Robert Kareš: Dvouciferný růst PVZP nás těší. Zůstáváme však nohama na zemi


			Robert Kareš: Dvouciferný růst PVZP nás těší. Zůstáváme však nohama na zemi
8.8.2019 Pojistný trh

Pojišťovna VZP má za sebou velmi pozitivních šest měsíců, rostla jak v retailu, tak v rámci podnikatelských rizik. Oproti roku 2018 rostla o 33 % a o 67 % oproti roku 2017. Za leden až červen 2019 byla produkce PVZP větší o 94,3 mil. Kč ve srovnání se stejným obdobím roku 2018, z toho v retailu o 68 mil. Kč a v PPR o 26,3 mil. Kč. Pojišťovna dosáhla rekordní hranice předepsaného pojistného ve výši 375 mil. Kč. Na výsledky PVZP a nejen na ně jsme se zeptali předsedy představenstva Roberta Kareše.

Pane předsedo, na rok 2019 jste plánovali růst o pouhých 6 %, zatím to však vypadá, že růst bude dosahovat dvouciferných hodnot. Kde hledat původ tohoto pozitivního vývoje?

Ano, je to pravda. Rosteme významně ve všech segmentech a je vidět, že díky mnoha aspektům získává naše ryze česká značka s veřejnoprávním vlastníkem u klientů stále více a více bodů. Tímto tempem se můžeme skutečně brzy přiblížit první miliardě. Stále ale opakuji, že se snažíme řídit společnost udržitelně a obezřetně a naším cílem není samotný růst a získávání tržního podílu. Na jednu stranu je růst samozřejmě příjemný, na druhou stranu nese zvýšené nároky na provoz a likvidaci. Právě kolegové v těchto zmíněných oblastech začínají být již velmi vyčerpaní. Vždyť od roku 2013 jsme naše roční pojistné ztrojnásobili. 


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1. pololetí 2019: Předpis smluvního pojistného narostl o 4,7 %


Co hodnotím za první pololetí rovněž velmi pozitivně, je oblast dosavadního hospodářského výsledku. Ten je zhruba desetinásobně vyšší než ve stejném období minulého roku a ukazuje se, že kmenotvorné pojistky již začínají nést své ovoce. Právě ony byly důvodem naší expanze a zásadního rozšiřování licencí. Naše dlouhá, trvale zisková tržní historie nás však zavazuje k velké obezřetnosti do budoucna, na naši činnost pohlížíme konzervativním prizmatem dlouhých časových řad a rizik, která se mohou projevit až po značné době. Na náš nepřetržitý a poslední dobou dvouciferný růst pohlížíme s pokorou a intenzivně vyhodnocujeme strukturu kmene a všechna rizika s tím spojená.

Téměř to vypadá, že byste se do budoucna chtěli růst spíše zpomalit (úsměv)?

Určitě bychom chtěli trošku vyčistit kmen, někde i zvýšit pojistné, což se již nyní i děje a některých obchodů se vůbec neúčastnit. Aktuální výsledky za červenec se ale nesou ve znamení opět vysokého dvouciferného růstu, takže vše nasvědčuje tomu, že tento rok bude opravdu mimořádný. Optimalizace pojistného kmene bude tématem příštích let. Naším cílem není získání tržního podílu, ale udržení naší image konzervativního, solventního, stabilního a předvídatelného pojišťovacího domu a partnera.


Mohlo by vás zajímat: Dobrá zpráva. ČNB zlepšila odhad vývoje veřejných financí


Jakých segmentů konkrétně by se zvýšené ceny týkaly?

Týkaly by se například pojištění profesní odpovědnosti menších a středně velkých lůžkových zdravotnických zařízení. Ta doposud platila velmi nízké pojistné, a přitom jejich škody dosahovaly výše velkých nemocnic. V současné době došlo téměř k pětinásobnému růstu pojistného, což se samozřejmě těmto zařízením logicky nelíbí, ale nedá se nic dělat. I PVZP takové navýšení aplikuje.

Je to bohužel nutné a odráží to realitu. Škody v rámci pojištění profesní odpovědnosti nebezpečně rostou a jsou stále častější. Nehledě na skutečnost, že v Česku snad už není jediný mediálně prezentovaný případ újmy pacienta ve zdravotnickém zařízení, kde by pojistitelem nebyla i PVZP, takže mi věřte, že dobře vím, o čem mluvím.

Jaký očekáváte tedy vývoj v oblasti pojištění profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení?

Bohužel naprosto stejný jako u našich zahraničních sousedů – časté škody, neustále se zvyšující nároky a snižující se okruh pojistitelů, kteří budou vůbec ochotni tento segment pojišťovat. Zároveň si myslím, že bude docházet k významnému růstu spoluúčasti u zdravotnických zařízení. Zde je určitě dobré zmínit, že je nezbytně nutné, aby zdravotnická zařízení věnovala velkou péči procesům, informovaným souhlasům, standardům a následně rychlé, kvalitní a empatické komunikaci s pacientem, který se cítí být poškozen, popřípadě v mimosoudních dohodách. Obecně čím lépe vedené zdravotnické zařízení, tím lepší spolupráce v oblasti pojištění. Velmi dobře se nám komunikuje s velkými nemocnicemi, tam je spolupráce naprosto příkladná.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Červencové ozvěny


Jak se vám daří v pojištění odpovědnosti motorových vozidel?

