ČNB bude shovívavá k distributorům, kteří kvůli pandemii nestihli nové zkoušky!


			ČNB bude shovívavá k distributorům, kteří kvůli pandemii nestihli nové zkoušky!

V poslední době širokou pojišťovnickou veřejnost zajímala kruciální otázka, jak bude Česká národní banka posuzovat případy, kdy v důsledku krizových opatření spojených s COVID-19 nemohou osoby vykonat odborné zkoušky pro distribuci pojištění v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění. Orgán dohledu vydal jasné stanovisko.

Vzhledem k nouzovému stavu a současným krizovým opatřením spojeným s řešením pandemie COVID-19 v České republice, v jejichž důsledku jsou výrazně omezeny možnosti konání odborných zkoušek, publikovala Česká národní banka (ČNB) své stanovisko. Podle něj vyhlášení nouzového stavu a následná opatření vlády představují významný zásah do činnosti akreditovaných osob definovaných v § 61 ZDPZ a jsou příčinou toho, že v současné době nemohou některé osoby vykonat odbornou zkoušku, což v souvislosti s přechodnými ustanovením ZDPZ může působit nemalé problémy.


Mohlo by vás zajímat: Poslanci schválili v prvním čtení prodloužení termínu pojišťovacích zkoušek


Tuto situaci má za cíl řešit poslanecký návrh zákona, kterým se mění ZDPZ a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to mimo jiné prodloužením lhůty pro složení odborné zkoušky na 30 měsíců (tj. do 1. 6. 2021). S očekáváním blížícím se za aktuálního stavu informací téměř jistotě, že uvedený poslanecký návrh zákona bude přijat a následně nabyde účinnosti, považuje ČNB za možné zmírnit do doby nabytí jeho účinnosti dopady krizových opatření:

  • Dohledovou shovívavostí vůči osobám dotčeným § 122 odst. 1 ZDPZ v tom smyslu, že bude do doby účinnosti poslaneckého návrhu zákona postupovat tak, jako by lhůta pro složení odborné zkoušky již byla prodloužena na dobu 30 měsíců. Dohledová shovívavost se zde jeví jako smysluplná i s ohledem na to, že sněmovní tisk 1058 vznikl právě se záměrem zajistit kontinuitu distribuce pojištění a zajištění za stálého plnění požadavků na odbornou způsobilost i za současné mimořádné situace, kterou nebylo možné v době vzniku ZDPZ předvídat. Postrádá smysl, aby subjekty vykonávající činnost podle ZDPZ byly stíhány za to, že nestačily ve lhůtě 24 měsíců splnit povinnost složit odbornou zkoušku, aby se záhy nato stala účinnou právní úprava, která danou lhůtu prodlužuje na 30 měsíců. K tomu přistupuje i fakt, že v případném správním řízení zahájeném za stávající právní úpravy by po nabytí účinnosti předmětného poslaneckého návrhu zákona ani nebylo možné v důsledku zániku trestnosti jednání dotčeným osobám udělit sankci. Pro úplnost dodáváme, že dohledová shovívavost se vztahuje i na subjekty, které provozují svoji činnost prostřednictvím osob, jichž se týká § 122 odst. 1 ZDPZ. Dohledovou shovívavost bude ČNB uplatňovat s ohledem na výše uvedené očekávání. Pokud by se ukázalo, že předmětný poslanecký návrh zákona nebude v nejbližší době schválen, nebude ČNB tuto shovívavost dále uplatňovat.
  • Možností uhradit správní poplatek uvedený v položce 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení povolení/oprávnění k činnosti a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení povolení/oprávnění, tj. v období od 1. 10. 2020 do 29. 12. 2020 (včetně). Rozhodující okamžik je datum připsání platby na účet ČNB. Nelze akceptovat platbu zaslanou v rozporu s platební instrukcí – tedy platbu zaslanou v jiné výši, na jiný účet, s jiným variabilním symbolem. Takovou platbu bude možné pouze vrátit plátci, a to na základě žádosti. Správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti není možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB ani kolkovými známkami. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. V případě neuhrazení správního poplatku podle platební instrukce ve výše uvedeném termínu (od 1. 10. 2020 do 29. 12. 2020) oprávnění k činnosti udělené v roce 2019 trvá v souladu s § 9 odst. 1 ZDPZ pouze do konce následujícího roku, a tedy ze zákona zanikne k 31. 12. 2020.

