Whiplash: Skryté nebezpečí dopravních nehod


			Whiplash: Skryté nebezpečí dopravních nehod
25.7.2018 Spektrum, Produkty

Někdo z vás se možná již s názvem whiplash (v překladu šlehnutí bičem) setkal v souvislosti s dopravní nehodou a následným uplatněním nároku pasažérů poškozeného vozidla. Možná jste zaznamenali případy, kdy se především u zahraničních škod následně objeví pět poškozených s tzv. krunýřem na krku uplatňující nemalou škodu, a to i u škod, kdy došlo pouze k tzv. drcnutí do předchozího vozidla, a po nehodě si nikdo na zdravotní problémy nestěžoval.

Celkově je stále tento termín mezi veřejností velmi málo známý. A to i přes to, že jsou s ním spojeny různé zdravotní problémy a v další řadě i nemalá finanční odškodnění pojistitelů. Výše uvedený příklad s krunýřem, který někdy může vypadat všelijak, však nelze zobecnit a už vůbec ne zlehčovat, možná i někdo z vás měl s tímto poraněním osobní zkušenost a vlastně to třeba ani neví.

K podobnému poranění lze přijít poměrně rychle a nemusí se jednat pouze o dopravní nehodu, ale může jít o pád na kole nebo aktivní sport typu hokej apod. Vzniká při prudkém nekontrolovatelném pohybu hlavy vpřed či vzad s následným zpětným pohybem, právě při nárazu do překážky nebo pádu. Toto zranění se rozmohlo především i kvůli rozvoji automobilového průmyslu a zvyšujícímu se počtu dopravních nehod.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: IDD všude, kam se podíváš


Přesné statistiky v ČR k dispozici nejsou, ale pokud bychom vyšli z údajů 20 let staré analýzy v USA, která je však stále platná, tak u více jak 50 % dopravních nehod dochází k tomuto typu zranění. Symptomy, které jsou ve svém rozsahu a počtu individuální, se často objevují pozvolna, postupně a poškození si jej pak ani nespojí s událostí, která se jim stala. Typickým symptomem může být ztuhlost krku, poškození svalů, bolesti hlavy, nesoustředěnost, brnění nebo svědění končetin, poruchy zraku, psychické poruchy či emoční a intelektové problémy apod.

Zdroj: YouTube

Právě v postupnému nástupu těchto symptomů se skrývá hlavní nebezpečí. Jak už to tak bývá, účinnost vyléčení a snížení následků takového zranění je často úměrná rychlosti zjištění, že poškozený utrpěl tento typ zranění. U vážnějších úrazů je možné jej odhalit díky často prováděnému neurologickému vyšetření, u menších nehod často ani rentgenové vyšetření díky minimálním prvotním příznakům nemusí prokázat zranění typu whiplash.

Často jsou to právě nehody při nižších rychlostech, kdy příznakům nevěnujeme takovou pozornost. Proto je i zde velmi důležitá anamnéza, kdy se lékař dotazuje na možný způsob vzniku úrazu a případná předchozí poranění v oblasti krční páteře, a hlavně nepřecházení příznaků, které nám naše tělo dává.


Mohlo by vás zajímat: Jak využívat technologie IoT a vzniklá data v pojišťovnictví?


Pro zrádnost odhalení tohoto typu poranění standardními vyšetřovacími metodami byl vyvinut speciální diagnostický přístroj Tetrax, profesorem s československým původem prof. Reuvenem Kohenem‑Razem, Ph.D. Tento přístroj umožňuje provést důkladné vyšetření smyslových funkcí, a to převážně rovnovážného ústrojí. Jelikož se jedná o drahý přístroj, není jeho vybavení ve zdravotnických zařízení a jeho použití zatím tak rozšířené, jak by si tento typ poranění zasloužil.

Vzhledem k často pouze základnímu vyšetření nebo přecházení příznaků a nedostatečným vyšetřovacím metodám zůstává téměř necelá polovina pacientů chybně považována za zdravé. Což pak vede k následné léčbě, která už i s ohledem na neznámý původ nebývá účinná.

Zranění whiplash je komplikované zranění a jeho léčba určitě není na krátkou dobu. Vhodná léčba pak trvá minimálně 3 měsíce. Lze mu nějak předejít?


Mohlo by vás zajímat: Implementácia IDD a prvé skúsenosti na Slovensku


V počtu takových zranění vedou dopravní nehody vozidel. Zde se jako prevence nabízí možnost, jak riziko takového poranění snížit, a to správným vertikálním nastavením opěrky hlavy. Nejvyšší bod opěrky by měl být ve stejné výšce, jako vrch hlavy a zároveň horizontální vzdálenost mezi hlavou a opěrkou by neměla být větší než 10 cm (optimálně 4 cm). Vhodným řešení v automobilech jsou i tzv. aktivní opěrky hlavy, kdy systém v okamžiku nárazu vysune hlavovou opěrku blíže k týlu pasažéra, což zabrání prudkému záklonu hlavy, a tím předejde zranění krční páteře.

Dalším řešením je nebourat, ale všichni víme, že právě nahodilost je podstatou pojištění, ne vždy jde kolizi zabránit. Po přečtení tohoto textu si alespoň prohlédněte své opěrky ve vozidle, zda jsou správně seřízené. Určitě ta krátká chvíle pro správné seřízení opěrky stojí za to. A to nejen v této době, kdy se vydává spousta z nás na delší cestu autem, ale i pro každodenní jízdu automobilem. Jezděte opatrně a přeji hodně kilometrů bez nehod.

Jiří Nudčenko
ředitel likvidace OK GROUP a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články