Německé pojišťovny investují více do nemovitostí


			Německé pojišťovny investují více do nemovitostí
8.8.2019 Zahraničí

Nemovitosti hrají v investičním portfoliu německých pojišťoven stále větší roli. Podíl nemovitostí na celkových investicích německých pojišťoven je nyní na historicky nejvyšší úrovni a vykázanými 10,3 % se dostal poprvé do dvojciferné oblasti. Tento závěr vyplývá z aktuální studie „Trendbarometer Assekuranz 2019“ zpracované společností  EY Real Estate GmbH.

Podle výše zmíněné studie chce 70 % dotázaných pojišťoven své kmeny nemovitostí dále rozšířit. Zhruba tři čtvrtiny k tomu dodávají, že investiční třída nemovitosti se u nich rozšíří nejvíce. 80 % pojišťoven pokládá za největší konkurenci podniky z oboru pojišťovnictví, a to hned za privátními investory a rodinnými podniky (84 %).

Kromě toho by pojišťovny chtěly v rostoucí míře realizovat také rizikovější investice. 70 % dotázaných pojišťoven pokládá přitom tento trend za nezvratný. O investice do nemovitostí s menším rizikem se totiž tvrdě bojuje. Podle studie bude prý vyhledávání vhodných objektů vzhledem k nedostatečné nabídce stále obtížnější.


Mohlo by vás zajímat: Irsko je příkladem v řešení bezpečnosti silničního provozu


Pojišťovny se tradičně zaměřují především na kancelářské budovy/nemovitosti. Přes současné vyšší ceny zůstávají ale atraktivní pro tři čtvrtiny dotázaných pojišťoven i obytné budovy. Zatímco stoupající zájem o logistické nemovitosti je rozpoznatelný (74 %), tak maloobchodní objekty jsou poptávány mnohem méně (48 %).

Ve srovnání s nimi jsou dokonce oblíbenější investice do infrastruktury (58 %). Oblíbenou formou investic jsou otevřené fondy nemovitostí, které preferuje 70 % dotázaných pojišťoven. Na významu nabývají například též uzavřené fondy nemovitostí (60 %) a alternativní investice do nemovitostí (52 %).

 Na investicích do nemovitostí se podílí v rozhodující míře Evropa (59 %), následovaná Asií a Oceánií (31 %) a Severní Amerikou (30 %). V rámci Evropy je dávána přednost západní Evropě (74 %) a severní Evropě (65 %). Hlavním trhem zůstává Německo (96 %), kdežto Spojené království trpí Brexitem. Pouze 19 % dotázaných pokládá trh ve Spojeném království za obzvlášť atraktivní trh nemovitostí. Ovšem z hlediska evropského srovnání klesá i atraktivita německého trhu nemovitostí z důvodu vysoké cenové úrovně.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Geniální myšlenka ministryně Schillerové!


Podle společnosti EY Real Estate GmbH odráží vysoký podíl nemovitostí v investičním portfoliu německých pojišťoven skutečnost, že úrokové sazby jsou blízko nule. Pro pojišťovny je nesmírně důležité si zajistit patřičné výnosy, aby mohly splnit garantované závazky vůči pojistníkům. Pro srovnání lze doplnit, že na investicích tuzemských pojišťoven (bez poboček zahraničních pojišťoven), které podle ČNB činily k 31. 3. 2019 celkem 424,7 mld. Kč, se nemovitosti podílely jen 2,4 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články