Německo: Nové vzorové podmínky pojištění pro případ uzavření podniku


			Německo: Nové vzorové podmínky pojištění pro případ uzavření podniku
23.2.2021 Zahraničí

Jednou z otázek, jež se v Německu v době po vypuknutí pandemie COVID-19 živě diskutovaly, byla i otázka, zda pojistitelé mají povinnost plnit z důvodu této pandemie zejména z pojištění pro případ uzavření podniku (závodu, provozovny atd.). Nezůstalo jen u diskuzí a do veřejné debaty se dostaly také některé konkrétní žaloby.

Z tohoto důvodu vypracoval Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) k tomuto pojištění vzorové pojistné podmínky. Ty by měly přispět k větší transparentnosti i srozumitelnosti a eliminovat nejasnosti, pokud jde o to, ve kterých případech by při úředně nařízeném uzavření provozu z důvodu nemoci nebo výskytu patogenního původce měli pojistitelé poskytnout pojistné plnění.   

Úvodem je nutno zmínit, že pojištěním pro případ uzavření podniku (Betriebsschließungsversicherung) se rozumí pojištění majetkových škod, které vzniknou pojištěnému podniku z toho důvodu, že příslušné úřady kvůli výskytu nemoci, pro níž existuje oznamovací povinnost podle zákona o ochraně před infekcí, nebo z důvodu objevení se původce nemoci na místě pojištění, nařídí uzavření podniku nebo další odpovídající opatření. Pojištění pro případ uzavření podniku je podobné jako pojištění pro případ přerušení provozu a v Německu je nabízeno zejména pro nemocnice, nebo určité segmenty potravinářského průmyslu.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Nové vzorové pojistné podmínky GDV jsou zpracovány v šesti alternativách, takže pojistitelé si mohou vybrat takové, které jim a jejich cílovým skupinám nejvíce vyhovují. Podle GDV by ale pro celé německé pojišťovnictví měly platit následující principy:

  • pojistitel ponese škodu, tj. bude plnit, jestliže se v podniku nahodile vyskytne vymezená nemoc nebo původce nemoci a podnik je na základě úředního rozhodnutí vztahujícího se k tomuto případu uzavřen, aby se zabránilo rozšiřování nemoci. Taková nahodilá událost je kalkulovatelná a tím rovněž pojistitelná,
  • pojistitel nebude plnit, jestliže podniky jsou na základě všeobecného nařízení uzavřeny plošně z důvodu prosazení omezení kontaktů nebo z důvodu ochrany zdraví. Taková politická rozhodnutí jsou vědomá a chtěná, tedy nejsou žádnými nahodilými událostmi. Tyto události nejsou kalkulovatelné, a tudíž jsou všeobecně vyloučeny. Totéž platí pro pandemii.

GDV jednoznačně upozorňuje, že ani v budoucnu nebudou pandemie pojistitelné. Podstata je v tom, že při pandemii jsou všechny pojištěné osoby zasaženy současně, to znamená, že neplatí základní pojišťovací princip, že skupina nese škody jednotlivce. Pandemie lze v budoucnu podle GDV pojišťovat jen v součinnosti soukromého pojišťovnictví a státu.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká byla úspěšnost odborných zkoušek za 4Q 2020?


Nad rámec výše uvedených informací, je účelné dodat, že zpracování vzorových pojistných podmínek má v GDV dlouhou tradici. Tyto podmínky jsou pro pojistitele nezávazné. Jejich zpracovatel musí dodržet evropské právo hospodářské soutěže. V prvé řadě se musí vyrovnat s ustanoveními Čl. 101 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie. Již nelze k tomuto účelu využívat blokové výjimky pro pojišťovnictví, od jejichž uplatňování bylo upuštěno, ale lze se jimi nadále inspirovat. Pomůckou pro zpracovatele vzorových pojistných podmínek může být i Sdělení Komise – Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování EU na dohody o horizontální spolupráci (Úřední věstník EU, 2011/C 11/01).

Nové vzorové podmínky GDV lze na nalézt ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články