Němečtí pojistitelé žádají státní příplatek k pojištění pro případ sucha


			Němečtí pojistitelé žádají státní příplatek k pojištění pro případ sucha
7.5.2021 Zahraničí, Škody

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) na základě dlouhodobého srovnání upozorňuje skutečnost, že stále větší sucho zcela nekontrolovatelně zhoršuje podmínky pěstování plodin v Německu. Proto pojistitelé požadují větší státní pomoc pro zemědělce, aby jim bylo usnadněno pojištění pro případ škod způsobených suchem.  

Extrémní sucho podstatně zhoršilo německým zemědělcům podmínky pro pěstování plodin. To dokazuje nové dlouhodobé srovnání zpracované Německou meteorologickou službou (Deutscher Wetterdienst – DWD) na objednávku GDV. Z tohoto srovnání např. vyplývá, že v posledních třech letech byla vlhkost půdy – a tím také využitelná kapacita pole, resp. kapacita zadržování vody – u ozimé pšenice až o 40 % pod dlouhodobým průměrem. Pojem „kapacita zadržování vody“[1] vyjadřuje, kolik vody z půdy může rostlina využít.


Mohlo by vás zajímat: 4P v zemědělství: Pojištění, podpora, průzkum a proměna


Německá meteorologická služba poprvé vytvořila tzv. drying stripes (pásy/pruhy sucha), které dokumentují vlhkost půdy u ozimé pšenice od roku 1961. Je nutno dodat, že ozimá pšenice je v Německu pěstována na cca 2,8 mil. hektarů a je nejvýnosnějším druhem obilí. Každý pruh se týká jednoho roku. Čím větší je odchylka od dlouhodobého průměru, tím je použitá barva tmavší a tím půda sušší. Ve sdělení GDV se dále uvádí, že zejména pro pěstování ozimé pšenice je důležitá doba od dubna do června, a právě v tomto období spadlo v posledních třech letech velmi málo dešťových srážek. To je scénář, který by v budoucnu mohl nastávat častěji.

Podle Německé meteorologické služby je třeba se na nárůst extrémů v počasí, jako jsou delší období sucha a přílivový silný déšť, připravit, resp. nastavit. Oba zmíněné extrémy jsou doprovodné jevy stoupající teploty v Německu. Devět z deseti nejteplejších let od počátku měření připadá na dobu po přechodu do nového tisíciletí.  Poslední tři roky patří podle Německé meteorologické služby mezi osm nejextrémnějších (příliš vysoké teplo a příliš málo dešťových srážek).


Mohlo by vás zajímat: Nová rizika vchází do dveří! Pojistná ochrana se přizpůsobuje


S ohledem na tento vývoj požadují němečtí pojistitelé státní pomoc pro zemědělce, aby se jim usnadnilo sjednávání pojištění pro případ sucha. Jörg Asmussen, výkonný ředitel GDV, v této souvislosti konkrétně zdůraznil, že stát by měl podpořit příplatkem zemědělské pojištění pro případ více pojistných nebezpečí. Pojistné smlouvy mohou u tohoto pojištění zahrnout všechna rizika spojená s počasím, tedy rovněž sucho. Doposud je ale jen velmi nepatrná část obdělávané půdy v Německu pojištěna pro případ sucha, což je dáno vysokým pojistným a vysokou spoluúčastí.

U pojistitelů patří sucho mezi tzv. kumulovaná rizika. Sucho může – jak se ukázalo v minulém období – současně zasáhnout více regionů a vést k velkým škodám. A právě tyto aspekty ovlivňují cenu pojistné ochrany, tedy pojistné. Státní příplatky k pojistnému by učinily toto pojištění pro zemědělce dostupnějším, a tak by mohlo dojít k rozšíření zemědělského pojištění pro případ více pojistných nebezpečí. Podle GDV by na tom profitoval i stát. Asmussen to vyjádřil slovy, že „politika by již nemusela vyrovnávat neúrodu nouzovou/mimořádnou pomocí“.


Mohlo by vás zajímat: Petr Pecina: Osobní setkání s klienty nic nenahradí


Asmussen též upozornil na tu podstatnou skutečnost, že na úrovni spolkových zemí se takové modely řešení již s úspěchem nabízejí. Pěstitelé vína a ovoce v Bavorsku a Bádensku – Württembersku dostávají příplatky (dotace), aby se pojistili pro případ mrazu nebo silného deště. Tím se podařilo značně zvýšit podíl pojištěné obdělávané plochy. Asmussen k tomu dodal, že státní podpůrné programy jsou účinným prostředkem, aby se v zemědělství rozšířila pojistná ochrana pro případ rizik spojených s počasím.


[1] Feldkapazität – německy; water holding capacity - anglicky

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články