Členové AČPM v loňském roce zprostředkovali pojistné za více než 28 miliard Kč


			Členové AČPM v loňském roce zprostředkovali pojistné za více než 28 miliard Kč

Objem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2020 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), stoupl na částku 28,62 mld. korun, což představuje nárůst ve výši 8,6 % oproti roku 2019. Rozhodující část výkonu členů AČPM v loňském roce – plných 95 % z celkového objemu obchodů, tvořilo neživotní pojištění, které je tradičně doménou pojišťovacích makléřů.

Asociace českých pojišťovacích makléřů má ve svých řadách jak velké společnosti se zprostředkovaným pojistným přesahujícím miliardy korun ročně, tak i malé a střední makléřské firmy (seznam členů je k dispozici na konci TZ). O stále postupující koncentraci makléřského trhu (akvizice, slučování firem, rozšiřování sítí) svědčí fakt, že na deset největších členů AČPM připadají téměř čtyři pětiny celkového zprostředkovaného pojistného za rok 2020.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Mráz: Kooperativu jsme postavili na zelené louce. Dnes jsem na ni hrdý!


Pokud jde o spolupráci s pojišťovnami, nejsilnějšími partnery členů AČPM v roce 2020 byli tito pojistitelé: Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, ČPP, ČSOB a Uniqa pojišťovna. V roce 2020 členové AČPM poskytovali své služby klientům v 785 kancelářích a zastoupeních po celé republice, celkem zaměstnávali na 1 800 osob a spolupracovali s 2 120 registrovanými vázanými zástupci.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti!


Za touto nanejvýš pozitivní bilancí AČPM stojí v první řadě vysoká kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod. „Skvělé výkony členů AČPM v roce 2020 jsou o to cennější, že jich bylo dosaženo za ztížených podmínek způsobených pandemií Covid-19,“ připomíná předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články