Průměrná mzda vzrostla reálně o 1,0 %. Jak je na tom po pojišťovnictví?


			Průměrná mzda vzrostla reálně o 1,0 %. Jak je na tom po pojišťovnictví?
4.6.2021 Spektrum

V 1. čtvrtletí 2021 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,2 %, reálně vzrostla o 1,0 %. 

Průměrné měsíční hrubé mzdy

Průměrná mzda (35 285 Kč) vzrostla nominálně ke stejnému období předchozího roku o 1 089 Kč, tedy relativně o 3,2 %. To je hodnota podobná jako růst za celý loňský rok, historicky také např. v roce 2015. Údaje za 1. čtvrtletí 2021 jsou však výrazně ovlivněné výše analyzovaným snížením počtu zaměstnanců. Je tedy třeba si uvědomit, že jde o zprůměrování velmi různorodého vývoje na úrovni jednotlivých oborů, podniků či organizací, a jejich soubor se navíc proměňuje s ekonomickým vývojem. Došlo také k revizi (zpřesnění) údajů za roky 2019 a 2020, nové výsledky ukázaly za všechna čtvrtletí 2020 průměrné mzdy vyšší o desítky Kč proti původním odhadům, rok 2019 byl korigován vzhůru dokonce v řádu stokorun. Tato korekce tak změnila původní meziroční růst ve 2. čtvrtletí 2020 na propad o 0,6 %, snížila i nárůsty ve zbylých čtvrtletích.


Mohlo by vás zajímat: Robert Kareš: Jak vyřešit problém se smluvním zdravotním pojištěním cizinců?


V reálném vyjádření byl mzdový růst za 1. čtvrtletí 2021 výrazně slabší než nominální – reálně průměrná mzda vzrostla o 1,0 %, což je o 1,6 p.b. méně než ve 4. čtvrtletí 2020. Reálný mzdový růst se odvíjí od inflace neboli růstu spotřebitelských cen. Ten se snížil na 2,2 %, hodnotu nejnižší od 4. čtvrtletí 2018. Pro ohlédnutí sumarizujme, že loňský rok 2020 byla inflace 3,2 %, a předčila tak o 0,1 p.b. růst mezd, který byl revidován na hodnotu 3,1 %, došlo tedy k mírnému reálnému poklesu výdělků, leč výlučně kvůli propadu ve 2. čtvrtletí. V roce 2019 byl ještě reálný mzdový růst o 5,0 % – druhá nejvyšší hodnota za desetiletí po předchozím roce 2018, kdy se mzdy reálně zvýšily o 5,9 %.

Mzdový vývoj byl aktuálně vysoce diferencovaný, stejně jako vývoj počtu zaměstnanců. Ve dvou odvětvových sekcích nalezneme nominální pokles mzdové úrovně, u všech ostatních jde o růst. Zmíněnými výjimkami byly kulturní, zábavní a rekreační činnosti s poklesem o 5,1 % (na 28 993 Kč), a ubytování, stravování a pohostinství, pokles 2,6 % na 19 805 Kč, tedy právě dvě sekce, kde byla plošně uzavřena pracoviště (provozovny) v důsledku vládních nařízení. Druhá zmíněná je navíc sekcí s trvale nejnižší úrovní průměrné mzdy.

Průměrné mzdy a jejich nárůst/pokles ke stejnému období předchozího roku:

Průměrné mzdy a jejich nárůstpokles ke stejnému období předchozího roku 1q 2021

Naopak vysoký nárůst průměrné mzdy najdeme v činnostech v oblasti nemovitostí, o 12,2 % na 31 809 Kč, velmi malém odvětví, kde ale došlo k velkému poklesu počtu zaměstnanců. Druhé nejvýraznější procentuální zvýšení mezd bylo v extrémně zatížené zdravotní a sociální péči, o 11,3 % na 39 967 Kč, což souviselo se změnou platových tabulek od začátku roku i s vysokými nadtarifními složkami vč. mimořádných odměn. Ve zbylých odvětvových sekcích byly nárůsty do pěti procent. Této hranici se přiblížila výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (4,9 %), poté profesní, vědecké a technické činnosti (4,3 %) a vzdělávání (4,1 %), kde se průměrná mzda dostala na 34 846 Kč. V početně největší sekci – zpracovatelském průmyslu – se mzdy zvýšily o 2,0 % na 33 833 Kč.


