Spor Finančního a ekonomického institutu s MMR! Kolik CK je pojištěno?


			Spor Finančního a ekonomického institutu s MMR! Kolik CK je pojištěno?
6.3.2019 Téma

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je odpovědné za oblast cestovního ruchu, podle portálu FAEI.cz netuší, zda vůbec – případně u které pojišťovny – je pojištěno proti úpadku 150 (17 %) tuzemských cestovních kanceláří. Ministerstvo tuto kritiku zásadně odmítá.

Názor FAEI.cz

Ministerští úředníci si z této situace těžkou hlavu nedělají. V jejich seznamu cestovek, který aktuálně čítá 863 položek, u 143 alibisticky uvádějí, že „cestovní kancelář ministerstvu žádný doklad nepředložila“. U dalších sedmi se pak v příslušné kolonce nepíše dokonce vůbec nic. Pokud by „nepředložení dokladů“ a bílá místa v seznamu znamenaly, že tyto cestovky skutečně pojištěny nejsou, představovalo by to pro zákazníky velký vykřičník. Kupovat zájezd u nepojištěné CK by totiž byl hazard s dovolenou, navíc by nepojištěné cestovky hrubě porušovaly zákon a měly by přijít o koncesi.

Ze zákonného pojištění se plní závazky vůči klientům, kteří sice dovolenou předem zaplatili, ale kvůli krachu cestovní kanceláře na ni neodcestovali, anebo se zajišťuje návrat do vlasti pro ty klienty, které zkrachovalá cestovka nechala na holičkách v zahraničí.


Mohlo by vás zajímat: Allianz: Česká ekonomika je jedna z nejzdravějších v EU!


Aktuální seznam cestovních kanceláří ministerstvo zveřejnilo ve středu 20. února, tedy v den, kdy šéfka resortu Klára Dostálová spolu s předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR Vladimírem Dolejšem a prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Romanem Škrabánkem představili nový nástroj na ochranu klientů cestovních kanceláří. Je jím certifikát, který MMR vydá cestovce, jež uhradila příspěvek do Garančního fondu.

Garanční fond představuje „dozajišťovací“ mechanismus pro případ, kdy limit pojištění cestovní kanceláře nepostačuje na pokrytí jejích závazků vůči zákazníkům. CK jsou povinny přispět do něj pro letošek částkou odpovídající 0,1 % ročního obratu. Tuto povinnost dosud nesplnilo 144 cestovek. Jak zjistila redakce FAEI.cz, 36 CK ze seznamu MMR dokonce nedodalo ministerstvu ani informace o svém pojištění, ani neuhradilo povinný příspěvek do garančního fondu.

Více informací ZDE

Reakce Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj se ohrazuje proti článku „Nový certifikát to nezachrání. Ministerstvo neví, zda 150 cestovek má zákonné pojištění. Víme, které“, který byl zveřejněn na portálu FAEI.cz. V textu je uvedena celá řada zkreslených, zavádějících a nepřesných informací. Z článku je zřejmé, že si autor své informace neověřoval a Ministerstvo pro místní rozvoj ani nepožádal o upřesnění či vysvětlení jím uváděných údajů. Autor by měl být především obeznámen s tím, že rozsah, ve kterém má být seznam cestovních kanceláří ministerstvem zpracováván a veden, přesně stanoví zákon. Nelze proto do seznamu, jak navrhuje autor článku, uvádět údaje týkající se informací o hospodaření cestovní kanceláře apod.

Na pravdě se nezakládají ani informace o tom, že MMR neví, kde je 150 cestovních kanceláří pojištěno. Toto je naprosto zcestná informace! V okamžiku, kdy se ministerstvo od pojišťovny dozví, že cestovní kancelář není zajištěna pro případ úpadku (tuto povinnost mají pojišťovny ze zákona), obratem vyrozumívá příslušný obecní živnostenský úřad dle sídla podnikatele, který ve správním řízení rozhodne o zrušení uvedeného živnostenského oprávnění.


Mohlo by vás zajímat: ZDPZ: Účinnější ochrana spotřebitele


Do doby nabytí právní moci rozhodnutí je však podnikatel stále držitelem uvedené koncese. Ze zákona tak nemůže být ze seznamu cestovních kanceláří vedených ministerstvem vymazán. K jeho odstranění ze seznamu dojde teprve v okamžiku, kdy příslušného živnostenského oprávnění pozbyde. To platí i pro společnosti zmiňované v článku, které sice vstoupily do likvidace, ale mají stále aktivní živnostenské oprávnění pro provozování cestovní kanceláře. K výmazu společnosti ze seznamu cestovních kanceláří dojde až po jejím případném zrušení.
 
Pokud však cestovní kancelář ministerstvu pochybením nedodala doklad o svém zajištění, automaticky to neznamená, jak se autor mylně domnívá, že není zajištěna pro případ svého úpadku. Porušení této povinnosti je sice přestupkem, není však důvodem pro zrušení koncese pro provozování cestovní kanceláře. Řada cestovních kanceláří uvedená v seznamu měla také dlouhodobě přerušeno provozování živnosti. Po uplynutí doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, se stává opět aktivní cestovní kanceláří a jako taková musí být zapsaná i v seznamu vedeném ministerstvem.


Mohlo by vás zajímat: ESET varuje: Nástroj pro překládání textů cílil na klienty bank v Česku


Takovým cestovním kancelářím již ministerstvo zaslalo v průběhu měsíce ledna výzvy ke splnění povinností souvisejících s provozováním cestovní kanceláře. Pokud by si autor článku dal práci s ověřením údajů zveřejňovaných v živnostenském rejstříku, neuniklo by mu, že se ona bílá místa v seznamu týkají nově vznikajících cestovních kanceláří, které jsou pojištěny, neboť je to jednou z podmínek pro udělení koncese.
 
V případě, že některé cestovní kanceláře příspěvek do garančního fondu neuhradily, ministerstvo postupuje v rámci dozoru, jak mu ukládá zákon. Zaměstnanci ministerstva situaci každodenně řeší, o čemž svědčí statistické údaje – 35 ukončených či zahájených kontrol a 75 pravomocně skončených přestupkových řízení.
 
Seznam cestovních kanceláří ZDE

Zdroj: FAEI.cz; Ministerstvo pro místní rozvoj

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články