Velmi dobře. V portfoliu máme za krátkou dobu provozování již téměř deset tisíc vozidel a výsledky jsou dobré, s výjimkou jedné opravdu velké, tragické škody, která se tak často nestává a bohužel se stala nám. O tom ale pojištění je. V tomto segmentu jsem velmi rád, že se nám daří bez nutnosti být agresivní a podbízet se. Licenční proces trval velmi dlouho a my jsme Českou národní banku a našeho akcionáře ujišťovali o tom, že tato skutečnost nebude mít vliv na naše budoucí hospodaření a je pro nás velmi důležité je o tom přesvědčovat svými budoucími výsledky. Představenstvo PVZP je s dosavadními výsledky v tomto segmentu spokojeno.

Spolu s ostatními zástupci pojišťoven jste byl signatářem dopisu, který nesouhlasí se zdaněním rezerv pojišťoven, jak nově navrhuje Ministerstvo financí. Jaké pro to máte důvody?

Víte, ona každá mince má dvě strany.

Jako uvědomělý občan Česka a Evropské unie jsem si vědom, že situace veřejných financí není dobrá a že stávající příjmová strana je dlouhodobě neudržitelná. Vždyť zadlužení evropských zemí je obrovské, mnoho z nich již nesplňuje konvergenční kritéria. Dluh Česka zatím patří mezi nejnižší, ale nesmíme zapomínat na nedobrou demografickou prognózu, inflaci sociálních a zdravotních služeb a očekávané zpomalení ekonomiky. Je také pravdou, že nejvíce jsou daněni zaměstnanci a obecně střední třída, korporace díky možnostem daňové optimalizace, investičních pobídek a argumentu na vytváření a držení pracovních míst a podpory ekonomiky rozhodně zatím zásadní břemeno nenesou. Jakékoliv návrhy ale musí být logické a systémové a o to se, dle mého názoru, nyní rozhodně nejedná.

Pojišťovny jsou subjekty veřejného zájmu, hospodaří s penězi třetích stran – svých klientů a musí být schopni dostát svým závazkům. Rezervy jsou vlastně peníze klientů, jsou určeny pro jejich budoucí výplaty, když je rezerva vyšší, stejně se rozpustí a zdaní. Zdaňovat tedy peníze určené pro budoucí výplaty klientům tedy rozhodně dobré není a nemá to ani žádnou zahraniční analogii. V jiných zemích jsou sice občas odvody z pojistného nebo z pojistného plnění, ale z rezerv, pokud je mi známo, rozhodně ne. Držet rezervy na hranici Solvency II prakticky nejde, protože tato hranice je minimální a pojišťovna by se vystavila riziku intervence ČNB. A co když se například změní rizikový profil pojišťovny vlivem neočekávané škody, události nebo trendu, z čeho pojišťovna pak navýší rezervy, když před tím již odvede z této rezervy daň?


Mohlo by vás zajímat: Počet neschopenek stále roste


Prostě odvádět daň z peněz, která Vám nepatří, je dost divné. To je jako kdyby banka platila daň z poskytnutých hypoték nebo z vkladů klientů.  Ne, to opravdu není systémové a členové České asociace pojišťoven jsou zde jednotní. Tento návrh jde proti samotnému smyslu pojišťovnictví – smyslu vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Úplně v neposlední řadě jsem přesvědčen o tom, že Česko by si mělo vážit stabilního finančního sektoru a zbytečně tuto stabilitu nenarušovat, své by o tom mohly vyprávět jiné členské země EU, které to přišlo velmi draho.

Myslím, že MF a ČAP by mělo najít diskusní platformu, která by reflektovala zvyšující se potřebu příjmové stránky českého státního rozpočtu, ale neohrozila a nenarušila segment pojišťovnictví, který si Česko může dát bez přehánění do výkladní skříně finančního sektoru. Zdanění rezerv může přinést krátkodobě efekt do státního rozpočtu, ale dlouhodobě přinese problémy a následky, který tento efekt výrazně negativně převáží, o tom jsem přesvědčen.

Za poslední roky se z PVZP stala skutečně univerzální neživotní pojišťovnou, ale pořád je váš název velmi zaměnitelný s vaší mateřskou společností VZP ČR. Neuvažovali jste o změně názvu?

Já jsem na jednu stranu velmi rád, že PVZP má mnohaletou historii ryze české pojišťovny a navíc s veřejnoprávním vlastníkem. Myslím, že to oceňují i klienti, o čemž svědčí ten neustálý růst od roku 2013. Potvrzuje se, že rozšířit licence a činnost podnikání a učinit z naší tehdejší úzce specializované pojišťovny universální neživotní pojišťovnu, byla ta správná cesta.


Mohlo by vás zajímat: Nedostatek zaměstnanců bude české firmy letos stát přes 280 miliard


Na druhou stranu vím, že ten název je skutečně občas matoucí. Bylo by asi do blízké budoucnosti dobré, třeba s první miliardou, ten název jemně pozměnit, aby se spojitost s VZP ČR úplně nevytratila, ale zároveň byly rozdíly patrné. 

Čeho si ale vážím nejvíce je fakt, že se nám podařilo od roku 1995 zachovat naši činnost jako ryze českou záležitost a navíc s veřejnoprávním vlastníkem, kdy se dividendy vrací do organizace veřejného rozpočtu.       

Děkuji Vám za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články