Třicetiprocentní nárůst usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě


			Třicetiprocentní nárůst usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě
19.11.2019 Spektrum

V období ledna až října 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 460 a těžce zraněno 1 783 osob. Počet usmrcených meziročně prakticky stagnuje (pozn. ve stejném období vloni bylo usmrceno 458 osob), v oblasti těžce zraněných byl pak evidován 17% pokles.

„Nejhorší meziroční bilance ze všech dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 byla evidována u nehod způsobených nedáním přednosti v jízdě,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „V uplynulých 10 měsících bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno 82 osob, tj. meziročně o 19 více (+30 %). Na druhou stranu je potřeba zmínit, že kvůli uvedené příčině bylo těžce zraněno o 106 osob méně. Zmíněnou bilanci tudíž lze interpretovat tak, že následky těchto nehod jsou letos pro účastníky silničního daleko závažnější – více osob bylo naposledy usmrceno v roce 2011.“


Mohlo by vás zajímat: Pojistit rodinu na jedné smlouvě? Má to svá pro i proti


Krajské srovnání

Absolutně nejvíce osob bylo usmrceno vlivem nedání přednosti v jízdě v Jihomoravském kraji (15 usmrcených, 27% podíl na všech usmrcených v daném kraji), každá třetí osoba pak byla z uvedené příčiny usmrcena v Královéhradeckém (14 usmrcených) a Ústeckém kraji (32 %). Všechny tři uvedené kraje tak byly v tomto ohledu významně nad celorepublikovým průměrem (18 %).

Počet usmrcených vlivem nedání přednosti v jízdě v krajích Zdroj Centrum dopravního výzkumu

Hloubková analýza dopravních nehod

„Nedání přednosti v jízdě souvisí s celou řadou spolupůsobících faktorů: provedením dopravního prostoru – nedostatečný/omezený rozhled nebo nevhodné uspořádání křižovatek (např. křižovatky navozující psychologickou přednost), nesprávným vyhodnocením situace v provozu nebo nepozorností např. kvůli zanedbání potřeby vyhledat informaci nebo přetížení pozornosti řidiče,“ uvádí Jindřich Frič,  ředitel Centra dopravního výzkumu, a dodává: „S přibývajícím věkem řidičů se zvyšuje pravděpodobnost vzniku dopravních nehod zapříčiněných nedáním přednosti v jízdě. Tuto pravděpodobnost také mírně zvyšuje situace, kdy je dopravní prostor pro řidiče neznámý, tedy vyskytuje-li se na tomto místě poprvé nebo zde jezdí pouze ojediněle.“

Jedním z výstupů Hloubkové analýzy dopravních nehod je simulace nehod. Příklad dopravní nehody zapříčiněné nedáním přednosti ilustruje následující simulace: Nehoda se stala ve městě v prostoru rušné křižovatky, řidič jednoho z vozidel se v křižovatce chtěl otočit zpět, přitom však nedal přednost protijedoucímu vozidlu.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři cílí na státní správu. Jak může kyberpojištění pomoci při vydírání?


Data z roku 2018

Nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo nedání přednosti při odbočování vlevo (usmrceno 26 osob, tj 30 %). S 19 usmrcenými (22% podíl) následuje nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Třetí nejčastější příčinou bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu – 16 (18 %). Nejčastější příčinou těžkých zranění způsobených nedáním přednosti v jízdě bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. V důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 193 osob, tj 28 %.

Následkem nedání přednosti v jízdě bylo v obci usmrceno 36 a těžce zraněno 517 osob, mimo obec pak usmrceno 52 osob a 164 osob těžce zraněno. Na silnicích I. tříd bylo ze stejného důvodu usmrceno 31 osob, těžce zraněno pak 172 osob (nejvíce ze všech druhů komunikací). Nejvíce osob bylo z uvedené příčiny usmrceno na trojramenných křižovatkách (34) a těžce zraněno na čtyřramenných křižovatkách (233).


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Produktové řízení


Více než sedm z deseti osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno vinou řidičů osobních vozidel – celkem 65 usmrcených osob (74 %). S 12 usmrcenými osobami (14 %) následují řidiči nákladních vozidel, 4 osoby pak byly usmrceny vinou cyklistů (5 %). Téměř třetina usmrcených osob (27 %, 23 usmrcených) v důsledku nedání přednosti v jízdě byli řidiči osobního vozidla. S 24% podílem následují řidiči motocyklu, chodci (22 %, 19 usmrcených), spolujezdci v osobním vozidle (19 %, 16 usmrcených) a cyklisté (8 %, 7 usmrcených).

Národní strategie bezpečnosti dopravního provozu droj Centrum dopravního výzkumu

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články