Mohlo by vás zajímat: Michal Skořepa: Ceny nemovitostí a zkažený burger


V peněžnictví a pojišťovnictví vzrostla průměrná mzda poněkud skromněji o 1,4 %. Toto odvětví přesto zůstává se svou mzdovou úrovní na druhém nejlepším místě, průměrná mzda tam byla 61 672 Kč. Na prvním místě jsou jednoznačně informační a komunikační činnosti, kde se průměrná mzda zvýšila o 4,0 % na 66 005 Kč. U administrativních a podpůrných činností, kam spadají agentury práce, došlo ke zvýšení mezd o 2,5 % na 24 970 Kč.

Pomalejší růst mezd byl v těžbě a dobývání (1,0 %), kde se tak mzdová úroveň (36 323 Kč) značně přiblížila k úrovni celkové průměrné mzdy (35 285 Kč), přitom na začátku století byla vyšší zhruba o čtvrtinu. Průměrná mzda ve stavebnictví vzrostla též o 1,0 % na 29 425 Kč. Vyšší byl nárůst mezd v obchodě a opravách (2,2 %), kde se dostaly na úroveň 33 119 Kč. Zaostaly na druhé straně v dopravě a skladování, kde vzrostly o 0,9 % na 31 556 Kč. Ve veřejné správě a obraně došlo k velmi střídmému růstu o 0,5 %.

Odpracovaná doba, zaměstnanost, nezaměstnanost a ekonomická neaktivita

Od března 2020 v rámci Rychlé informace ČSÚ o mírách zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity jsou speciálně připravovány a zveřejňovány údaje o odpracované době po jednotlivých měsících čerpající z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Ty popisují průběh koronavirové krize v třídění na zaměstnance a sebezaměstnané (podnikatele). Výrazně vyšší propady odpracované doby najdeme v celém průběhu u té druhé skupiny. Průměrný počet hodin se u nich meziročně snížil nejvíce v dubnu 2020 (o 31 %), poté se situace stabilizovala. Další vlny již byly o poznání mělčí. U dominantní skupiny zaměstnanců byl vývoj tvarově podobný, ale propady byly nesrovnatelně nižší v každém období. To souvisí pochopitelně s tím, v jakých oborech obě skupiny působí.

Skutečně odpracované hodiny za týden v hlavním zaměstnání z VŠPS 1Q 2021

Regionální vývoj 

Krajské výsledky přináší též různorodý obrázek, avšak dopady koronavirové krize na počty zaměstnanců se projevily plošně, ve všech krajích tedy šlo o pokles. Rozpětí regionálních poklesů ovšem sahá od 0,2 % ve Středočeském kraji až do 5,5 % v Karlovarském kraji. Dvouprocentní snížení počtu zaměstnanců bylo v Ústeckém kraji a v Moravskoslezském kraji dokonce 2,8 %. Jihomoravský kraj naopak zaznamenal pokles pouze o 0,8 %. Excentrické postavení Prahy známé z posledních let, kdy přetahovala pracovní sílu odjinud, se aktuálně zahladilo. Diferencovaná situace byla i u mezd – na Vysočině průměrná mzda nominálně vzrostla vysoce nadprůměrně o 4,6 %, následována Ústeckým krajem s 4,2 % a Olomouckým s 4,0 %. Na druhé straně Karlovarský a Plzeňský kraj dosáhly jen hodnoty 1,8 %.


Mohlo by vás zajímat: 1Q 2021: Munich Re vykázal čistý zisk 589 mil. €. Swiss Re 333 mil. USD $


Podle celkové úrovně výdělků zůstává hlavní město stále nejbohatším regionem, průměrná mzda se v Praze zvýšila o 2,9 % na 44 432 Kč. Na druhém místě se udržuje Středočeský kraj s 35 296 Kč, kde se průměrná mzda zvýšila o 2,3 %. Na druhé straně Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní (30 148 Kč), následován Zlínským krajem (30 952 Kč), kde průměrná mzda vzrostla o 3,1 %. V Moravskoslezském kraji se mzdy zvýšily o 3,4 % na 31 607 Kč. V regionu soudržnosti Severovýchod měl Královehradecký kraj značně vyšší úroveň (32 917 Kč) než Pardubický (31 115 Kč).

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články