SR: Odmeňovanie finančných sprostredkovateľov sa zmení


			SR: Odmeňovanie finančných sprostredkovateľov sa zmení
9.5.2018 Spektrum, Zahraničí

Úprava odmeňovania finančných sprostredkovateľov či zvýšenie informovanosti klientov. Takéto zmeny má priniesť novela zákona o poisťovníctve z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú schválila vláda.

Ministerstvo uviedlo, že novelou chce zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov pri distribúcii finančných produktov a regulovať odmeny finančných sprostredkovateľov. Klienti bánk a poisťovní by tak po novom mali byť podrobne informovaní o tom, komu, koľko a za čo platia.

MF SR odôvodňuje zmeny tým, že v praxi chýba regulácia vyplácania odmien za sprostredkovanie finančných produktov.

Po novom majú mať klienti komerčných bánk a poisťovní k dispozícii informačné formuláre, ktoré im poskytnú v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do ceny finančných produktov. Rezort financií si od toho sľubuje zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov, ktoré vznikajú pri distribúcii úverov a poistných produktov na finančnom trhu.


Mohlo by vás zajímat: Poistná daň v nových šatách lepšie služby neprinesie


Novela taktiež zavádza reguláciu odmien finančných sprostredkovateľov. Zaviesť sa má maximálna výška odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie.

Rezort financií navrhuje odmenu pri sprostredkovaných spotrebiteľských úveroch nad 10.000 eur vo výške najviac 1,5 % požičanej sumy. Agent má pritom pri podpise zmluvy získať polovicu odmeny, k prvému výročiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere má byť odmena vo výške 30 % odmeny a k druhému výročiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo výške 20 %. Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere uzatvorená na obdobie kratšie ako dva roky, pri prvom výročí zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa vyplatí 50 % odmeny.

Pri úveroch na bývanie veriteľ vypláca odmenu finančnému agentovi najviac vo výške 1,5 % zo sumy poskytnutého úveru na bývanie. „Veriteľ vypláca časť odmeny za poskytnutý úver na bývanie v troch splátkach v období troch rokov, a to pri poskytnutí úveru na bývanie vo výške 50 % odmeny, k prvému výročiu zmluvy o úvere na bývanie vo výške 30 % odmeny a k druhému výročiu zmluvy o úvere na bývanie vo výške 20 % odmeny," uvádza sa v návrhu zákona, ktorý upravuje odmeny aj v prípade, ak sa úver nevyčerpá v celkovej výške.


Mohlo by vás zajímat: SR: Čomu pomôže daň z poistenia?


Novela zákona rieši aj výšku odkupnej hodnoty pri poistení. Malo by sa tak zabrániť tomu, aby klient znášal v prvých rokoch všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy. Aj v tejto oblasti rezort financií ešte pristúpil k úpravám. MF SR navrhuje, aby poisťovňa investovala v prvom roku 50 % zaplateného poistného, v druhom roku 65 % a v treťom a v ďalších rokoch až 80 % zaplateného poistného. Pôvodne MF SR navrhovalo investovať v prvom roku 70 %, v druhom roku 85 % a v treťom roku 95 %.

Zároveň sa má upraviť spôsob výpočtu ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov tak, aby sa jednotlivé subjekty podieľali na príspevkoch spravodlivejšie. „Cieľom úpravy je zaviesť jasné a prehľadné pravidlá odmeňovania, čo sa má dosiahnuť medzi iným aj poskytovaním informačnej tabuľky obsahujúcej poskytovateľa spotrebiteľského úveru, resp. úveru na bývanie, ako aj výšku odmeny finančného agenta. Po novom by tak klienti mali presne vedieť komu, koľko a za čo platia," uviedlo MF SR.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články