MetLife je první „uhlíkově neutrální“ pojišťovnou v USA


			MetLife je první „uhlíkově neutrální“ pojišťovnou v USA
1.3.2017 Tiskové zprávy

Americká pojišťovna MetLife oznámila, že dosáhla svého cíle z roku 2015 stát se „uhlíkově neutrální“. Je první pojišťovací společnosti ve Spojených státech amerických, které se to podařilo. Co to znamená?

Společnosti MetLife se podařilo minimalizovat svou uhlíkovou stopu díky integraci trvalé udržitelnosti a nejlepších postupů v oblasti energetické efektivity v provozech firmy po celém světě a následné kompenzace zbývajících emisí prostřednictvím investic do projektů na snižování uhlíku.

„Společnost MetLife se snaží být zodpovědnou firmou a brát v úvahu environmentální problémy v celém svém podnikání na celém světě,“ řekl Marty Lippert, výkonný viceprezident a vedoucí globální technologické a provozní divize společnosti MetLife. „Strategie udržitelného podnikání nejenom snižuje environmentální dopady, ale zároveň zvyšuje renomé naší společnosti.“

Příklady snahy společnosti MetLife související s udržitelným rozvojem v jejích provozovnách zahrnují:

  • Certifikát třídy Platinum Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí (Leadership in Energy and Environmental Design) (LEED) pro pobočku společnosti MetLife ve Washingtonu D.C. a Glogální technologický kampus v Cary v Severní Karolíně. Společnost MetLife v současné době provozuje na celém světě 19 závodů s certifikátem LEED (odpovídá téměř čtyřem milionům čtverečních metrů zastavěné plochy), a šest těchto závodů získalo certifikát třídy Platinum.
  • Snížení energie o téměř 30 procent v závodech, které firma vlastní a provozuje ve Spojených státech amerických.
  • Spolupráce s nejdůležitějšími dodavateli na snížení environmentálního dopadu prostřednictvím dodavatelského řetězce organizace.
  • „Zelené“ investice ve výši 9,7 miliard amerických dolarů, které zahrnují vlastnické podíly ve 37 větrných a solárních elektrárnách, kapitálové podíly ve 48 závodech s certifikací LEED a 3 miliardy amerických dolarů v projektech obnovitelné energie.

Tyto snahy představují hlavní prvky globálních environmentálních cílů společnosti z roku 2015, které zahrnují:

1. Stát se do roku 2016 uhlíkově neutrální a tento stav udržet i do dalších let.

2. Snížit do roku 2020 energetickou spotřebu o 10 procent oproti stavu v roce 2012.

3. Do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů na určitých místech o 10 procent oproti roku 2012.

4. Do roku 2020 přesvědčit stovku nejdůležitějších dodavatelů společnosti MetLife, aby zveřejnili své emise skleníkových plynů a aktivity na jejich snížení.

Péče společnosti MetLife přesahuje její vlastní dopady na životní prostředí. Aby pomohla kompenzovat zbývající emise uhlíku, podporuje šest projektů na snižování emisí certifikovaných třetími stranami, které podporují trvale udržitelný rozvoj. Jde například o:

  • Iniciativy pro instalaci sporáků na solární energii v Číně, které by pomohly rodinám přejít od vaření, při kterém používají uhlí k 100% obnovitelné energii.
  • Projekt Snížení emisí z odlesňování a degradace lesů (REDD+), který chrání tropické deštné pralesy v Kolumbii. Tato snaha pomáhá zachovat deštné pralesy a zmírňuje mýcení a další neudržitelné zemědělské postupy.
  • Ve Spojených státech amerických podporuje společnost MetLife projekt na zachycení emisí z největší spalovny nerizikových odpadů v New Yorku a transformaci plynů na čistou energii.

Postupy společnosti MetLife v oblasti environmentálních cílů odráží dlouhodobé úsilí společnosti o snížování jejího dopadu na životní prostředí. Nedávné úspěchy společnosti MetLife v této oblasti jsou například:

  • Společnost získala uznání organizace CDP (dříve Carbon Disclosure Project) za přední místo v oblasti vykazování a řešení problémů týkajících se změn klimatu. CDP je nezisková organizace, která posuzuje práci více než 5 000 firem z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
  • Byla zařazená do loňského severoamerického žebříčku udržitelnosti North American Dow Jones Sustainability Index, na který jsou zařazovány přední firmy, které jsou úspěšné na poli trvalé udržitelnosti.
  • V roce 2016 získala společnost MetLife ocenění Climate Leadership Award od americké Agentury na ochranu životního prostředí za své nové cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

 

Zdroj: MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články