Také ve Spojeném království se přezkoumává Solvency II


			Také ve Spojeném království se přezkoumává Solvency II

Po vystoupení Spojeného království z EU v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii se mimo jiné očekávalo, že v UK dojde k určitému přehodnocení režimu Solventnost II (S II). Tento předpoklad se naplnil. V červenci Asociace britských pojistitelů odeslala ministerstvu financí UK odpověď na výzvu k předložení informací či návrhů k přezkumu S II.

Ředitelka útvaru regulace ABI Charlotte Clarková kvitovala kroky britské vlády, že chce skutečně provést reformu S II, a to co možná nejdříve, aby sektor pojišťovnictví mohl naplnit ambice vlády a maximalizovat svůj příspěvek do investic, jež mají řešit změnu klimatu.  


Mohlo by vás zajímat: Studie Financial Watch žádá přísnější regulaci pojišťování fosilních paliv


Clarková zdůraznila, že reforma S II bude klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti UK, přesměrování investic do zelené ekonomiky a podpoře ekonomického růstu napříč UK. ABI je podle Clarkové potěšena, že vláda uznala její návrhy na reformu rizikové přirážky (např. Čl. 77 odst. 3 směrnice 2009/138/ES Solventnost II) a vyrovnávací úpravy (např. Čl. 77b směrnice 2009/138/ES Solventnost II), aby byly méně nákladné. Kromě toho byly akceptovány též návrhy ABI na snížení informačních požadavků. Výše uvedené návrhy týkající se výpočtu technických rezerv by měly usnadnit pojišťovacímu sektoru a sektoru dlouhodobých úspor v UK, které mají přední postavení ve světě, investovat do dlouhodobých aktiv a efektivně využívat kapitál.


Mohlo by vás zajímat: Podpojištění je znovu na scéně, kvůli dražším stavebním materiálům


ABI se podle Clarkové těší na spolupráci s vládou a Orgánem pro obezřetnou regulaci (Prudential Regulation Authority) při řešení detailů těchto reforem. Je životně důležité, aby se tyto reformy neopozdily a sektor pojišťovnictví UK mohl učinit více ke stimulaci národního hospodářství, podpoře růstu a transformaci na zelenou ekonomiku.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 4,4 %


I když právě detaily reformy mohou být důležité a zatím si o nich nelze učinit ani výchozí představu, tak se zdá jisté, že reforma v UK se uskuteční a určitě zahrne žádoucí změny v kalkulaci technických rezerv. Věřme, že stejným směrem bude postupovat i přezkum S II v rámci EU. Pro pojistitele i zákonodárce EU může být přístup UK nejen inspirací.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články