Rizika spojená s top manažery rostou. Rozsah krytí se však snižuje


			Rizika spojená s top manažery rostou. Rozsah krytí se však snižuje
11.12.2020 Produkty, Zahraničí

Na globálním trhu D&O pojištění (Directors & Officers), nazývaného také jako pojištění manažerů, je v současné době značný průvan. Společnosti, které čeká prodloužení povinných smluv, se potkají nejen s podstatným navýšením pojistného, nýbrž musí počítat i s tvrdým vyjednáváním o rozsahu krytí. To ukazuje nejnovější tržní zpráva společnosti Aon.

Produkty D&O chrání členy představenstev, jednatele a členy dozorčích rad před nároky v souvislosti se škodami, které vzniknou z jejich činnosti ve funkci nebo aktivit orgánu firmy. A zatímco na jedné straně jsou odpovědnostní rizika manažerů (nejen) z důvodu panující krize okolo covidu-19 stále větší, pojistitelé se naopak z D&O trhu spíše stahují. Aon zjistil při své analýze úbytek kapacit o 50 %. A to samozřejmě vede k podstatnému navýšení cen. Cenový index pro D&O ukazuje, že za první kvartál letošního roku vykazovalo pojistné v průměru nárůst o 102,7 % ve srovnání s loňským obdobím. To znamená, že klienti zaplatili více než dvakrát tolik. A ve druhém čtvrtletí bylo meziroční porovnání pojistného stále ještě na úrovni + 74,4 %.


Mohlo by vás zajímat: Jak se ženy chovají v dopravě?


Ve stejné době se pojišťovny snaží omezit rozsah krytí a navázat ho údajně na jádro manažerské odpovědnosti. Částečně ale takové menší změny prováděné při prodloužení smlouvy skrývají významná rizika pro manažera. Toto platí například pro zabezpečení okolností z minulosti. K tomu se přidávají výluky z krytí a cílené dotazování, zejména v oblasti insolvencí, kybernetické bezpečnosti a rizik okolo covidu-19. Poradci společnosti Aon kromě toho zjistili, že se pojišťovny často ano s konkrétním rizikem zákazníka hlouběji neseznámí. Namísto toho rovnou odmítnou poskytnout krytí u tzv. problematických odvětvích, anebo navýší paušálně pojistné.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Jaký je vývoj povinného ručení v roce 2020?


„Klienti si tak musí zvyknout na to, že při prodloužení pojistné smlouvy dojde na podstatné rozšíření informací, které bude pojistitel vyžadovat. Bezpodmínečně je zapotřebí si vyhradit jak na výběrové řízení, tak i na jednání o smlouvě více času. Současně musí být pečlivě posouzeny všechny technické účinky vyplývající z provedených změn ve smlouvě,“ nabádá zákazníky Marcel Roeder, Chief Broker Officer Specialty ve společnosti Aon Německo. „Příliš krátký čas ke konci obnovovacího procesu může vyjednávací pozici pojistníka podstatně oslabit, a do budoucna může přinést mezery v pojištění při budoucích škodních událostech,“ uzavřel závěry ze studie Marcel Roeder.

Zdroj: www.aon.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články