Martin Žáček: IDD na denní bázi bude výzvou pro rok 2019


			Martin Žáček: IDD na denní bázi bude výzvou pro rok 2019
26.2.2019 Spektrum

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2019? V dnešním zamyšlení představí své postřehy Martin Žáček, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny UNIQA.

Rok 2018 byl pojistně-technicky klidnějším rokem bez katastrofických událostí. I v důsledku velmi suchého a teplého počasí jsme zaznamenali více požárů. Negativní byl zvýšený počet usmrcených na silnicích.Je to důsledek houstnoucí dopravy a nekázně řidičů.  Jedním z neblahých fenoménů je manipulace s mobilními telefony během řízení. Velmi proto vítám osvětovou kampaň „Nepozornost zabíjí“, kterou jsme jako obor iniciovali a spustili.

Předepsané pojistné konečně loni rostlo rychleji než HDP. Zdá se rovněž, že veřejnost už akceptuje nutnost růstu cen autopojištění, protože škod přibývá, a to jak plechových, tak i těch s újmami na zdraví. Řada pojistných plnění je vázána na průměrnou mzdu, která minulý rok rostla velmi rychle. K indexaci pojistných částek bude ale muset dojít i mimo oblast pojištění vozidel – zejména v návaznosti na růst cen nemovitostí či stavebních prací.

A konečně rok 2018 byl mimořádně náročným rokem i z hlediska regulatoriky – hodně úsilí i peněz nás stály projekty GDPR a transpozice IDD.


Mohlo by vás zajímat: Evoluce českého veřejného zdravotního pojištění


I v roce 2019 poroste dynamicky pojistné v neživotním pojištění a překročí růst HDP.  V pojištění aut očekávám pokračování trendu růstu průměrné škody, a to zhruba stejně dynamicky jak v oblasti majetkových škod, tak i škod na zdraví. V obou případech výrazně nad inflací. To v kombinaci s pokračujícím růstem mezd povede k dalšímu tlaku na sazby, ale i efektivitu práce pojišťoven.

V těch bude pokračovat digitalizace procesů a začleňování samotných klientů do procesů s pojištěním spojených. V životním pojištění považuji za klíčové edukovat obyvatelstvo, aby vnímalo životní pojištění jako nezbytný prvek jejich celkového zabezpečení. Pojistná ochrana by měla reflektovat zvyšující se příjmy obyvatelstva. Lidé by měli revidovat své smlouvy s ohledem na aktuální životní situaci.

V oblasti regulatoriky bude výzvou zvládnutí IDD na denní bázi, kvalitní školení zprostředkovatelů a zvýšení kvality poradenství nejen přes větší množství podkladů, které klient dostává a které ho v podstatě zatěžuje, aniž by mu přineslo kýžené větší porozumění. Role poradce je zejména u složitějších pojištění nezastupitelná a záleží hlavně na něm, jak kvalitní zabezpečení bude zákazník mít.


Mohlo by vás zajímat: Liftago pojistilo všechny své pasažéry s UNIQA pojišťovnou


Ukazuje se, že inovativní přístupy, které dnešní technologie umožňují, často předbíhají potřeby resp. očekávání zákazníků. Podívejme se na příklad Lemonade – ta sice prokázala, že lze pomocí umělé inteligence likvidovat škodu v řádu sekund, ale i přes působení na obrovském americkém trhu je stále ve ztrátě.

Zjevně jí k získání zákazníků nepomáhá ani inovativní příslib k hospodaření s přebytkem, který chce poskytovat na charitativní účely. V této souvislosti jsem zvědav, jak úspěšné budou na českém trhu projekty typu PKP nebo ochota sdílet vlastní zdravotní data s pojišťovnou výměnou za možnou redukci pojistného, jak to nyní nabízí Mutumutu.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články