Ochranný deštník nad dodavatelskými řetězci skončí v Německu už v červnu


			Ochranný deštník nad dodavatelskými řetězci skončí v Německu už v červnu

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) informoval o tom, že spolková vláda a pojistitelé provozující pojištění úvěrů ve formě dodávek zboží se dohodli na ukončení ochranného deštníku nad dodavatelskými řetězci.

Tento ochranný deštník dohodnutý mezi výše zmíněnými stranami za účelem stabilizace dodavatelských řetězců skončí v předpokládaném termínu, a to dne 30. června 2021. Obě strany se shodují v tom, že tento ochranný deštník byl důležitým a velmi úspěšným opěrným pilířem, který přinesl na trh klid a stabilitu. Nové prodloužení příslušné dohody není z hlediska aktuální tržní a ekonomické situace nutné, a navíc budou pokračovat jiná opatření spolkové vlády zajišťující likviditu.  


Mohlo by vás zajímat: Zablokování Suezu: Egypt požaduje náhradu škody ve výši přes 900 milionů $


GDV ale upozorňuje, že spolková vláda a příslušní úvěroví pojistitelé zůstanou v kontaktu i po 30. červnu 2021 a budou si vyměňovat informace, aby v případě výraznějšího zhoršení hospodářské situace a s tím spojeným ohrožením dodavatelských řetězců mohli v rámci právních možností, jež poskytuje právo EU, rychle jednat. Za tím účelem bude v úzké součinnosti sledován zejména vývoj trhu.

Z pohledu spolkové vlády byl na jaře 2020 napnutý ochranný deštník velký úspěch, neboť přispěl k tomu, že byly stabilizovány dodavatelské řetězce a toky zboží v celkovém rozsahu okolo 420 mld. EUR. Tím byly v důsledku pandemie COVID-19 ohrožené dodavatelské řetězce německého národního hospodářství udrženy v chodu.


Mohlo by vás zajímat: BMI nepravdy aneb manipulace fakty


Ekonomické výsledky a vyhlídky německého hospodářství poukazují nyní na zotavení. Navíc některá státní podpůrná opatření budou fungovat až do konce tohoto roku. Očekává se, že právě tato opatření podpoří ekonomický vývoj skutečně směrem k zotavení německého hospodářství. Pro spolkovou vládu a soukromé pojistitele nastala podle GDV správná chvíle, aby pojistná ochrana byla opětně poskytována na tržním základě a etablované tržní zásahy byly ponenáhlu ukončovány.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou ambiciózní plány Munich Re?


Úvěroví pojistitelé mají jako zavedení navigátoři v oblasti rizik již dlouhou dobu osvědčený koncept k identifikaci a řízení rizik, u něhož stojí v popředí prevence a úzká výměna informací s klienty a jejich odběrateli. Úvěroví pojistitelé jsou si vědomi jejich národohospodářské zodpovědnosti a budou klientům i bez ochranného deštníku nadále k dispozici, tedy budou jim poskytovat pojistnou ochranu, a to na základě fundované analýzy rizik.    

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články