Robert Kareš: AČPM je profesionální platforma se silným renomé


			Robert Kareš: AČPM je profesionální platforma se silným renomé

Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná 25 let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. Jak její roli na pojistném trhu vnímá předseda představenstva Pojišťovny VZP Robert Kareš?

Na podzim letošního roku oslaví AČMP 25 let své existence, která téměř kopíruje vývoj českého pojistného trhu po sametové revoluci. Trh zprostředkování pojištění za tu dobu doznal, stejně jako pojistný trh, významného vývoje a zásadní regulace. Regulace zprostředkování pojištění je aplikována ve snaze zpřehlednit, zprofesionalizovat služby zprostředkovatelů a posílit roli klienta jako spotřebitele a tudíž slabší strany.

Stojím si zatím, že se trh zprostředkování pojištění, a tudíž i AČMP, nemá v České republice za co stydět a že zde bylo odvedeno mnoho dobré práce a její kvalita dosahuje vysoké úrovně. Zde hovořím za trh neživotního pojištění, protože naše Pojišťovna se trhem životního pojištění nezabývá.


Mohlo by vás zajímat: Dominik Štros: AČPM je ochránkyně pověsti a práv makléřského oboru


Silnou pozici českých zprostředkovatelů pojištění demonstruje fakt, že většina obchodů v pojištění je uzavírána právě přes zprostředkovatele. Česká republika má rovněž zvláštnost v tom, že v ní dominují zprostředkovatelé s českými vlastníky a nadnárodní zprostředkovatelé, a makléři zde nehrají tak významnou roli jako v jiných zemích.

Trh pojištění není jednoduchý a je-li subjekt pojistného zájmu velkou společností, není vůbec jednoduché zvolit optimální pojistnou ochranu a vybrat to nejlepší pojistné krytí. Právě zde hrají pojišťovací makléři nezastupitelnou roli a mají zde největší přidanou hodnotu.

Jaké jsou z mého pohledu největší výzvy v tomto segmentu? Určitě zde vidíme tendenci k větší konsolidaci, mnoho subjektů nebude již nadále chtít pokračovat v činnosti, ať již vlivem regulace nebo generačního problému vlastníků. Bude zde tedy nadále docházet k akvizicím a sdružování do větších celků.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Lébl: Zpomalení ekonomiky nepřišlo, poslechněme Švejka


Pojišťovací makléři v České republice musí bezpochyby narážet na limity tohoto malého trhu a silnou konkurenci. Makléři, kteří se snaží budovat letité a úzké vazby se svými klienty budou zajisté do budoucna narážet na globální změny ve strategiích nadnárodních hráčů, které budou ovlivňovat chování těchto subjektů na českém pojistném trhu.

Velké výzvy samozřejmě bude přinášet i v tomto oboru digitální prostředí a nová rizika, která bude potřeba ošetřit, jako jsou kybernetická rizika, rizika změn klimatu, terorismu atd. Digitální prostředí bude samozřejmě ovlivňovat i chování klienta.

Samostatnou kapitolu pak tvoří snaha získávat stále nové a nové prostředky pro státní rozpočet a některé nové daně se mohou dotknout i pojišťovnictví. Bohužel zkušenosti ze zahraničí ukazují, že takové daně se vždy dotknou nejvíce toho, v jehož jméně se zavádějí a to jest klienta – občana.

AČPMse za dobu své existence podařilo vytvořit velmi profesionální platformu se silným renomé a navíc mezi vlastníky zprostředkovatelských společností vyrostlo opravdu mnoho velkých osobností českého pojistné trhu.  Já jí do budoucna přeji, aby tyto atributy neztratila a ještě více upevnila.  Dále přeji subjektům sdruženým v této Asociaci hodně zdaru do let budoucích a jejím představitelů pevné zdraví a osobní pohodu.

Pojišťovna VZP si jejich práce velmi váží.

Robert Kareš
předseda představenstva
Pojišťovna VZP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články