Čeká nás navýšení škodních událostí v odvětví D&O?


			Čeká nás navýšení škodních událostí v odvětví D&O?
20.1.2023 Zahraničí

Pojištění odpovědnosti manažerů a klíčových osob, známé pod zkratkou D&O, patří v pojišťovnictví k problematickým druhům. Podle aktuálních statistik Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV) se sice počet pojistných událostí v posledních letech snižoval, nicméně škody byly v průměru podstatně dražší. Průmyslová pojišťovna AGCS nyní ale očekává příští rok obrat i v počtech nahlášených škod.

Podle aktuální analýzy AGCS (dceřiné společnosti Allianz) patří k nejvýznamnějším rizikovým trendům v odpovědnostním pojištění pro manažery špatné finanční výsledky nebo dokonce insolvence uprostřed ekonomické nejistoty s výhledem na globální recesi, dále nedostatek robustně založených bezpečnostních a správních procesů s ohledem na kybernetickou kriminalitu, případně právně nesprávná či nedostatečná reakce na standardy v oblasti ESG.


Mohlo by vás zajímat: Martin Švec: Životní pojištění Simplea prošlo unikátním vývojem


Proto nadále trvá významné riziko pro pojistitele, neboť trvají makroekonomické problémy a možná recese: to jsou podmínky, které vedou typicky k nárůstu počtu škod z D&O pojištění. Všeobecná inflace se propíše do vyšších vyplácených vyrovnání a vyšších nákladů na obhajobu, což jsou významné položky u D&O. Kybernetická rizika zůstávají na nejvyšší úrovni a představují aktuálně nejdůležitější povinnost představenstev a top managementu vyrovnat se s nimi ráznými ochrannými opatřeními. „Další významná výzva pro vedení firem spočívá v zohlednění odpovědnostních rizik v oblasti ESG – například v případě nedostatečných opatřeních proti klimatické změně nebo pochybeních v diverzitě či inkluzi,“ vypočítává Vanessa Maxwell, Global Head of Financial Lines u AGCS.

Při tom všem si budou muset firmy také v roce 2023 zvyknout na rostoucí ceny za odpovědnostní pojištění manažerů. Inflace, recese, klimatická změna a kybernetická rizika představují „toxický koktejl“, jenž může vést v pojištění D&O (Directors & Officers) k četnějším škodám. Podle Stephana Geise, Regional Head of Finacial Lines AGCS pro CEE, nebylo doposud riziko záruk za manažery nikdy tak vysoké jako dnes. Pro Reuters doslova řekl: „Pojišťovny nyní potřebují solidní úroveň cen za své služby. Jde o to, aby se kompenzovaly deficitní sazby, které tady byly léta.“


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Vrací se globální pojistné po mírném poklesu opět k růstu?


Kromě toho jsou ekonomické vyhlídky mnohých zemí pro rok 2023 temné a riziko recese roste. Dynamika klesá, inflace roste, panuje energetická krize, na akciových trzích trvá volatilita a neustávají stále problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Pojistitelé zabývající se D&O budou velmi pečlivě sledovat vývoj, protože vyjmenované potíže vedou v mnoha sektorech k problémům s likviditou, oslabují ziskovost a mohou ve svém důsledku zvýšit počet insolvencí. Hospodářský pokles s sebou zpravidla přináší vyšší riziko vzniku škod z pojištění D&O, varují experti z AGCS s odvoláním na studie provedené během finanční krize.

Klimatická změna a ESG mohou být dalšími negativními faktory

Kromě toho i klimatická změna vede k nárůstu počtu škod v odvětví D&O. Za posledních 8 let bylo podle AGCS International podáno přes 1 200 žalob, zatímco v období 1986 až 2014 to bylo necelých 800 případů. Většina žalob byla registrována v USA. Současně roste počet případů žalob před mezinárodními soudy. V roce 2021 byl zaznamenán nejvyšší roční počet klimatických žalob mimo území USA.

Významným rizikovým faktorem je i chybné či nesprávné vykazování plnění nebo výsledků v oblasti ESG – takzvaný greenwashing, jenž může rovněž vést k regulatorním opatřením, právních sporům nebo žalobám ze strany akcionářů. „Informace o postojích a chování firem ve vztahu k ESG standardům budou pro pojišťovny stále důležitějším bodem k ověření situace v podniku a k ocenění rizik. Společnosti s jasnou strategií ESG to budou mít snazší při získávání potřebných kapacit,“ upozornil Stephan Geis z AGCS pro region CEE.


Mohlo by vás zajímat: TOP 10 nejčtenějších článků na oPojištění.cz v roce 2022


Kryptoměny zlobí

V neposlední řadě vidí AGCS další riziko u kryptoměn, z nichž mohou rovněž pramenit škodní události D&O. Podle tohoto specializovaného průmyslového pojistitele jsou stále častěji v hledáčku podniky zabývající se kryptoměnami a burzy s kryptoměnami. Jen za první pololetí roku 2022 bylo podáno 10 žalob, zatímco v celém roce 2021 jich bylo 11 (2020: 13 žalob; 2019: 4 žaloby). To může z hlediska nedávného citelného rozkolísání hodnoty kryptoměn a v souvislosti s krachem celosvětově druhé největší burzou kryptoměn FTX v listopadu 2022, jakož i četnými vyšetřováními možného jednání v rozporu se zákony o cenných papírech, vést nepřekvapivě k další eskalaci rizik D&O.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články