Pozitivní zprávy: Globální růst sazeb již po tři kvartály


			Pozitivní zprávy: Globální růst sazeb již po tři kvartály

Pod tímto názvem byl zveřejněn článek Deana M. Klisury, který je ve společnosti MARSH prezidentem zodpovědným za globální umístění a speciality. Hlavním sdělením je, že sazby se u podnikatelského pojištění globálně v průměru ve druhém čtvrtletí 2018 podle indexu globálního pojistného trhu společnosti MARSH zvýšily.

Růst „cen pojištění“ tak trvá už po tři kvartály. Vzestup příslušného indexu byl ovlivněn především růstem sazeb v majetkovém pojištění, pojištění finančních ztrát a profesním pojištění (odpovědnosti).   

V článku se uvádí, že celkově zůstal globální pojistný trh v zásadě stabilní s tím, že změny sazeb u většiny pojistných produktů byly poměrně omezené. V USA se sazby v podstatě nezměnily. Ve Spojeném království nastal toliko mírný růst (0,8 %) a v kontinentální Evropě došlo k poklesu o 1,5 %. Největší nárůst sazeb (cen) byl zaznamenán v Austrálii, jak pokud jde o hodnotu indexu MARSH (+ 13 %), tak individuální typy pojištění.


Mohlo by vás zajímat: 10 překážek rozvoje trhu s pojištěním kybernetických rizik


Ve sledovaném druhém čtvrtletí 2018 akceleroval globální růst sazeb („cen pojištění“) u pojištění finančních ztrát a pojištění odpovědnosti u vybraných povolání (tedy u profesních pojištění odpovědnosti). Průměrný nárůst činil 3,3 %, a převýšil tak vzestup sazeb u majetkového pojištění, který dosáhl 2,3 %. Průměrný růst sazeb v globálním měřítku u pojištění finančních ztrát a profesních pojištění odpovědnosti tak trval již třetí kvartál.

Tahounem růstu sazeb bylo pojištění D&O (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti/managementem společnosti) v USA, kde u 30 % společností s veřejně obchodovanými akciemi (public companies) prý došlo ke zvýšení sazeb. Mírný růst nastal i v jiných oblastech světa s výjimkou Asie a kontinentální Evropy, kde „ceny těchto pojištění“ poklesly v průměru o 0,5 %, resp. o 2,2 %.


Mohlo by vás zajímat: Jak pojistit solární panely a další ekologické prvky?


Sazby u majetkových pojištění se globálně zvýšily v průměru o 2,3 %, což ale představuje menší tempo růstu než v předchozích dvou kvartálech. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 byl zaznamenán průměrný nárůst 2,7 % a v prvním čtvrtletí 2018 navýšení o 3,2 %. 

Na sazby měly ve druhém čtvrtletí 2018 nadále vliv katastrofické události z roku 2017 (např. hurikány a velké lesní požáry) z důvodu nárůstu hlášených škod a zvýšení nákladů na odškodnění. Na některých pojistných trzích, jako např. v Austrálii, kde se sazby zvýšily v průměru o 12 %, je evidentní snížení kapacit, protože někteří poskytovatelé začali mírnit svůj upisovací apetyt.

Zdroj: BRINK

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články