Shora uvedené samozřejmě nic nemění na tom, že doklad o složení odborné zkoušky nenahrazuje trvalé splňování podmínek nutných pro výkon činnosti s odbornou péčí a kvalifikovaně. Při samotné distribuci pojištění se tedy i nadále uplatní průběžný požadavek udržování odpovídající materiální odborné způsobilosti pro výkon činnosti s odbornou péčí.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


ČNB doplňuje, že v případě, že osobě zanikne oprávnění k činnosti ze zákona, nemá ČNB prostor pro správní uvážení ani dohledovou shovívavost, která by tento zánik oprávnění mohla zhojit. ČNB tak například nebude moci akceptovat oznámení podle § 120 odst. 6 ZDPZ ze strany osob, jimž vzniklo oprávnění k činnosti podle § 120 odst. 4 ZDPZ, která budou učiněna po 31. 12. 2020, pokud uvedený poslanecký návrh zákona nenabyde účinnosti nejpozději k 31. 12. 2020, protože v takovém případě tyto osoby ztratí oprávnění k činnosti. I pokud by uvedený návrh následně nabyl účinnosti, nemohl by v jeho aktuálně navrženém znění již nijak zhojit skutečnost, že daným osobám oprávnění zaniklo a prodloužení lhůty pro oznámení by tyto osoby bez platného oprávnění již nemohly využít. V reakci na budoucí vývoj bude ČNB případně informovat o dalších potřebných opatřeních.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nespravedlivé

Marcel Rychtář,  1. 12. 2020

Připadá mi to nespravedlivé vůči těm, kteří si zkoušky zajistili i za zvýšené náklady včas.
Můj příklad:
Já jsem se ke zkouškám u ČAP přihlásil v červenci 2020. První termín 12.10.2020. ČAPka termín zrušila s tím, že se jim pro 6 lidí nevyplatí dělat zkoušky. Následně zrušila další dva termíny, na které jsem se přihlásil. ČNB mě několikrát  upozorňovala, že nemám zkoušky a moje činnost 30.11. zanikne.
20.11. jsem se přihlásil k jiné akreditované společnosti, která zkoušky prováděla a 23.11. jsem  jel jsem 260 km kvůli jedné hodině tam a 260 km zpět, abych dodržel literu zákona.
Ve středu 25. 11. jsem se dozvěděl, že to bylo celkem zbytečné, protože pro ty, co se na to vykašlali, tak těm se to prodloužilo do května příštího roku.
RM.

Výsměch zodpovědým

Jan Novák,  30. 11. 2020

Jak typické v české kotlině. Ten kdo to má na háku a honí vše na poslední chvíli má donekonečna výjimky, možnosti či další úlevy. Jasný vzkaz pro ty co to myslí vážně a jsou zodpovědní: poctivý troubové nežerte to tolik, odkládat, lenošit a dělat vše na pohodu to je správný směr.

Výsměch zodpovědným.

Ladislav Katzer,  30. 11. 2020

Vážený pane. Nevím co je typického v české kotlině. Ale pokud byl termín na vykonání zkoušky do 30.11.2020, tak jsem měl mít možnost zkoušku vykonat ještě 30.11.2020. Na zkoušku jsem byl přihlášen na termín 20.10.2020 ale zkoušky se z důvodu opatření proti šíření COVID-19 nemohly uskutečnit, takže nevím, co je na mém přístupu nezodpovědného. Naopak bych řekl, že Česká národní banka se chová zodpovědně, protože jestli nebylo možné zkoušku z důvodu "vyšší moci" složit, tak považuji za normální, že byl termín posunut.

Zkoušky

Marcel Rychtář,  1. 12. 2020

Nemáte pravdu, na zkoušky jste měl 24 měsíců. Nevím, kde jste byl přihlášen, ale zkoušky se daly dělat i v nouzovém stavu. Ve Vašem případě na Váš termín, mohlo dělat v jedné místnosti 6 osob.
Když někdo chtěl a máknul na tom, tak je má a stále jsem přesvědčený, že to není fér, proti těm, co se o to starali a udělali zkoušky včas a možná je dost přeplatili.
RM.

Zkoušky

Pesi,  1. 12. 2020

Dovolte mi nesouhlasit.Vy jste asi trochu neinformovaný .Pokud je mi z osobní zkušenosti známo , tak zkoušky nešlo vykonávat ihned od 1.12.2018,kdy nastala účinnost zákona,ale mnohem později .ČNB si dávala na čas s výběrem a schvalováním certifikačních autorit min.do března r. 2019 a na kompletní schválené otázky od ČNB se čekalo mnohem déle.Teprve pak mohl jít první adept .Odečteme li tedy další měsíce kvůli Corona krizi jsme max.na 13-14 měsících a ne 24 ! Hezký den

Nespravedlivé

Marcel Rychtář,  2. 12. 2020

Dejme tomu, že máte pravdu. Já jsem si objednal zkoušku ve čtvrtek u AS, hned jsem zaplatil. Přes víkend jsem měl přístup ke zkušebním testům a v pondělí jsem zkoušku složil. Co se týká otázek, že nebyly schválené neomlouvá. Dobrý zprostředkovatel by to měl znát a ne se vymlouvat, že nejsou otázky. Ne každý, kdo má v zadku díru, bude moci být distributorem pojištění.

Související články