Konference ČAP ukázala na silná a slabá místa pojistného byznysu


			Konference ČAP ukázala na silná a slabá místa pojistného byznysu
24.11.2016 Pojistný trh

Čelní představitelé evropské i národní pojišťovací industrie diskutovali o budoucím vývoji pojištění na odborné konferenci, kterou ČAP uspořádala v Kongresovém centru České národní banky. Předseda EIOPA Gabriel Bernardino představil postoj evropského dohledového orgánu k legislativnímu vývoji a generální ředitelka Insurance Europe Michaela Koller pohovořila na téma budoucího vývoje pojistného trhu jako celku. 

Ochrana spotřebitele byla pro EIOPA vždy na jednom z předních míst a i nadále určuje naše priority. Konečným cílem veškerého úsilí EIOPA je preventivní ochrana pojistníků i účastníků systému. Selhání v oblasti ochrany spotřebitele nejen poškozuje konkrétní zákazníky, ale může mít i širší dopad z hlediska obezřetnosti, což je hrozbou pro stabilitu celého finančního odvětví,“ řekl prezident EIOPA Gabriel Bernardino v rámci úvodního bloku konference a zároveň upozornil na to, že regulatorní změny jsou pro obnovení důvěry spotřebitelů a zachování finanční stability nezbytné. V panelové diskuzi pak zazněly obavy z přemíry regulace, která by ve svém důsledku mohla negativně ovlivnit konkurenci mezi pojišťovnami a vytvářet bariéry přístupu na trh. Klient by měl být v budoucnu více informovaný, ale jak podotknul Christian Eltner z rakouské asociace: „Více požadovaných informací s sebou ještě automaticky nepřináší lepší ochranu spotřebitele – naopak, klient informace nedokáže zpracovat ani se v nich orientovat.“

Vedle problematiky evropské regulace čekají evropský pojistný trh i další výzvy, na které upozornila Michaela Koller, ředitelka Insurance Europe: „Hozenou rukavicí je aktuálně práce na nových produktech, které budou krýt rizika přinášená vznikem moderních technologií nebo například vznik penzijních produktů, které budou v nejbližší budoucnosti s rostoucím počtem seniorů klíčové a nezbytné. Pojišťovny by měly stále potvrzovat, že jsou součástí řešení, nikoli součástí problémů a měly by být na každou situaci dobře připraveny.“

V navazující panelové diskuzi se generální ředitelé českých pojišťoven shodli na tom, že kromě regulace je třeba stále lépe naslouchat a rozumět potřebám klientů a vést s nimi co nejtransparentnější dialog. „Dobrá práce s daty sice bude přinášet pojišťovnám možnost lépe odhadovat rizika a podle toho je oceňovat, je však také třeba budovat a upevňovat důvěru klientů,“ shrnul Martin Diviš, prezident ČAP, a doplnil: „Paralelně s technologiemi, které jsou pouhými nástroji k rychlejší a efektivnější komunikaci, je do budoucna třeba nadále ctít hodnoty, jakými jsou vstřícnost, pochopení klienta a poctivost v poskytování kvalitní služby. Z profesního pohledu je pak nezbytné posilovat dobrou reputaci pojišťovnictví s cílem získávat do svých řad kvalitní zaměstnance, jež budou schopni do oboru vnášet invenci a nové pohledy.“

Cílem pořádané konference bylo vytvoření unikátní platformy pro pravidelná setkání zástupců pojistného trhu a odborné veřejnosti a seznámení se s aktuálními problémy, trendy a výzvami pro pojistný sektor. „Dobře fungující sektor pojišťoven je konkurenční výhodou české ekonomiky, má stabilizující vliv jak díky dlouhodobým investicím, tak prostřednictvím ochrany klientů a firem. Je důležité, abychom tyto výhody ubránili i při diskusích o podobě dalších regulačních předpisů přicházejících z Bruselu. Konference jako platforma dialogu trhu s regulátorem a dohledem hraje v definici národních zájmů svou důležitou roli.“ zhodnotil akci Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články