Německo: Stane se home office novou normou v pojišťovnách?


			Německo: Stane se home office novou normou v pojišťovnách?

Nový pracovní svět pracovníků v oboru pojišťovnictví? Aktuální studie platformy Versicherungsforen Leipzig ukázala, že většina 230 dotázaných zaměstnanců v tomto odvětví doufá, že nově nabytá flexibilita jim zůstane i po odeznění aktuální krize.

Bezmála 90 % respondentů si chce udržet i po zrušení restriktivních opatření kvůli COVIDU-19 i nadále osobní možnost volby pracoviště – zda dorazí do zaměstnání do kanceláře, anebo se připojí a budou své úkoly plnit z domova či odjinud. Ke dlouhodobému splnění tohoto přání však zbývá ještě překonat některé překážky. Šest z deseti oslovených připouští, že při náhlém přechodu na domácí režim práce měli problémy s novou formou spolupráce. To byla největší potíž distanční práce. Výzvu představovala odborná a informační výměna. S 52,5 % hlasů se na druhém místě objevila témata spojená s řízením, jako je vedení z dálky. Aby se mobilní práce etablovala v pojišťovnictví, měly by se zavádět vhodné komunikační struktury pro nové rámcové podmínky práce a spolupráce. To by minimalizovalo uvedené obtíže a umožnilo dále rozvíjet výhody flexibilní spolupráce.


Mohlo by vás zajímat: Pozor změna: U zkoušek z pojištění čekejte nové otázky. Dávají smysl?


Dvě třetiny zaměstnanců dává přednost home office

Žádoucí omezení osobních kontaktů v průběhu koronavirové pandemie vedlo k masivnímu přesunu zaměstnanců z kanceláří do domácího režimu práce. Podle ankety uskutečněné společností SDK hlasovalo v Německu 65 % z celkových 1 500 dotázaných, že by celkově raději pracovali doma než na pracovišti v kancelářích. 41 % oslovených ale připomnělo, že domácí práce se negativně projevuje v kariéře. A každý druhý hodnotí jako slabinu produktivitu. Zde se ale projevuje rozdíl, zda dotyčný už z minulosti nějakou zkušenost s distanční prací nasbíral či nikoli. „Mnohé stresující faktory doma odpadají, jako například hlučící kolegové nebo náročný styl práce. Profesní svoboda je ovšem často draze vykoupená, míní Oliver Schwab, šéf prodeje společnosti SDK (Süddeutsche Krankenversicherung).

Jiná anketa německé pobočky Swiss Life ukázala rovněž zajímavé závěry: přes utlumení všech sfér, domácí vyučování a negativní ekonomické vyhlídky nebyla situace vnímána jako masivní omezení vlastního života lidí. Právě naopak: v dubnu 2020 se 63 % respondentů cítilo sebevědoměji než dříve. Na podzim 2019 to bylo 54 %. Nejvyšší sebedůvěru měli lidé v městech (64 %, meziročně +11 %). Naopak růst „nálady“ na venkově byl jen mírný (61 %, meziročně +4 %).


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


V této studii se respondenti neobávali o ztrátu své svobody: podle nich zůstane právo na vlastní sebeurčení v následujících 10 letech stejné (44 %), anebo se dokonce zvýší (29 %). Pesimistických je naopak 28 % dotázaných, kteří se bojí o dílčí ztráty své autonomie. Nejvíce sebevědomých a spoléhajících na sebe je v Rakousku a v Německu. Francouzi jsou ostražitější s ohledem na střednědobý výhled ohledně COVIDU-19: 52 % se obává negativních dopadů v nadcházejících 3 letech, zatímco v ostatních dvou zemích je to jen asi třetina oslovených.

Digitální kontakty přibývají

V uplynulých měsících sahali po digitální formě setkávání podstatně více jak zákazníci, tak i zprostředkovatelé. Také v dalších oblastech spolupráce s pojišťovnami byl více využíván on-line, jak konstatuje studie dále: například při hlášení škod (e-mail, chat nebo webové formuláře).

To se projeví v budoucnu v silnějších nárocích klientů na možnosti digitálního spojení. Negativní efekt tento trend přinese podle vlastního vyjádření profesím zabývajícím se obchodem a investicemi. Tady koronavirus měl vliv na podstatný pokles nových obchodů.

Ze studie Ifo Institutu (Institutu pro ekonomický výzkum v Mnichově) hodlá 54 % oslovených firem i nadále sázet na home office. Allianz k tomu uvažuje o menších kancelářských prostorách. Zatím pracuje z dálky v Allianz na 75 % všech zaměstnanců. Německé pojišťovny vycházejí z toho, že minimálně tento rok bude nejméně 40 % personálu plnit své pracovní úkoly z domova. Mnozí šéfové pojišťoven myslí ještě dál: podle některých je současná situace vede k úvahám, aby se kancelářská kapacita celkově zmenšila a vznikl masověji nový hybridní pracovní model.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Obecně v anketě Versicherungsforem Leipzig odpovídalo více než 200 respondentů, že nynější změny povedou postupně k rozšiřování současné flexibility a rámcových podmínek (technických, organizačních a procesních) ve firmách (74 %), zatímco zbytek oslovených se domnívá, že se režim vrátí do původních kolejí zcela, nebo jen s menšími úpravami (26 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články