Poslanci schválili v prvním čtení prodloužení termínu pojišťovacích zkoušek


			Poslanci schválili v prvním čtení prodloužení termínu pojišťovacích zkoušek

Poslanecká sněmovna schválila hned v prvním čtení návrh skupiny poslanců, který si klade za cíl novelizovat zákon o distribuci pojištění a zajištění. Změna se týká prodloužení lhůty pro složení nových zkoušek. Nyní půjde materiál do Senátu, a pokud ten nebude mít námitek, půjde zákon na podpis k prezidentovi. Tím by se mohlo pomoci zhruba 15 000 zprostředkovatelů a zaměstnanců pojišťoven, kteří jsou prozatím bez zkoušky, ale také bez možnosti ji v současné době vykonat.

Poslanci souhlasí s prodloužením o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021., přechodné období stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění, které upravuje způsob přechodu na nový systém prokazování odborné způsobilosti. Po tuto dobu bude distributorům umožněno prokazovat odbornou způsobilost stávajícími doklady a současně si doplnit zákonem požadovanou odbornost prostřednictvím odborné zkoušky. Zvolená délka tohoto období vychází z doby, po kterou se nemohly konat odborné zkoušky na jaře letošního roku, z odhadu dopadů stávajících opatření vlády a zároveň poskytuje čas na rozběhnutí ověřování odbornosti distančním způsobem. Délka prodloužení přechodného období byla konzultována s Ministerstvem financí, zástupci regulovaných osob a orgánem dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Finanční poradci sjednali v 3Q 2020 produkty za 22 miliard korun


Současně zákon stanovil povinnost získat vzdělání potřebné pro prokázání všeobecných znalostí, a to do 42 měsíců od data účinnosti zákona, tj. do 1. 6. 2022. Toto datum však spadá do období ještě běžícího školního roku, což může být pro potřeby skládání závěrečných zkoušek, které na školách běžně probíhají i v měsíci červnu, nepraktické. Navrhuje se tak upravit délku přechodného období pro získání všeobecných znalostí a odpovídajícího dokladu (maturitního vysvědčení) tak, aby odpovídalo konci školního roku. Toto období by se tedy mělo prodloužit o 1 měsíc a bude nově končit 1. 7. 2022.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Jaký je vývoj povinného ručení v roce 2020?


„Odhadem více než 15 000 zprostředkovatelů a zaměstnanců pojišťoven a bank zatím nemá zkoušku složenou a ani ji teď vykonat nemohou. Přitom zrušení termínů zkoušek kvůli pandemii se nestalo jejich vinou a je to tento rok již podruhé. Od prosince by museli přestat nabízet pojištění a reálně by tak část z nich přišla o výdělek. Svých zaměstnanců a kolegů se musíme zastat. Jsme proto rádi, že se nám podařilo společně s asociací zprostředkovatelů oslovit poslance, kterým problém lidí bez práce není lhostejný, aby nám pomohli. Velmi si cením podpory Ministerstva financí ČR a České národní banky,“ řekl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.


Mohlo by vás zajímat: Připravují se Evropané na penzi?


Návrh zákona byl schválen hned v prvním čtení, další čtení již nebudou a zákon jde hned do Senátu. Tato mimořádná procedura je upravená v § 90 odst. 2 až 7 Jednacího řádu PS a je určena pro zákony, které nemají kontroverzní charakter. Procedura byla přijata v souvislosti s přípravou vstupu do EU a umožňuje, aby byl návrh zákona přijat v Poslanecké sněmovně už v prvním čtení, tzn. bez projednání ve výborech, bez procedury navrhování pozměňovacích návrhů a bez druhého a třetího čtení. K rozhodujícímu hlasování dojde už v prvním čtení. Návrh k aplikaci této procedury musí dát předkladatel zákona spolu s jeho návrhem a jeho odůvodnění musí být obsaženo v důvodové zprávě. Sněmovna nemá možnost proceduru schválení zákona v prvním čtení iniciovat autonomně.

Pokud proti návrhu na tuto proceduru vznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo aspoň 50 poslanců, návrh nelze tímto způsobem projednat. V případě souhlasu Sněmovny s touto procedurou, který se odhlasuje po skončení obecné rozpravy, následuje podrobná rozprava. Nelze při ní podávat pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a opravu legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Na závěr prvního čtení se Sněmovna usnese po závěrečném vystoupení navrhovatele a zpravodaje, zda s návrhem vyslovuje souhlas. Tím je projednávání zákona v Poslanecké sněmovně ukončeno a návrh zákona je zde přijat. Nepodaří-li se souhlas Sněmovny v této fázi vyslovit, nejde o zamítnutí návrhu zákona, ale je možno pokračovat ve standardním legislativním procesu v prvního čtení. Návrh zákona je možno vrátit nebo zamítnout, pokud se tak nestane, je návrh přikázán výborům a následuje další legislativní procedura.

Více informaci ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články