Jak je na digitalizaci připraven „pojišťovací dorost“ v Německu?


			Jak je na digitalizaci připraven „pojišťovací dorost“ v Německu?

Digitální technologie patří už dnes ke každodennímu využití pro generaci tzv. Digital Natives. Ale jsou tito mladí lidé skutečně připraveni na digitální revoluci ve finančních a pojišťovacích službách?

V rámci studie Azubi-Recruiting Trends 2018 byli loni v Německu testováni i ti, jejichž studijní nebo výuční specializace spadala do finančních a pojišťovacích služeb. Sledovaly se jejich digitální kompetence. A odpovědi byly v některých ohledech překvapivé.

Asi 86 % dotázaných uvádělo, že se o digitální technologie zajímají. Téměř stejný podíl (85 %) se považuje za „otevřené“ těmto změnám, které souvisí s digitálním převratem. Bezmála polovina respondentů dokonce odpověděla, že v používání digitálních technologií spatřuje „First Mover“, neboli hlavního hybatele rozvoje.

Těmito hodnotami se umístili mladí finančníci výrazně nad průměrem všech branží ekonomiky. Podobné výsledky ukazují i dotazy na tzv. digital skills. Celých 82 % účastníků studie podle svého vyjádření už často využívají nabídky on-line bankingu nebo on-line nakupování. Zde je tato hodnota dokonce o 15 % vyšší než průměr. Téměř každý pátý respondent ovládá navíc i nejméně jeden programovací jazyk.


Mohlo by vás zajímat: Myslíte, že se vám to nestane? Kyberzločin se právě děje blízko vás!


Téměř 9 z 10 dotázaných (89 %) považuje podle vlastního vyjádření za spolehlivou důvěryhodnost on-line zdrojů. 57 % kontroluje pravidelně své zabezpečení na sociálních sítích, čtvrtina občas. Naopak jejich pedagogové by to věřili jen z jedné třetiny.

Dalším výsledkem ze studie byla statistika, podle níž dvě třetiny dorostu v bankách a v pojišťovnách považují provoz, v němž si odbývají svou praxi, z hlediska zapojení digitálních technologií jako „pokrokový“, „orientovaný na budoucnost“ nebo „snaživý“. Třetina to naopak vidí podstatně kritičtěji a označuje stupeň digitalizace v podniku, kde probíhá jejich praxe, za „těžkopádný“, „zpomalený“ nebo dokonce „katastrofální“.

Pedagogové nebo vedoucí jejich praxe vidí tento stav ještě negativněji. Jen těsná polovina se vyjadřuje pozitivně ve smyslu „inovativní prostředí“ a „otevřená firma“. Mezi kritickými hlasy naopak zaznívá nejčastěji slovo „opatrně“, někdy ale také „bez nasazení“ nebo „nezvládnuto“.

Studie probíhala od ledna do března 2018 a dotazovala celkem 4303 adeptů různých profesí plus 1.234 vedoucích jejich vzdělávání (pedagogů a šéfů na praxích). Z celkového počtu bylo 309 uchazečů o zaměstnání ve finančních službách (banky a pojišťovny) a 126 vedoucích jejich vzdělávacího procesu.

Zdroj: be.invalue.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články