EIOPA: Jednotná pravidla k Solventnosti II


			EIOPA: Jednotná pravidla k Solventnosti II

Orgán dohledu EIOPA uvedl, že bylo zahájeno fungování souboru jednotných pravidel (the Single Rulebook). Single Rulebook[1] je online nástroj zaměřený na problematiku Solventnosti II, který by měl podpořit další konzistentní implementaci regulatorního rámce pro dohled nad pojišťovnictvím.

Hlavním přínosem tohoto souboru jednotných pravidel je, že umožňuje navigaci napříč různými právními akty, jako jsou směrnice, nařízení v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení. Navíc je možné se dostat také k ustanovením obecných pokynů EIOPA a k doporučením, stanoviskům a standardům dohledu.

Cílem tohoto online nástroje je zlepšit chápání aplikačních pravidel a současně podporovat vnitřní trh EU. EIOPA plánuje, že v nejbližší době rozšíří záběr souboru jednotných pravidel doplněním otázek a odpovědí.


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2020: Lloyd´s s mírnou ztrátou a PZU se solidním provozním ziskem


EIOPA má jednoznačný zájem, aby nový online nástroj uspokojoval potřeby uživatelů. Proto zainteresovaným osobám nabízí, aby jí sdělily své zkušenosti zasláním komentářů a návrhů na e-mailovou adresu rulebook@eiopa.europa.eu

Z tiskového sdělení se lze prokliknout na bližší popis online nástroje. Znovu se zdůrazňuje, že soubor jednotných pravidel poskytuje přístup k regulatorním textům a textům týkajícím se dohledu, a to v rámci působnosti EIOPA. Do souboru patří např. směrnice 138/2009/ES, nařízení v přenesené pravomoci 2015/35/EU, nařízení v přenesené pravomoci 2016/467/EU, nařízení v přenesené pravomoci 2018/1221/EU, prováděcí technické normy přijaté Komisí atd. EIOPA v této souvislosti ale upozorňuje, že závazná verze legislativy EU je dostupná toliko v Úředním věstníku EU (Official Journal of the EU).


Mohlo by vás zajímat: Razantní pokles kriminality i nehodovosti neměl dlouhého trvání


Na této webové stránce si lze otevřít uživatelský návod. Za účelem snadnější orientace je důležité si jej určitě prostudovat. Pak lze již přikročit např. k zadání pojmu, který uživatel hledá, a následně se dostaví výsledky vyhledávání. Je nanejvýš pravděpodobné, že úspěch vyhledávání bude tím vyšší, čím přesnější bude zadání pojmu.


[1] https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-launches-its-solvency-ii-single-rulebook

Zdroj: EIOPA  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články