Pillow pojišťovna: Výzva pojišťovacím poradcům


			Pillow pojišťovna: Výzva pojišťovacím poradcům

Pillow pojišťovna zvolila netradiční a zároveň velmi sympatický přístup k tvorbě nového pojištění. Ve druhé části roku plánuje spuštění nového majetkového pojištění a všem pojišťovacím poradcům během léta umožňuje do nového produktu promítnout své zkušenosti a požadavky.  

První, druhý a na podzim třetí

Pillow pojišťovna v minulém roce přišla s inovativním pojištěním vozidel a v květnu tohoto roku s unikátním pojištěním úrazu a nemoci. Pojištění vozidel ihned v roce svého vzniku získalo titul největší pojišťovácké inovace roku 2020. Pojištění úrazu a nemoci se nominovalo do boje o stejný titul pro rok 2021, výsledky budou známy až v listopadu. Oba revoluční produkty jsou představeny ve formě krátkého videa na webu www.proporadce.cz

Třetím produktem, který nyní Pillow pojišťovna připravuje, je pojištění majetku a odpovědnosti.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Mráz: Kooperativu jsme postavili na zelené louce. Dnes jsem na ni hrdý!


Pojištění majetku jako adept na revoluci

Většina poradců se shodne na tom, že pojištění majetku je v rámci retailového pojištění tím nejsložitějším a nejméně srozumitelným produktem. Příčin je hned několik, mezi hlavní patří:

 • Předmět, místo a nebezpečí
  Složitost pojištění plyne ze vzájemné kombinace předmětu, místa pojištění a pojistného nebezpečí. Často je třeba detailně studovat podmínky, zda daný předmět na určitém místě je či není pojištěn pro konkrétní pojistné nebezpečí.
 • Domácnost, budova, stavební součásti, vedlejší stavby
  V současných produktech často dochází k přerývání pojištěných předmětů, kdy např. některé stavební součásti jsou pojištěny i v domácnosti i v rámci budovy. Naopak, ne každé pojištění dokáže nastavit individuální pojistnou částku na samotné stavební součásti nebo vedlejší stavby a majitel majetku bývá omezen limitem z pojistné částky domácnosti, resp. budovy.
 • Dva produkty v jednom
  Složitost je navýšena také tím, že typická smlouva obsahuje dva druhy pojištění: pojištění majetku a pojištění odpovědnosti, komplexnost tak narůstá. A to jsme nezmínili asistenční služby, které jsou odlišné.
 • Pojistné podmínky
  Výsledkem popsané složitosti jsou často dlouhé a nepřehledné pojistné podmínky. I pro profesionála bývá obtížné najít potřebnou část a ani poté si nemůže být jist, zda na jiném místě podmínek nebylo něco vyloučeno či specificky definováno ve vztahu k tomu, co hledal. Již samotné dělení podmínek na všeobecné, speciální, doplňkové často znamená, že je třeba hledat na více místech. Délka materiálu, který dostane poradce i klient k danému produktu (pojistní podmínky, IPID, předsmluvní informace) snadno překročí 50 stran.
 • Různé role a druhy užití
  Zdaleka ne každý produkt je navržen tak, aby snadno pokryl různé pojistné zájmy majitele, nájemce nebo pronajímatele. A to nejen z pohledu majetku, ale také odpovědnosti.

Mohlo by vás zajímat: Covid-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti!


Výzva poradcům

Cílem Pillow pojišťovny je vytvořit naprosto srozumitelné a snadno nastavitelné pojištění majetku a odpovědnosti, které odstraní všechny výše uvedené problémy současných produktů. A nikdo neví o složitosti a slabých místech více než pojišťovací poradci.

Každý poradce může napsat své náměty, zkušenosti či komentáře k pojištění retailovému pojištění majetku a odpovědnosti na e-mailovou adresu proporadce@mypillow.cz. Pillow pojišťovna bude ráda za všechny nápady a postřehy, které pomohou odpovědět například na otázky typu:

 1. Proč někteří poradci raději nenabízí pojištění majetku?
 2. Jaká omezení (limity, sublimity) jsou v praxi nejvíce omezující?
 3. Které části a vlastnosti současných produktů jsou nejvíce nesrozumitelné?
 4. Které výhody v současných produktech nejvíce schází?
 5. Jaký je maximální počet stran podmínek, aby poradce byl schopen znát produkt do posledního detailu? Jak dlouhá má být samotná pojistná smlouva?
 6. Jaké všechny způsoby vlastnictví, užití nebo vztahu k majetku by mělo špičkové pojištění obsahovat?
 7. Jak flexibilní by měla být možnost nastavit limit/pojistnou částku pro stavební součásti nebo vedlejší objekty?
 8. Jaká pojistná nebezpečí určitě nesmí scházet a která jsou již nepotřebná a zbytečně navyšují cenu pojištění?
 9. Je lepší balíčkový přístup (např. pouze 3 varianty) nebo flexibilní možnost nastavení pojistných nebezpečí?
 10. Jaký srovnávač majetkového pojištění považujete nyní za nejlepší a proč?
 11. Jakou kalkulačku pojišťovny na majetek považujete nyní za nejlepší a proč?

Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Progresívně-levicová teorie selhává…


Náměty a postřehy lze zasílat na adresu proporadce@mypillow.cz až do konce srpna 2021. Pillow pojišťovna ve vývoji nového pojištění všechny dobré nápady a postřehy ráda zohlední. Navíc, všechny došlé reakce budou slosovány a tři náhodně vybraní poradci dostanou originální Pillow polštář. Pillow děkuje všem poradcům, kteří svými komentáři pomohou vytvořit špičkové a srozumitelné pojištění majetku a odpovědnosti.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články