Většina Rakušanů netuší, o kolik se sníží jejich příjem v důchodu


			Většina Rakušanů netuší, o kolik se sníží jejich příjem v důchodu
8.8.2017 Zahraničí

Jen třetina Rakušanů je si vědoma možného výpadku osobního příjmu v době, kdy budou v penzi. Třetina věří, že státem vyplácený důchod bude stačit k udržení jejich životní úrovně.

K takovým závěrům dospěla letošní jarní anketa u jižních sousedů. Ukázala rovněž, že důvěra ve státní penzi je výrazně nižší u mladších ročníků – ve věkové skupině 16–29 let považuje za dostačující tento příjem jen 13 % respondentů.

Asi třetina dotázaných uvedla, že si už nejméně jednou nechala spočítat předpokládaný rozdíl mezi aktuální mzdou a budoucí penzí. Čtvrtina tak ještě neučinila, nicméně má to v úmyslu. Dalších 35 % respondentů se tím nezabývá vůbec a ani nemá zájem o takovou kalkulaci.


Mohlo by vás zajímat: Rakousko řeší IDD. Zátěžové testy otestují makléře


Tyto výsledky přinesla studie provedená společností Nürnberger Versicherung AG Rakousko ve spolupráci s Odborným svazem poskytovatelů finančních služeb při Hospodářské komoře Rakouska. Dotazována byla tisícovka Rakušanů ve věku od 16 let v březnu letošního roku.

Odpovědnější část

Z větší části se o budoucí příjem v penzi zajímali muži: 38 % si už nechalo prognózu propadu zpracovat a 21 % tak chce učinit v dohledné době. Naopak rozdíl mezi současným příjmem a pravděpodobným důchodem zná jen 27 % žen a jen každá třetí dosud „neznalá“ Rakušanka má o takovou informaci zájem do budoucna.

Zatím lhostejní

Pokud vyjdeme z věku dotázaných, je zájem o rozdíl v současných a penzijních příjmech nejnižší – jak se dá předpokládat – u nejmladších ročníků. Jen asi 18 % respondentů ve věku 16 až 29 let se už zajímalo o snížení příjmů, zatímco naopak u věkové skupiny 50 plus si nechalo kalkulaci vyhotovit 41 % z nich. Z výzkumu vyplynulo, že o budoucí penzi se zajímají nejméně obyvatelé hlavních měst spolkových zemí Rakouska.

Penze nebude stačit

Bez ohledu na to, zda si dotázaní už nechali rozdíl v současných příjmech a penzí spočítat či nikoli, domnívá se třetina z nich, že státem vyplácený zákonný důchod bude stačit, aby garantovala životní úroveň v postproduktivním věku. Naopak 61 % respondentů s tím vůbec nebo spíše nepočítá.


Mohlob by vás zajímat: IDD v ČR: Klíčové otázky lokální úpravy


Ženy jsou v tomto ohledu skeptičtější než muži, mladí podstatně pesimističtější než starší: jen 13 % osob ve věku do 29 let spoléhá na státní penzi do té míry, že bude zajišťovat jejich aktuální životní úroveň. U věkové skupiny nad padesát let je tato důvěra výrazně vyšší, i když činí „jen“ 53 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články