EIOPA posuzuje možnosti pojištění pro případ pandemie


			EIOPA posuzuje možnosti pojištění pro případ pandemie

Evropský orgán dohledu EIOPA zveřejnil diskuzní dokument k možnostem přípravy pojišťovacích řešení pro pandemické riziko založených na sdílené odolnosti. V tomto dokumentu se uznává, že samotná soukromá pojišťovací řešení nejsou dostatečná k tomu, aby mohla být společnost ochráněna před finančními dopady budoucí pandemie.

Řešení tohoto problému budou vyžadovat zapojení veřejného a soukromého sektoru a budou muset zahrnout následující čtyři prvky:

  • náležité ocenění rizika
  • prevenci rizik a adaptační opatření
  • odpovídající konstrukci produktu
  • přenos rizika.

V úvahu připadá řada možností, které zahrnují různé modely pojištění a různé způsoby krytí. Například jde o to, zda pojištění by mělo být povinné a zda výplaty pojistného plnění by měly být založeny na předem dohodnutém parametru nebo indexu. Opce také zahrnují rozličné způsoby, jak by mohly veřejný a soukromý sektor spolupracovat. Jejich součinnost by mohla vyústit ve zřízení expertní skupiny EU pro sdílení dat a modelování rizik a ve vytvoření platformy pro koordinaci veřejného a soukromého sektoru ve věci preventivních opatření. Jsou zvažovány i různé potenciální role pro EU, tj. jak může přispět ke zmíněným řešením.  


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


V dalším kroku by mohl být rozšířen rozsah rámce sdílené odolnosti s cílem posoudit další mezery v odolnosti vyplývající ze systémových kybernetických útoků, dopadů změny klimatu např. ve formě přírodních katastrof a z terorizmu. EIOPA konzultovala při přípravě výše uvedeného dokumentu mnohé otázky s pojišťovnami, zajišťovnami, ale též s pojistníky – podnikateli, pojišťovacími makléři a distributory.

Gabriel Bernardino, předseda EIOPA, v této souvislosti zdůraznil, že je nanejvýš důležité nejen diskutovat o tom, jak by společnost mohla být v budoucnu lépe chráněna před budoucími rozkladnými událostmi, ale i nastínit cestu vpřed. Podle Bernardina je jasné, že pojišťovny a zajišťovny sice nemohou unést celkové náklady případné budoucí pandemie, ale mohou být součástí řešení a nikoli součástí problému. Při vědomí složitosti dané problematiky má EIOPA značný zájem o názory na opce prezentované v jejím dokumentu. Zainteresované osoby mohou zaslat své stanovisko na e-mail sharedresiliencesolutions@eiopa.europa.eu do 25. září 2020.

V jednom z dalších článků se tomuto klíčovému tématu budeme věnbovat podrobněji.

Zdroj: EIOPA  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články