Členové AČPM zprostředkovali pojistné za více než 26 miliard Kč!


			Členové AČPM zprostředkovali pojistné za více než 25 miliard Kč!

Objem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2019 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), stoupl na 26,35 mld korun. Rozhodující část výkonu členů AČPM – plných 95% z celkového objemu obchodů, tvořilo neživotní pojištění, které je tradičně doménou pojišťovacích makléřů.

Asociace českých pojišťovacích makléřů má ve svých řadách jak velké společnosti se zprostředkovaným pojistným přesahujícím miliardy korun ročně, tak i menší makléřské firmy (seznam členů viz níže, případně na www.acpm.cz). O stále postupující koncentraci makléřského trhu (akvizice, slučování firem, rozšiřování sítí) svědčí fakt, že na deset největších členů AČPM připadají celé čtyři pětiny celkového zprostředkovaného pojistného za rok 2019.


Mohlo by vás zajímat: Prevence, jednoduchost a chytré aplikace. Epidemie zrychluje změny v pojištění


Pokud jde o spolupráci s pojišťovnami, naprostou většinu pojistného – přes 90 % – zprostředkovali členové AČPM v roce 2019 u domácích pojistitelů, z nichž pěti nejsilnějšími partnery AČPM jsou Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, ČPP a UNIQA pojišťovna.

V roce 2019 členové AČPM poskytovali své služby klientům v tisícovce kanceláří a zastoupení, celkem zaměstnávali téměř dva tisíce osob a spolupracovali s 2403 vázanými zástupci.

Za touto nanejvýš pozitivní bilancí AČPM stojí v první řadě vysoká kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 zasáhl různé obory pojištění odlišně


Malý průvodce profesí pojišťovacího makléře:

  • vyšší kategorie zprostředkovatelů pojištění
  • má vyšší odbornost (zkoušku)
  • vždy pracuje jako zástupce klienta
  • uzavírá s klientem smlouvu o odborné činnosti
  • věnuje se především pojištění firem a podnikatelů
  • poskytuje poradenství v řízení rizik a konstrukci pojistné ochrany
  • jménem klienta oslovuje pojišťovny se žádostí o nabídku (výběrové řízení)
  • odborně vyjednává za klienta s pojišťovnou o cenách a podmínkách
  • na straně klienta spolupracuje při likvidaci pojistných událostí
  • má vyšší odpovědnost za své profesionální rady než agent

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Související články