Rakousko: Lupiči to mají často snadné

Podle informací z tiskové konference Svazu pojistitelů Rakouska (VVÖ) vzrostl za loňský rok počet pokusů o vloupání, zatímco počet hlášení o fakticky provedených vloupání klesl. Odborníci to přičítají účinným preventivním opatřením. Nicméně v mnoha případech se lupiči moc snažit nemusí: poslouží jim nezamčené dveře, otevřená okna nebo dostupné nářadí v okolí objektu.

Za loňský rok registrovala rakouská policie celkem 12.975 oznámení o vloupání do obytných prostor – o 16 % méně než v roce 2015. Naproti tomu podíl neúspěšných pokusů o neoprávněné vniknutí do domovů Rakušanů vzrostl v roce 2016 na 40 %, přičemž ještě v roce 2000 byl podíl 23 %.

Podle sdělení viceprezidenta VVÖ a šéfa rakouské pojišťovny UNIQA Hartwiga Lögera na tiskové konferenci Svazu pojistitelů Rakouska (VVÖ), Spolkového kriminálního úřadu (BK) a Kuratoria pro bezpečnost provozu (KFV) lze vývoj přičíst úspěšné osvětě a stoupajícímu zájmu o preventivní opatření. Většina vloupání se stane během dne, kdy obyvatelé domu nebo bytu nejsou přítomni, například dopoledne. V zimních měsících, kdy je tma už odpoledne nebo k večeru, je hlášeno významně více případů vloupání než v létě.


Mohlo by vás zajímat: Luděk Menčík: Věřím na poctivou práci


Hlavně snadno a rychle

Kuratorium pro bezpečnost provozu (KFV) zpracovalo studii, v níž se ptalo samotných pachatelů-lupičů, jak si vybírají vhodné objekty k vloupání. Podle svých odpovědí dávají přednost místům s dobrým spojením, domům na kraji zastavěných částí obcí, nechráněným domům a objektům s vchody mimo zorné pole. Oblíbené jsou i byty v přízemí nebo nižším patře, popřípadě naopak pod střechou.

Lupiče naopak většinou odradí hodně frekventovaná místa, dobře přehledné pozemky a vchody, popřípadě známky, že obyvatelé jsou přítomni. Převážná část pachatelů si vybírá objekty spíše náhodně. Jejich hlavním cílem je dostat se co nejjednodušeji dovnitř a co nejrychleji získat lup.

Dveře a okna zvoucí dovnitř

Nejpreferovanější metodou je proniknout do obydlí překonáním zamčených dveří nebo zavřených oken. Pachatelé často nepostupují jednotlivě, ale naopak ve dvojicích až čtveřicích. Často si dokonce násilí pro vloupání mohou ušetřit: někteří lupiči referovali ve studii, že se jim daří stále znovu prostě narazit na nezamčené dveře nebo otevřená okna.

Nejčastěji pátrají pachatelé po malých cenných předmětech a penězích. Jako páčidla nejčastěji použijí šroubováky. Někdy se stane, že se zloději obslouží nářadím, které najdou okolo objektu, a také nezajištěnými žebříky.


Mohlo by vás zajímat: Jaký je největší firemní strašák podle Allianz?


Ubývají vloupání se setměním

Ředitel Spolkového kriminálního úřadu (BK) Franz Lang informoval o opatřeních, která policie zavádí: „Analyzujeme pomocí speciálního software a postupů průběžně se vyvíjející ohniska této kriminality v celém Rakousku. V takových místech a okolo nich uplatňujeme zesílený speciální pátrací režim, který často ve spolupráci s místní sousedskou komunitou vede k úspěchu.“ 

Díky tomu se například podařilo v loňském roce snížit počet vloupání během stmívání a za tmy meziročně o 20 %, a také došlo k objasnění řady sérií vloupání.

Na více než 75 % místech činu se daří zajistit stopy, které mohou policii vést k pachateli.

Jednoduchá ochrana: prevence

„Už jen malou vlastní iniciativou a malými změnami v zaběhnutém chování a zvyklostech lze dosáhnout velmi cenných opatření k vlastní ochraně před vloupáním,“ zdůraznil ředitel Kuratoria pro bezpečnost provozu (KFV) Othmar Thann, a přislíbil, že jeho instituce vypracuje seznam takových účinných opatření k prevenci kriminality.

Podle výpovědí dotázaných pachatelů se ukazuje, že velký význam mají bezpečnostní dveře. K jejich překonání potřebuje lupič opravdu dobré vybavení a dovednosti. A tím většina z nich nedisponuje. A další poznatek: „Je-li dům viditelně opatřen poplašným zařízením, jdeme od toho pryč,“ shoduje se většina nenechavců.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články