Pojišťovnictví v roce 2015: Česká pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2015: Česká pojišťovna
16.3.2015 Spektrum

Na otázky jak přiblížit pojištění lidem a jaký bude rok 2015 v pojišťovnictví, odpovídá předseda představenstva České pojišťovny, Luciano Ciriná. Uzavírá tím náš každoroční seriál Pojišťovnictví v roce 2015.

Jak hodnotíte rok 2014 z celkového pohledu? A jak vidíte rok letošní? 

Uplynulý rok byl pro oblast pojišťovnictví skutečně velkou výzvou. Přinesl celou řadu důležitých událostí, kterým bylo potřeba věnovat mimořádnou pozornost. Jednalo se zejména o oblasti zákonných norem a nařízení, se kterými se pojišťovny musely vypořádat. Nejvíce nám loni zasáhl do života nový občanský zákoník, který bude mít na činnost pojišťoven zásadní vliv i letos. V oblasti životního pojištění byla potom klíčová novela zákona o daních z příjmů a tzv. samoregulační opatření, která vypracovaly pojišťovny v rámci ČAP.

Ani přes náročné období jsme však v České pojišťovně nezapomněli na produktové inovace. Vylepšili jsme pojištění bytových domů nebo specifické pojištění s dlouhou tradicí – pojištění koní. Především jsme však představili novou generaci životního pojištění, a to s příznačným názvem „Můj život“.

Podívám-li se na výsledky, kterých jsme v roce 2014 dosáhli v několika prestižních soutěžích, mohu být právem hrdý. Již počtvrté za sebou jsme získali v soutěži Fincentrum Banka roku titul Pojišťovna roku. Zároveň jsme s naším novým pojištěním Můj život ovládli kategorii Životní pojištění a v kategorii Autopojištění jsme s povinným ručením ve variantě Premium získali bronzovou medaili.  V mimořádně náročné soutěži Hospodářských novin – Nejlepší pojišťovna 2014 – jsme získali nejen první místo v kategorii Nejlepší neživotní pojišťovna, ale zejména v klíčové kategorii Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna.

Jak legislativní změny v roce 2014 ovlivnily Vaši pojišťovnu? 

K 1. lednu vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Ten se se dotkl většiny aspektů souvisejících s odpovědnostním pojištěním, zejména pak s povinným ručením. Česká pojišťovna byla na platnost této normy dobře připravená, do praxe bylo úspěšně uvedeno mnoho opatření jak v oblasti produktové nabídky, tak samotného procesu sjednání pojištění či likvidace škod. Rozsáhlá a komplikovaná agenda pro nás znamenala velkou výzvu a mne těší, že jsme ji úspěšně zvládli.   

Ke konci roku 2014 došlo k novelizaci zákona o dani z příjmů. Ta se významně dotkla oblasti životního pojištění, když stanovila novou podmínku daňové uznatelnosti smluv – omezení možnosti mimořádných výběrů. S existencí takového opatření nelze nesouhlasit, životní pojištění má být dlouhodobým produktem poskytujícím pojistnou ochranu a umožňujícím vytváření dlouhodobé finanční rezervy. Je však třeba dodat, že novela byla ve Sbírce zákonů zveřejněna až koncem listopadu, implementace opatření tohoto rozsahu v tak krátké době byla velmi náročná a vyžádala si nemalé náklady. Chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům, díky jejichž usilovné práci jsme i v takto krátkém čase zvládli rychle reagovat a změny jsme implementovali dobře a včas.

Jak hodnotíte pohotovost vaší společnosti v reakci na nenadálé vládní změny v životním pojištění?

Navzdory faktu, že na přípravu na platnost novely zákona o dani z příjmů měly pojišťovny extrémně málo času, podařilo se díky úsilí a profesionalitě mých kolegů vše zvládnout a připravit včas. Klienti od nás postupně dostávali veškeré důležité informace, a to jak prostřednictvím dopisů, tak i na našem webu. K dispozici stále mají například speciální telefonní linku, kde mohou záležitosti spojené se změnami v životním pojištění i nadále konzultovat s našimi pracovníky.

Jak podle Vašeho názoru přiblížit pojištění lidem a jak dosáhnout toho, aby vnímali jeho důležitost?

Aktivně v České pojišťovně hledáme a rozvíjíme nové možnosti komunikace s našimi klienty. Cestou jsou nejen informační a edukativní kampaně v médiích, kus práce leží i na samotných pojišťovnách. Je potřeba klást důraz na srozumitelnost, jednoduchost a individualizovaný přístup. Naší snahou je maximálně usnadnit a co nejvíce zjednodušit pochopení našich produktů. Jako příklad mohu jmenovat naše nové životní pojištění Můj život. Považujeme za opravdu velmi důležité, aby mu lidé dobře rozuměli, to bylo při vzniku pojištění podstatným hlediskem.  Právě tehdy si totiž mohou sjednat životní pojištění podle svých potřeb a představ.

Při sjednání životního pojištění s klienty vedeme přátelskou diskuzi, při níž se snažíme zjistit, na co ten který konkrétní člověk skutečně potřebuje pojistnou ochranu. Zajímá nás, v jaké životní situaci se nachází, jaké důležité okamžiky aktuálně řeší nebo co ho čeká v blízké budoucnosti. Jen tak a s jeho pomocí pro něj můžeme vybrat a připravit vhodnou pojistnou ochranu, která mu skutečně pomůže v okamžiku, kdy to bude potřebovat.  Nedokážu si představit účinnější kampaň, než tu založenou na vzájemném sdílení zkušeností spokojených klientů.

 

Redakce oPojištění.cz děkuje panu předsedovi za rozhovor. 

Autor: oPojištění.cz

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články