Zajímavost: Telefonické právní poradenství trendem v době pandemie


			Zajímavost: Telefonické právní poradenství trendem v době pandemie

Ještě nikdy se v Německu neobrátilo tolik klientů v rámci relativně krátké doby na své pojistitele právní ochrany, jak tomu bylo v týdnech koronavirové krize. V březnu a dubnu 2020 bylo pojištěným osobám poskytnuto telefonické právní poradenství ve zhruba 285 000 případech. V normálních měsících před pandemií to bylo v průměru měsíčně 115 000 telefonátů. Tyto údaje vyplynuly z mimořádného vyhodnocení, které provedl Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV).

Rychlé a nekomplikované právní posouzení konkrétního problému, jež nabízeli pojistitelé právní ochrany prostřednictvím právního zástupce (advokáta) na telefonu, se v průběhu koronavirové krize přes všechna svá omezení a nejistoty osvědčilo.

V březnu 2020 se uskutečnilo 150 000 telefonických rozhovorů s právním zástupcem (advokátem), tj. o třetinu více než v únoru 2020. Jen od poloviny března do začátku dubna 2020 – tedy v prvních týdnech utlumení nebo úplného zastavení hospodářské činnosti – zaznamenali němečtí pojistitelé právní ochrany rekordní počet případů telefonického poradenství, a to více než 35 000 týdně. Většina otázek se týkala pracovní smlouvy, resp. pracovního práva, například zkrácené pracovní doby (tzv. Kurzarbeit) a výpovědi.


Mohlo by vás zajímat: GDV zvažuje, jak účinněji pojišťovat pandemická rizika


Pokud jde o právo upravující cestovní smlouvy, tak většina dotazů se týkala stornování zájezdu (cesty). Pokud jde o dopady koronavirové krize, počítá GDV s podstatným nárůstem pojistných událostí v pojištění právní ochrany a tím pádem s vyššími náklady. Obzvláště v oblasti pracovního práva by mohly na základě složitého hospodářského vývoje značně vzrůst odpovídající škody.

Na samotné pracovní právo a smluvní právo připadá jedna třetina všech škod. Celkově likvidují němečtí pojistitelé právní ochrany ročně přes 4 mil. pojistných událostí a vyplácejí pojistná plnění ve výši okolo 2,8 mld. EUR. Dá se počítat s tím, že již tak značně zatížené soudy budou muset v příštím období projednávat podstatně více právních sporů týkajících se například udržení pracovního místa nebo úhrady nákladů u stornovaných zájezdů.


Mohlo by vás zajímat: Allianz: České pojišťovnictví se z pandemie rychle zotaví


GDV upozorňuje, že zároveň je třeba vzít v úvahu plánované zvýšení odměn právních zástupců (advokátů) a soudních poplatků, které má nabýt účinnosti v roce 2021. S tím spojené zvýšení nákladů by nezatížilo dodatečně pouze pojistitele právní ochrany, ale též spotřebitele bez sjednaného pojištění právní ochrany, kteří se v krizové situaci domáhají práva. Nabízí se tudíž uvážlivá úprava. U některých soudních případů, které nejsou pro právní zástupce tak nákladné, by mohly být poplatky sníženy. Mohlo by se to podle GDV týkat například standardizovaného zpracovávání případů v rámci soudního řízení s větším počtem účastníků stejného zájmu, jako je v poslední době emisní skandál.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články