Jasná reakce: Rakušané chtějí spíše vlastnit než sdílet


			Jasná reakce: Rakušané chtějí spíše vlastnit než sdílet
23.11.2021 Zahraničí

O sdílené ekonomice se hodně mluví a stále se upozorňuje, že to bude mít vliv i na pojištění, které by mělo být v budoucnu rovněž více sdíleno. Bez ohledu na to však anketa uskutečněná pojišťovnou Helvetia v Rakousku ukázala, že vlastní majetek má pro zdejší populaci stále důležitou roli, hlavně jde-li o auto či bydlení.

Společnost Helvetia Versicherungen AG chtěla zjistit, jak to mají Rakušané s poměrem k vlastnictví. Oslovila tedy výzkumnou agenturu Triple M a ve spolupráci s ní uskutečnila anketu. Té se zúčastnilo 526 osob ve věku od 16 do 75 let. V druhé půlce července odpovídaly na on-line otázky spojené s vlastnictvím v různých oblastech života.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co může po volbách „zatopit“ pojistnému sektoru?


Bydlení

V průměru disponují respondenti obytnou plochou 106,5 m2; přičemž jejich domácnosti jsou z více než poloviny v nájmu (51 %), dalších 46 % prostory vlastní. Zbývající 3 % oslovených neuvedla o formě bydlení žádné údaje. Bezmála půlka domácností má také zahradu (49 %), 71 % balkon, lodžii a/nebo terasu, zatímco 14 % neužívá nic z toho.

Co je důležité vlastnit

Na otázku, jaký druh vlastnictví je u dotázaných důležitější, nebo naopak méně důležitý, přišla jasná odpověď. Úplně nahoře na žebříčku je auto/motocykl. U dotazu: „Čeho byste se v žádném případě nevzdali?“ zařadilo 18 % oslovených auto a/nebo motorku na první místo a dalších 18 % na druhé místo. Pro dalších 9 % bylo vlastnictví auta/motocyklu nezastupitelné na 3. místě.

Podobně v kurzu je vlastní majetek v oblasti bytů nebo rodinných domů. Samozřejmě se tak vyjadřují v první řadě ti, kteří nemovitost reálně vlastní. Pro 22 % je majetek nemovitosti k bydlení na prvním místě. Vysoko na žebříčku vlastnictví je i mobilní telefon; bez vlastního si nedovede představit život 16 % dotázaných, kteří ho kladou na 1. místo. PC nebo notebook je takto nezbytný pro 10 % oslovených.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 3Q 2021: Léto přineslo enormní růst majetkových škod


Ukazuje se, že materiální vlastnictví je v důsledku koronavirové pandemie nyní o něco méně důležité, zatímco do popředí se dostalo spíše zdraví. Ze 142 respondentů, kteří řekli, že materiální statky ve vlastnictví pro ně v posledních letech ztratily na důležitosti, polovina uvedla jako důvod to, že štěstí spočívá ve zdraví a ve vztazích.

Naopak pro 98 oslovených se staly materiální statky důležitějšími. Nejčastější motiv: majetek představuje jistotu do budoucna (20 %). Dále skončily argumenty, že se člověk mění a stárne (15 %) nebo že hodnota pěkného bydlení během lockdownů vzrostla (13 %).


Mohlo by vás zajímat: Fintechové firmy CreaSoft a IFA Services se spojily. Vzniká TORKILD a.s.


Sdílení netáhne

Sdílení je častým námětem diskusí, inovací a publikací. Anketa však ukázala, že v praxi není až tak v kurzu. Polovina respondentů (50 %) dává přednost vlastnictví. Jaké mají argumenty? Člověk podle oslovených neví, v jakém stavu se k němu sdílené předměty dostanou nebo vrátí. Mnozí si nejsou jisti, zda by se ke sdílené věci dostali ve chvíli, kdy ji opravdu potřebují. Ve věkové skupině 50+ je podíl takto smýšlejících osob 57 %, ve věkových skupinách pod 30 a 30-50 let činí podíl těchto názorů po 46 %.

Ale 4 respondenti z 10 si umí představit, že by určité věci sdíleli, ovšem míní, že by to bylo opravdu smysluplné „jen u velmi málo věcí a jen zřídka“. U věkové skupiny nad 50 let je takových „opatrných sdílejících“ jen třetina.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Martin Diviš


Za velké příznivce sharingu se označují jen 4 % oslovených. Pro jsou zejména z ekonomických a ekologických důvodů. Ve střední věkové skupině je opravdových zastánců jen 1 %, naopak v mladších a starších po 6 %.

U 230 účastníků ankety, kteří už sdílení v praxi provozují nebo si ho umí představit, zazněl i dotaz, u čeho je pro ně sharing reálnou formou využití. Nejčastěji zmiňovali respondenti nářadí (52 %), auto nebo motocykl (37 %), případně zahradní nářadí, jako například sekačky (27 %). Elektrospotřebiče byly uvedeny v 9 %, bicykl v 7 % odpovědí. Pro 13 % dotázaných by bylo možné sdílet i jiné předměty.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články