Pomůže nemocnicím očkování mladých pacientů? Nebo se jedná o iracionální tlak


			Pomůže nemocnicím očkování mladých pacientů? Nebo se jedná o iracionální tlak
24.11.2021 Koronavirus

Abychom maximálně uvolnili kapacitu JIP, musíme se zaměřit na rizikovou skupinu a v ní se snažit o maximální prevenci vzniku onemocnění – buď se budou staří lidé očkovat, nebo se musí chránit. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků toto tvrzení opírá o jasná data Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS).

Na televizní zprávy už zvládne koukat jen člověk značně otrlý. Situace s počty pacientů s Covid-19 je vážná, nemocnice se nám plní, ale pomaleji než vloni. Tématem, které je propíráno ze všech stran jsou počty neočkovaných lidí v nemocnicích a na JIP. Nabízeným řešením, které epidemii zastaví a nemocnicím pomůže, je co možná nejvíc lidí naočkovat.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Alena Macková


Hospitalizovaní pacienti s COVID-19 1U starších ročníků je to pochopitelné, ale tlak je na mladé lidi. Důkazem potřebnosti očkování je pohled kamery na třicetileté pacienty v těžkém zdravotním stavu na lůžkách krajských nemocnic, případně popis skutečných příběhů kolující na Facebooku. Ale zamyslel se někdo nad tím, co nemocnicím opravdu pomůže? Zda má očkování smysl pro mne osobně, to ať si každý zhodnotí sám, ale jak je to s tím přínosem společenským a jak moc časté takové případy jsou?

Odpověď poskytnou data Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS). Ukazuje se, že v období od 1. 9. do 20. 11. 2021, byla mezi pacienty hospitalizovanými v České republice na JIP v souvislosti s COVID-19 následující proporce „mladších“ pacientů bez ohledu na očkování, komorbidity či jakékoliv jiné faktory. Proporce pacientů na JIP jdoucí do vyšších věkových skupin je pak k nalezení na obrázku 1.

Hospitalizovaní pacienti s COVID-19 2Pouze přibližně 5 % osob ležících s COVID-19 na JIP tvoří lidé do 34 let. Někteří z nich jsou očkovaní, někteří (mnozí) obézní, komorbidní atp. Upřesnění informace o výskytu rizikových faktorů těchto osob by byla možné z neveřejných individuálních dat.

V každém případě, i kdybychom naočkovali celou populaci do 34 let, zatížení JIP snížíme o nejvýše cca 5 % (a samozřejmě ne hned). Pokles zatížení JIP touto věkovou skupinou by však byl spíše ještě nižší, neboť’ jistá (možná významná, viz komorbidity atp.) Část z výše uvedených by na JIP skončila i navzdory očkování. Jak víme, ani vůči těžkému průběhu nechrání očkování zcela absolutně. Tlak na očkování „mladé“ populace (a „mladý“ je jistě významněˇ více než 18 let) se zdůvodněním „nezahltit zdravotní péči“ je tedy zcela iracionální.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co může po volbách „zatopit“ pojistnému sektoru?


Trendy počtu hospitalizací na JIP v souvislosti s COVID-19Hospitalizovaní pacienti s COVID-19 3

Obrázek 2 ukazuje aktuální vývoj počtu aktuálně hospitalizovaných na JIP (data od 1.9. do 21.11.2021) v souvislosti COVID-19 po skupinách dle očkování a také informace o dřívějším prodělání nákazy virem SARSCoV-2, o níž existuje záznam v Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Bez ohledu na očkování, věk a cokoliv jiného, za celé období od září (ale i před ním), počet aktuálně hospitalizovaných na JIP po reinfekci zůstává celorepublikově zanedbatelný a kolísá mezi nulou a hodnotou 7. Očkovaní a neočkovaní se zde dlouhodobě vyskytují přibližné půl na půl. Přitom „reinfekce“ znamená „někdy v minulosti PCR pozitivní“ bez ohledu na nekončící debaty o „protektivní hladině protilátek“.


Mohlo by vás zajímat: Michal Skořepa: ČNB tlačí na růst úrokových sazeb. Její snaha ještě zesílí!


Závěrem poznamenejme, že obrázek 2 je opatrným poslem dobrých zpráv. Počet hospitalizovaných na JIP již 4–5 dnů stagnuje. Lze tedy (s mírným optimismem) předvídat obrat ve vývoji epidemie směrem k jejímu poklesu, a to i bez nutnosti lockdownových opatření.

Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Statistik
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

 


SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s.

SMIS je odborné sdružení specialistů v oboru laboratorní diagnostiky a práce s daty, jehož hlavním posláním je propagace a popularizace správných analytických a statistických postupů mezi zdravotnickou i laickou veřejností.

Zakládající členové:

  • Hana Zelená, Ph.D. – předsedkyně
  • Zuzana Krátká, Ph.D. – místopředsedkyně
  • PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. – hospodář spolku
  • Václav Fejt
  • Tomáš Fürst, Ph.D.
  • RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články