Sloupek Kateřiny Lhotské: Konečně pojištění řešící opravdu velkou potřebu


			Sloupek Kateřiny Lhotské: Konečně pojištění řešící opravdu velkou potřebu

Pojišťovny velmi složitě hledají stále nové podněty a nápady, jaká další pojištění lidem nabídnout. Výsledkem občas bývá produkt, který úplně neodráží klientskou potřebu, je zbytečně složitý, nedává zákazníkům smysl a ti se tak o něj zrovna neperou. Ale najdou se i výjimky, které klienti nepochybně ocení. Řeší totiž jejich akutní potřebu, jsou srozumitelné a vidí za nimi užitnou hodnotu.

Jednou z nich je pojištění, jehož přínosy klienti ocení právě teď před hlavní turistickou sezónou. A to především ti, kteří míří do exotičtějších krajů s odlišnými stravovacími a hygienickými návyky. Z čehož plyne, že největší smysl dává nabízet jej jako doplňkové pojištění k pojištění cestovnímu. O co tedy jde? O „Pojištění pro případ nekontrolované defekace“.

Pojistná událost je v tomto případě definována jako „defekace pojištěného proti jeho vůli“. To se identifikuje jako stav, kdy dojde ke spontánnímu vypuzení obsahu střev pojištěného, aniž by si před tím stihnul stáhnout gatě, případně jiné části svého oblečení, jejichž svlečení je při výkonu této činnosti obvyklé. Výhodou tohoto pojištění je to, že nerozlišuje, zda k tomu dojde na místě k defekaci určenému, nebo mimo něj. Kryje tak i případy, kdy pojištěný sice doběhne, ale už nestihne.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Krajíček: Klienti si přestávají uvědomovat vlastní odpovědnost


Pojištění kryje materiální újmu, kterou je obvykle škoda na nevypratelně zašpiněném oblečení, případně náklady na jeho uvedení do původního čistého stavu. Likvidátor přitom posoudí, zda jde o tzv. „totálku“ a plnění bude odpovídat ceně nového oblečení, nebo zda je možné oblečení ještě zprovoznit. „Totálky“ budou nejspíš převažovat.

Mezi další materiální újmy mohou patřit třeba zvýšené náklady na dopravu v případě, že je pojištěný nucen přerušit cestu, protože s ním nikdo nechce v autobuse, nebo v jiném dopravním prostředku, sedět. Nebo na náhradní ubytování, pokud třeba znečistí společné prostory hotelu, ve kterém je ubytován, a už v něm zkrátka nemůže zůstat.

To souvisí i s krytím nemajetkové újmy, které je samozřejmě součástí pojištění také. Nejčastěji se váže ke ztrátě důstojnosti pojištěného, s tím souvisejícímu psychickému strádání, dočasné sociální izolaci (do doby, než bude zase jako ze škatulky) nebo zkažené dovolené.

Dále pojištění kryje i odpovědnost za škodu, kterou způsobí pojištěný nekontrolovanou defekací na majetku třetích osob. Nejčastěji půjde o jeho znečištění, kdy pojišťovna uhradí náklady na uvedení majetku do původního stavu, případně na pořízení nového, pokud by šlo opět o tzv. „totálku“. Nahradí také ušlý zisk v případě, že dojde v důsledku znečištění prostor nějaké provozovny pojištěným k jejímu dočasnému uzavření, nebo nebude možné ze stejného důvodu používat nějaký dopravní prostředek. Jen aby to nebylo letadlo…


Mohlo by vás zajímat: Vienna Insurance Group 1Q 2019: Pojistné vzrostlo na 2,9 miliard €


Specifikem tohoto pojištění jsou asistenční služby. Jsou nastaveny tak, aby řešily širokou škálu možných akutních situací, a to jak před tím, než k nekontrolované defekaci dojde, tak i potom. V případě akutní potřeby se například může pojištěný nechat k nejbližším veřejným záchodkům navigovat. Pokud by žádné nebyly dostatečně blízko, lze zprostředkovat i návštěvu v některé z okolních domácností.

Pokud se však přes veškeré úsilí nepodaří pojistné události zabránit, pomůže asistenční služba jinak. Ve spolupráci s lokálním partnerem zařídí pojištěnému koupel a zapůjčení čistého oblečení. Dále vyprání, nebo ekologickou likvidaci oblečení zašpiněného, a pokud je nutné přerušit v důsledku střevní nehody cestu, zajistí také náhradní dopravu.

Pojištění pro případ nekontrolované defekace je po dlouhé době produktovou novinkou mající potenciál stát se skutečným hitem pojistného trhu. Bodejť by taky ne. Vždyť jde o první produkt řešící opravdu velkou klientskou potřebu.

Kateřina Lhotská
vedoucí odděle ní analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.
člen Finanční akademie Zlaté koruny
stříbrná blogerka v kategorii Nováček roku 2018 serveru iDNES

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

:-)))

Zubásek,  29. 5. 2019

Takhle jsem se dlouho nezasmál!!! Bravo!!!

Super!

Jiří Hrabovský,  28. 5. 2019

Tak to bych bral! :-) :-) :-) :-)

Související články