Portál Právo pro všechny: „Chráněný účet“ aneb ochrana dlužníků před exekutory


			Portál Právo pro všechny: „Chráněný účet“ aneb ochrana dlužníků před exekutory

S chráněným účtem se mohou setkat fyzické osoby, jejichž platební účet byl postižen exekucí. Pojďte si přečíst, jak funguje, kdo na něj může posílat peníze a jak si ho založit.

Novela občanského soudního řádu s účinností od 1. 7. 2021 zavedla zcela nový institut chráněného účtu, který by měl zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 3Q 2022: Předpis smluvního pojistného se meziročně navýšil o 7,5 %


Jak to funguje?  

Chráněný účet si mohou zřídit pouze dlužníci, jejichž bankovní účet je postižen / blokován exekucí. Dlužník si může zřídit jen jeden chráněný účet, na který se budou převádět chráněné příjmy z blokovaného účtu. Na chráněný účet se exekuce nevztahuje. Z chráněného účtu je možné provádět platby, jako by exekucí postižen nebyl. Zřízení a vedení takového účtu je zdarma.

Jaké finanční prostředky můžete na chráněném účtu shromažďovat?

Ty, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, tj. jsou určené k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, např.:

 • výživné na dítě,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
 • daňový bonus,
 • příspěvek na bydlení,
 • jednorázově dávky státní sociální podpory (porodné, pohřebné) atd.

a dále příjmy podléhající výkonu rozhodnutí v tzv. nepostižitelné výši (určitá část příjmu musí dlužníkovi zůstat), např.:

 • plat, mzda, odměna z dohod o pracovní činnosti, odměna z dohod o provedení práce,
 • odstupné,
 • důchody,
 • nemocenská,
 • stipendium,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově aj.

Mohlo by vás zajímat: INSIA je součástí skupiny UNILINK. Ivan Špirakus zůstává generálním ředitelem


Jak založit chráněný účet?

 1. Dlužník nejprve písemně požádá všechny, kdo mu vyplácí chráněný příjem (typicky zaměstnavatele, úřad práce, osobu, které platí výživnéatd.) o vystavení speciálního potvrzení. Formulář s tímto potvrzením najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde. Pokud má dlužník více obstavených účtů a chráněné příjmy mu chodí na několik z nich, musí se spojit s osobami, které mu vyplácejí chráněné příjmy, a domluvit se, aby mu peníze posílaly na stejný obstavený účet.
 2. Dlužník poté požádá exekutora, aby bance oznámil číslo účtu, z něhož jsou vypláceny chráněné příjmy (např. účet zaměstnavatele, ze kterého chodí mzda či účet, ze kterého chodí výživné) a číslo účtu postiženého exekucí (blokovaného účtu), z něhož bude převáděn chráněný příjem na chráněný účet. Pokud je na obstavený účet vedeno několik exekucí nařízených několika různými exekutory, může dlužník komunikovat se kterýmkoliv z nich. 

Pokračování článku ZDE.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Jak zvětšit chudobu snadno a rychle?


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti. Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články