Mnichovská zajišťovna očekává vyšší ceny zajištění pro Evropu


			Mnichovská zajišťovna očekává vyšší ceny zajištění pro Evropu

Zvyšující se ceny mnoha druhů zboží a také nedávné rozsáhlé katastrofické škody mluví pro citelné navýšení zajistných sazeb v Evropě. Vysoké škody z extrémních povodní ve střední Evropě a stoupající počet středně vážných škod z extrémů počasí, jako jsou sucho nebo lesní požáry, postihují obory, kde nejsou ceny a podmínky adekvátně nastaveny rizikům. Experti vidí prostor pro tvrdší podmínky na trhu při obnově smluv.

Klima hrozí

Nejzávažnější škodou v Evropě byla letos povodeň v polovině července ve střední Evropě. Celková škoda činila podle odhadu asi 46 miliard EUR, přičemž pojištěná škoda z toho byla přibližně 9 miliard EUR. V Německu sečetli škody z velké vody na 33 miliard, z toho nejméně 7 miliard EUR bylo kryto pojištěním. Tím se stala z povodně nejdražší přírodní katastrofa Německa všech dob. Vedle opatření k lepší prevenci musí být při oceňování rizik silněji akcentován vliv klimatických změn, protože ten činí takové regionální události s extrémním množstvím srážek pravděpodobnějšími.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co může po volbách „zatopit“ pojistnému sektoru?


Strašák inflace

Současně v evropském prostoru vyskočila v poslední době inflace – v září už na úroveň nad 3 %. V Německu dokonce nad 4 %. To vede samozřejmě k vyšším nákladům na likvidaci škod. Odborníci uklidňují, že se inflace zase „znormalizuje“, což ale současně znamená nad předpandemickou úrovní. Úroveň úrokové míry se naproti tomu mění zatím jen málo. Oba tyto vlivy mohou tlačit ceny pojištění nahoru.

Velké škody versus pojištění

S ohledem na poslední velmi velké škody způsobené povodní, pandemií nebo stále sílícími kybernetickými útoky jde Mnichovské zajišťovně hlavně o to, aby se u největších rizik stala východiskem pro celkový risk management zákazníků – od poradenství přes předcházení škodám až po transfer rizik. Tam je samozřejmě zapotřebí i partnerství se státem nebo kapitálovým trhem. A samozřejmá je podpora klientů při zvládnutí škod.

Poslední velké škody v Evropě ukazují, že role pojištění musí jít daleko za hranice čistého převzetí rizika a výplaty škod. Porada s expertizou rizik může přispět k tomu, že dojde na více preventivních opatření, čímž mohou být některé škody odvráceny nebo minimalizovány. Čisté převzetí rizika nastavuje samotnému riziku cenové zrcadlo, což podporuje zvážení adekvátních aktivit v souvislosti s ním. Mnichovská zajišťovna je schopna přinést své know-how k prevenci škod, ale také k vytvoření nových pojišťovacích řešení, jako je například státem podpořený pool. A i při likvidaci škod mohou pojišťovny pomoci, například ve formě partnerství s konkrétním podnikem, čímž obdrží firma více podpory nad rámec čisté výplaty škody.


Mohlo by vás zajímat: Vývoj povinného ručení 2021: Dynamika růstu pojistného výrazně zpomaluje!


V oblastech, kde je vnímání rizik lidmi příliš malé nebo kde velikost rizika překonává vlastní schopnost expozice soukromých pojišťoven, mohou pojistitelé aktivně spolupracovat na vytváření nových řešení. Například se stále opakovaně v Německu vede diskuse o povinném pojištění pro případ záplavy nebo zformování státem podporovaného poolu, který by pomohl při pandemicky podmíněném masovějším přerušení provozu podniků. Také pro některá kybernetická rizika se systematičtějším výskytem by byl státem garantovaný pool potřebný, protože tak velká rizika nemohou nést na bedrech samy pojišťovny.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 3Q 2021: Léto přineslo enormní růst majetkových škod


„Já osobně vidím roli pojištění v budoucnosti takto: Chceme být relevantním partnerem pro všestranný risk management, vlastně jakýsi poskytovatel odolnosti, abych tak řekla. Základem je monitoring rizika, jeho pochopení a v souvislosti s tím vývoj předvídavých řešení, aby společnost mohla dlouhodobě posilovat. A samozřejmě chceme přispívat k tomu, abychom zacelovali stále velkou pojišťovací mezeru, která přetrvává i v mnoha průmyslových zemích, jak ukázala nedávná velká voda v Německu. Jinak populace zůstane po škodách sedět odkázána na víru ve státní pomoc, ačkoli by za přiměřené pojistné mohli lidé získat vlastní pojištění,“ shrnula úkoly odvětví pojišťovnictví předsedkyně představenstva Mnichovské zajišťovny Doris Höpke na okraj konference zajistitelů v Baden-Baden.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články