Glosa Roberta Kareše: Původní myšlenka ZDP je správná. Co však dál?


			Glosa Roberta Kareše: Původní myšlenka ZDP je správná. Co však dál?

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, který transponuje do českého práva evropskou směrnici IDD, byl v srpnu podepsán prezidentem republik a vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2018. Nad jeho klady a zápory se zamyslel předseda představenstva Pojišťovny VZP Robert Kareš.

Jsem názoru, že myšlenka, která stála na začátku, tj. zlepšit, resp. pomoci klientům v lepší orientaci při uzavírání pojištění a očistit trh o tzv. „nepoctivé prodejce pojištění“, byla a je určitě chvályhodná. Proces regulace pojišťovnictví má za sebou fázi hospodaření a řízení rizik samotných pojišťoven v podobě Solvency II a toto se týká fáze ochrany spotřebitele a odborné péče.

Pojišťovnictví jako každé jiné odvětví ekonomiky samozřejmě není bez chyb, avšak jedná se, na rozdíl od jiných odvětví ekonomiky, o zcela fungující oblast, které je navíc přísně dozorovaná dohledovým orgánem. Pojem fungující říkám záměrně, zejména v souvislosti se životním pojištěním, kdy v současné době jsme svědky dehonestační kampaně proti pojišťovnám, připomínající někdy doslova „hon na čarodějnice“.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Jaroslava Daňhela: ZDP aneb není všechno zlato, co se třpytí


Upřímně já v souvislosti s tímto novým právním předpisem nyní spíše vnímám tu pokračující negativní náladu proti pojišťovnictví jako takovému. Snažím se zamyslet, proč každý den musím číst novinové a internetové titulky, které se v souvislosti tímto právním předpisem objevují a které znějí „Klienti pojišťoven budou více chráněni“, „Klientům se dostane větší ochrany při prodeji pojištění“, „Spotřebitel bude lépe chráněn“, „Náprava reputace pojišťovnictví“ apod.

Tak, jak jsem v tuto chvíli seznámen s tímto předpisem, se nemohu ubránit dojmu, že shora uvedená myšlenka se v rámci legislativního procesu postupně dostávala do pozadí, resp. pomocí ní se do předpisu dostaly další direktivně regulatorní požadavky, a to zejména na pojišťovny. Jedná se tak o další právní přepis, v krátké době, dopadající zásadně do života celého pojistného trhu, a to za situace, kdy pojišťovnictví je podle mého názoru fungujícím odvětvím ekonomiky, jak jsem již uvedl výše.


Mohlo by vás zajímat: Amazon vstupuje jako zprostředkovatel na indický pojistný trh


Abych také alespoň částečně odpověděl na otázku, tak osobně vidím přínos v jednotné grafické úpravě informačních listů (ne již však technicky a obsahově). Negativa, zejména v další administrativní zátěži, a to víceméně pro všechny účastníky pojištění včetně klienta, a to zdůrazňuji.

Jinak pro profesionální prodejce pojištění by tato úprava neměla znamenat zase nic tak revolučního, protože k té profesionalitě poté samozřejmě patří, že jsem schopen doložit vše, co jsem s klientem probral a co chtěl.

Pominuli veškerou současnou a připravovanou regulaci, tak pro mě pojištění historiky bylo a je na jedné straně o znalostech a profesionalitě daného prodejce ke konkrétním potřebám klienta a na druhé straně o vědomosti klienta, na co se pojišťuje a zejména kdy, jak a kolik mu bude případně vyplaceno jako pojistné plnění. 

Robert Kareš
předseda představenstva
Pojišťovna VZP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články