Němci vidí překážky v dopravní elektrorevoluci


			Němci vidí překážky v dopravní elektrorevoluci
24.4.2020 Spektrum

Plošná síť nabíječek elektroaut je předpokladem pro to, aby se v Německu uskutečnila dopravní elektrorevoluce úspěšně. Většina Němců však zatím vidí dosavadní opatření pro vybudování odpovídající sítě elektronabíječek jako nedostatečná.

Podle nejnovější studie výzkumné agentury Ipsos ve spolupráci s Global Infrastructure Investor Assiciation (GIIA) považuje 6 z 10 dotázaných Němců kvalitu tolik skloňované infrastruktury pro elektromobilitu za špatnou. Pouze každý šestý (přesně 16 %) respondentů je s ní spokojen. Na cestě k ekologicky příznivější mobilitě vidí ovšem Němci vedle chybějících nabíjecích stanic pro e-auta další překážky. Každý druhý spolkový občan (51 %) kritizuje i kvalitu německé železniční infrastruktury. Přibližně stejný podíl dotázaných (50 %) je přesvědčen, že i cyklostezky a další opatření pro podporu cyklistů potřebují vylepšení.


Mohlo by vás zajímat: Dopady pandemie na hospodářství a úvěroví pojistitelé


Větrná energie bez větších připomínek, solární s kritikou

Mnohem menší potřeba jednat je i přes velké politické diskuse u tématu využívání větrné energie. Téměř polovina oslovených (44 %) považuje kvalitu infrastruktury za docela nebo dokonce velmi dobrou. Nedostatky v ní spatřuje jen třetina občanů. Díky tomu Německo ve věci větrné energie dopadá v mezinárodním srovnání nadprůměrně dobře (celosvětově vede Čína s 59 % spokojených v populaci). Jinak je tomu u solární energie. Prakticky každý druhý respondent (45 %) považuje infrastrukturální předpoklady pro výrobu sluneční energie v Německu za (spíše) špatné.


Mohlo by vás zajímat: Češi si na zdravotní péči připlácejí v průměru více než 5 tisíc ročně


Do budoucna hlavně šetrně

Jsou-li respondenti tázáni na jejich názor u budoucích plánů infrastruktur, co je potřeba zohlednit nejvíce, prakticky nejčastěji je zmiňován faktor ekologické udržitelnosti – a to nejen v Německu, ale i v globálním průměru (26 %). V tomto smyslu se vyjadřuje dokonce každý třetí oslovený: budoucí plánování infrastruktur se musí v první řadě řídit tím, jaké účinky má na životní prostředí. A ještě důležitější je toto hledisko pro Francouze (35 %).

Většina Němců (56 %) by zásadně podpořila budování nové infrastruktury v okolí vlastního bydliště (v obci). Za předpokladu, že by byla příznivá pro ekologii, je podpora ještě vyšší 70 %). Tento přístup panuje celosvětově – novou infrastrukturu by v průměru podpořilo dokonce 66 % populace, zejména kdyby byla šetrná k životnímu prostředí (71 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články