Vývoj povinného ručení. Problémy přetrvávají!  


			Vývoj povinného ručení. Problémy přetrvávají!  
4.7.2018 Spektrum, Produkty

Česká asociace pojišťoven vydala další číslo odborného časopisu Pojistný obzor. Vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČAP a ČKP Petr Jedlička v něm popisuje aktuální vývoj produktu povinného ručení. Aktualizovaná analýza ukázala, že v systému povinného ručení v segmentu osobních automobilů aktuálně chybí 12 % pojistného, když skutečné roční pojistné dosahuje 15,8 mld. Kč, zatímco celková výše škod a dalších nákladů spojených s vyřízením škod, správou smluv a s provozními náklady představuje částku 17,65 mld. Kč.


Pojistný obzor ke stáhnutí ZDE


Ještě negativnější situace vychází v segmentech nákladních automobilů včetně tahačů, kde celková nedostatečnost pojistného nabývá dokonce 30 % aktuální výše pojistného. Skutečné pojistné pro tato vozidla dosahuje 3,7 mld. Kč, zatímco roční úhrn škod a dalších souvisejících nákladů reprezentuje částka 4,8 mld. Kč. 

Uvedené velmi negativní výsledky jsou při dlouhodobé stagnaci a poklesu průměrného pojistného důsledkem stále rostoucí úrovně škod způsobené výraznou škodní inflací, která se zejména z důvodu aktuálního vysokého růstu průměrné mzdy při příznivém ekonomickém vývoji ČR projevuje přímočaře:  

  • do škod na majetku (narůstající cena práce za opravy v servisech i postupná modernizace vozidel, která vede k vyšší technologické náročnosti a tím i vyšší ceně oprav, včetně dražších náhradních dílů);
  • do růstu finanční výše za odškodnění zdravotních nároků, které jsou přímo navázány na nárůst průměrné mzdy.

Mohlo by vás zajímat: ČKP: Počet pojištěných vozidel přesáhl 8 milionů


Aktuální meziroční navyšování průměrné škody na zdraví o 7,6 % u škod na zdraví a 4,1 % u škod na majetku spolu s růstem počtu řešených škod povinného ručení o 5,2 %, který tak překonává růst počtu pojištěných vozidel (3 %), není vůbec v souladu s poklesem průměrného pojistného na jedno pojištěné vozidlo aktuálně vycházejícím o 0,6 %.

I z mezinárodního srovnání vyplývá, že ceny povinného ručení v ČR nejsou nižší pouze oproti zemím západní Evropy (byť úroveň odškodnění i vyspělost trhu a šíře nabízených služeb jsou na českém trhu srovnatelné), ale většinově dokonce i oproti ekonomicky srovnatelně nebo méně vyspělým zemím střední, jižní a východní Evropy (Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Turecko…). Z žebříčku 20 zemí se průměrné pojistné v ČR řadí na 19. místo, kdy nižší pojistné vychází už jen v Estonsku.

Povinné ručení, červenec 2018 Graf 1

Pojistné 

Jestliže během roku 2017 růst pojistného ani nepokrýval růst počtu pojištěných vozidel, kdy počet pojištěných vozidel narůstal tempem o 3 % a roční pojistné pouze o 2,4 %, pak první očekávání výsledku roku 2018 naznačuje z vývoje 1. čtvrtletí 2018 celkový růst pojistného o cca 5,1 %, kdy namísto 21,5 mld. Kč roku 2017 vychází první odhad pojistného na 22,6 mld. Kč. Nicméně i tento výsledek při pokračujícím 3% růstu počtu pojištěných vozidel vede k efektivnímu navyšování průměrného pojistného o cca 2 %.


Mohlo by vás zajímat: Zneužil Agrofert PGRLF? Podle České pirátské strany ano


Škodní inflace 

Povinné ručení, červenec 2018 Graf 2

K potvrzení výše uvedených negativních závěrů vztahujících se ke škodní inflaci (7,6 % u škod na zdraví a 4,3 % u škod na majetku, kdy průměrná škoda na zdraví nyní atakuje hranici 500 000 Kč a u majetkových škod se jedná o částku cca 35 000 Kč) lze velmi dobře použít také aktuální vývoj na straně průměrné mzdy v ČR, kdy mzdový vývoj (jenž eskaluje díky příznivému vývoji české ekonomiky) přímo či nepřímo ovlivňuje celou řadu nároků kompenzovaných poškozeným v systému povinného ručení.

Konkrétně pro škody na zdraví se při odškodňování nemajetkové újmy bolestného a ztížení společenského uplatnění dle metodiky Nejvyššího soudu ČR vychází z hodnot přímo navázaných na hodnotu průměrné mzdy dle Českého statistického úřadu, kdy jeden bod pro bolestné představuje bod průměrné hrubé mzdy a maximální částka odškodnění za ztížení společenského uplatnění znamená její 400násobek. Od roku 2014, kdy byly po implementaci nového občanského zákoníku tyto hodnoty poprvé definovány, došlo do roku 2018 k tomuto vývoji:

  • hodnota bodu pro odškodnění bolesti narostla z 251 Kč platných pro rok 2014 na 295 Kč v roce 2018;  
  • maximální částka pro odškodnění ztížení společenského uplatnění byla za stejné období navýšena z 10 mil. Kč na 11,8 mil. Kč;
  • jen za poslední ročník z důvodu nastalého navýšení průměrné mzdy vzrostou nároky imateriální újmy o 6,9 %, což je zcela v souladu s předpokládanou celkovou inflací za zdravotní nároky ve výši 7,6 %. Za aktuální situace nelze jakékoliv snížení dynamiky očekávat ani pro nadcházející období, kdy předpoklad růstu mezd je stále velmi vysoký.

Pojistný obzor ke stáhnutí ZDE


Pro Pjistný obzor
RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.
vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČAP a ČKP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články