Příčiny úmrtí v Rakousku 2019: Čtvrtina zemřelých trpěla rakovinou


			Příčiny úmrtí v Rakousku 2019: Čtvrtina zemřelých trpěla rakovinou
5.11.2020 Zahraničí

Podle údajů statistického úřadu se sídlem ve Vídni Statistik Austria zemřelo loni v Rakousku celkem 83 386 osob. Mezi nimi bylo o něco více žen (51 %) než mužů (49 %). V souvislosti se stále vyšším věkem dožití umírají Rakušané bez ohledu na pohlaví stále více na choroby, jež se vyskytují ve stáří.

Obě nejčastější příčiny skonu v loňském roce, tedy onemocnění srdce a oběhového systému (38,6 %) a rakovina (24,6 %), stály za dvěma třetinami úmrtí. Dalšími významnými příčinami smrti byly nemoci dýchacího ústrojí (6,3 %), zranění nebo otravy (5,5 %), jakož i choroby zažívacích orgánů (3,6 %).


Mohlo by vás zajímat: Svět pojistitelů po koroně: Čtyři základní trendy


Různé příčiny smrti v různém věku

Více než polovina úmrtí loni připadala v Rakousku na osoby ve věku nad 80 let. V této věkové skupině byla příčinou každé druhé smrti nemoc srdce a oběhového systému. Každý sedmý zemřelý trpěl rakovinou (15,4 %). S velkým odstupem zapříčinily úmrtí seniorů onemocnění dýchacích orgánů, psychické choroby a onemocnění spojené s látkovou výměnou a výživou. V důsledku pádů umřelo jen asi 1 % osob nad 80 let.

Mezi 40. a 80. rokem se událo asi 42 % všech úmrtí 2019. Nejčastější příčinou v této věkové skupině byla rakovina: čtyři z deseti skonů byly způsobeny karcinomem. Čtvrtina případů připadala na nemoci srdce a oběhového ústrojí, 7 % na choroby dýchacího ústrojí. U skupiny osob od 10 do 40 let (podíl 1,6 % úmrtí) byly smrtelné případy způsobeny rakovinou, sebevraždami a úrazy nebo nehodami. Dětí ve věku od 1 do 10 let skonalo loni v Rakousku 96, a hlavními příčinami byly vrozené vady a rakovina. Kojenců skonalo loni celkem 250 (0,3 %) většinou kvůli porodním komplikacím a vrozeným vadám.


Mohlo by vás zajímat: Tahle země je pro starý!


Koronavirus nezpůsobil nárůst počtu úmrtí kvůli dechovým obtížím

Sledování vývoje případů úmrtí v souvislosti s onemocněním dýchacích cest před koronavirovou pandemií může ukázat, zda byl covid-19 v Rakousku rozšířen už před březnem a dubnem 2020. Porovnání průměrů let 2015 až 2019 ukazuje jen nepatrný nárůst počtu úmrtí na dýchací obtíže před prvními potvrzenými diagnózami covidu-19. V roce 2018 a 2019 bylo v období mezi 6. a 13. kalendářním týdnem (od počátku února do konce března) shodně dokonce více smrtelných případů kvůli nemocem dýchacího ústrojí než v roce 2020. A například v zimě roku 2017 došlo na mimořádně vysoký počet úmrtí přičítaný této příčině (nedostatečnost dýchacího ústrojí), což je dáváno do souvislosti se silným rozšířením chřipkové epidemie.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články