Rakouské domácnosti si odkládají přes 7 % svých příjmů


			Rakouské domácnosti si odkládají přes 7 % svých příjmů
29.5.2019 Zahraničí

Podle statistického úřadu Statistik Austria si loni rakouské domácnosti spořily 7,4 % svých disponibilních příjmů. Podle expertů tak zůstává motivace odkládat si prostředky u našich jižních sousedů na relativně nízké úrovni, podobně jako v předchozích letech (2015: 6,8 %, 2016: 7,8 %, 2017: 6,8 %).

Jako úspora je přitom označována ta část výdělku, která není použita na okamžitou spotřebu. Silně rostoucí soukromá spotřeba Rakušanů vykázala v roce 2018 jak nominálně (plus 3,7 %), tak i reálně (plus 1,6 %) další významný růst. Ještě výrazněji ovšem vzrostl disponibilní příjem (nominálně plus 4,5 %).

Příjmy domácností šplhají nahoru

Disponibilní příjem sektoru „soukromých domácností a soukromých organizací bez výdělečného účelu“ v roce 2018 činil celkem 214,3 miliardy EUR (2017: 205,1 miliardy EUR). Nejpodstatněji rostla kategorie odměny zaměstnancům (nominálně plus 4,6 %), peněžní sociální plnění (hlavně výplata penzí; plus 2,6 %).

Volatilnější kategorie, jako jsou příjmy samostatně výdělečně činných, přebytky z podnikání a příjmy z majetku (renty) v sumě vzrostly dokonce o 6,9 %. Příznivá ekonomická kondice určovala také růst sociálních příspěvků (plus 4,4 %) a daní odváděných soukromými domácnostmi z příjmů (plus 7,0 %). Vše v porovnání s předchozím rokem 2017.

Rozšíří-li se běžný koncept příjmů o státní věcná plnění, která jdou ve prospěch jednotlivých osob, jako jsou například vzdělávání nebo léčebná péče, vypadá situace podobně: „disponibilní příjem podle konceptu spotřeby“ činil loni 261 miliard EUR a stoupl oproti 2017 o 4,1 %.


Mohlo by vás zajímat: Statistiky ČAP po implementaci IFRS 17  


Rakušané v úsporách převyšují evropský průměr

Kvóta úspor rakouských domácností se loni zvýšila na 7,4 % disponibilního příjmu. Za celý evropský prostor jsou k dispozici ovšem data jen z roku 2017 (čerstvější údaje budou zveřejněny během dubna). Podíl rakouských úspor 2017 byl poněkud menší: 6,8 %. Stejná kvóta v rámci EU činila podstatně méně: 3,4 %. Pokud vezmeme jen eurozónu, v té se spořilo 5,0 % disponibilních příjmů.

Mezi lety 2005 až 2010 spořili Rakušané výrazně pilněji než evropský průměr, ale od té doby se jejich náskok už ztenčil a nyní jsou jen lehce nad průměrem eurozóny.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články