SRN: v pojistném kmeni poprvé více než 430 mil. pojistných smluv


			SRN: v pojistném kmeni poprvé více než 430 mil. pojistných smluv

GDV (Celostátní svaz německého pojišťovnictví) zveřejnil dne 12. září 2017 výsledky za rok 2016. V tiskové zprávě se zdůrazňuje, že němečtí pojistitelé měli v pojistném kmeni ke konci roku 2016 solidních 431 milionů pojistných smluv, což je zhruba o dva miliony více než před dvanácti měsíci. Spokojenost panuje i s vývojem některých dalších ukazatelů.

V neživotním pojištění (bez pojištění nemoci) vzrostl pojistný kmen v roce 2016 na 307,9 mil. pojistných smluv, a to z 304,3 mil. smluv v roce 2015. V pojištění nemoci, resp. v soukromém zdravotním pojištění, byl nárůst pojistného kmene v podstatě jen mírný. Ke konci roku 2016 bylo ve kmeni 33,9 mil. pojistných smluv a ke konci roku 2015 o 0,3 mil. smluv méně.

V životním pojištění nastal ovšem úbytek pojistného kmene, který činil 700 000 smluv, takže ke konci roku 2016 bylo v pojistném kmeni životního pojištění 89,3 mil. pojistných smluv. Tento pokles se vysvětluje hlavně tím, že v roce 2016 skončilo mnoho pojistných smluv životního pojištění, které byly uzavřeny v roce 2004, tj. před zavedením povinnosti zdanit výnos. Po uplynutí dvanáctileté doby držby jsou totiž výnosy z těchto pojistných smluv osvobozeny od daně.

Pokud jde o výplaty pojistných plnění, tak v životním pojištění dosáhly v roce 2016 výše 115,1 mld. eur ve srovnání se 116,5 mld. eur v předchozím roce. V neživotním pojištění (bez pojištění nemoci) činila pojistná plnění v roce 2016 téměř 49,3 mld. eur a oproti přechozímu roku vzrostla o přibližně o 1,2 mld. eur.  Obdobné údaje o pojištění nemoci nejsou zatím k dispozici.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pojištění faktur změní podnikatelské prostředí


Hrubé předepsané pojistné (mld. EUR) se vyvíjelo následovně:

Pojištění                                                    2015                                                    2016

Životní

92,7

90,8

Neživotní (bez nemoci)

64,4

66,3

Nemoc

36,8

37,3

Celkem

193,9

194,4

 

Vývoj hrubého předepsaného pojistného, tj. nárůst u neživotního pojištění (bez pojištění nemoci) a u pojištění nemoci a pokles u životního pojištění, se pochopitelně odrazil i v podílech těchto skupin pojištění na celkovém předepsaném pojistném. V roce 2016 činil podíl životního pojištění 46,7 % (47,8 v roce 2015), podíl pojištění nemoci 19,2 % (19,0 % v roce 2015) a podíl neživotního pojištění 34,1 % (33,2 % v roce 2015).

Předností zmíněné statistiky GDV je mimo jiné, že jsou u řady ukazatelů prezentovány dlouhodobé statistické řady, což umožňuje zajímavá srovnání a propočty. GDV například uvádí, že v roce 1980 působilo na německém pojistném trhu 809 pojistitelů a v roce 2016 jen 534. Tomuto poklesu však plně neodpovídá vývoj počtu zaměstnanců v německém pojišťovnictví. V roce 2000 jich bylo 299 700 a v roce 2016 jen o 3 900 méně.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články