Jiří Střelický: ČSOB Pojišťovna má za sebou nejúspěšnější rok v historii


			Jiří Střelický: ČSOB Pojišťovna má za sebou nejúspěšnější rok v historii

Před 30 lety ČSOB Pojišťovna obdržela licenci k podnikání v pojišťovnictví, a stala se tak jednou z prvních soukromých pojišťoven v tehdejším Československu. Začínala jako malá životní pojišťovna v Pardubicích a dnes je s tržním podílem 8,8 procenta 4. největší pojišťovnou v ČR, pečuje o více než 1,5 milionu klientů a za rok 2022 hlásí historicky rekordní obchodní i finanční výsledky. Předsedy představenstva ČSOB Pojišťovny Jiřího Střelického jsme se zeptali, jaká je aktuální forma ČSOB Pojišťovny, jak se pere se současným krizovým obdobím nebo jak by se měl trh vypořádat s problematikou podpojištěnosti.

Děkuji Vám, pane řediteli, že jste si našel chvilku času pro otázky odborného portálu oPojištění.cz. V době svého vzniku se ČSOB Pojišťovna, tehdy ještě Pojišťovna IB, zaměřovala pouze na životní pojištění. Mohl byste charakterizovat dnešní pojišťovnu ČSOB a jakou zastává roli na trhu?

Jsme rostoucí pojišťovna vázaná na velmi silnou finanční skupinu. Máme 8,8% tržní podíl a naší ambicí je překonat hranici 10 % během následujících tří let. Chceme, aby nás klient zvažoval a poptával kdykoliv, když přemýšlí o pojištění. Navíc klademe velký důraz na to, aby zkušenost s naším pojištěním byla co nejvíce pozitivní, neboť to ovlivňuje pohled i na ostatní produkty naší finanční skupiny. Co považujeme za důležité je komunikace, snažíme se ji maximálně zjednodušit a podstatně zrychlit. Ale rozdílový prvek u nás vidím v tom, že naši zaměstnanci a obchodníci se snaží vnímat klienta a jeho potřeby srdcem, a nikoliv technokratickou číselnou metrikou. Snažíme se, aby pojištění bylo o lidech a technologie je tu od toho, aby podpořila tu lidskou stránku pojištění.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: 7% růst pojistného trhu zůstává hluboko pod úrovní inflace


Mohl byste popsat klíčové momenty, které podle Vás pojišťovnu v jejím vývoji nejvíce ovlivnily?

Když pominu známou demonopolizaci trhu povinného ručení v roce 2000, historické živelní události či nejrůznější transformace a fúze firmy v průběhu let, tak pro mě osobně to je tempo digitalizace v posledních letech a zlepšování propojení se skupinou v produktové nabídce. Když se ohlédneme do minulosti, tak teprve kolem roku 2010 šlo poprvé sjednat smlouvu online na webu. Během přibližně deseti let tak dochází k zásadní změně ve sjednávání a obsluze pojištění na počítači nebo v mobilu a k zapojení umělé inteligence do mnoha procesů, a to vše v tak konzervativním odvětví jako je pojištění. Ale to co nejvíce ovlivňuje naši pojišťovnu, jsou ti správní lidé, co pro ni pracují svým srdcem a svým nadšením posouvají věci dopředu.

A v jaké se pojišťovna nachází aktuální „formě“?

Výborné, ale nechci to zakřiknout. Pár let zpátky jsme nastoupili na růstovou strategii a od té doby trvale rosteme rychleji než trh. Dlouhodobě se nám daří v neživotním pojištění a naše nové životní pojištění Náš život se začíná také prosazovat. Daří se nám nejen růst, ale zároveň zvyšovat ziskovost a k tomu získávat ocenění za klientskou přívětivost, což je skvělá kombinace. S našimi výsledky jsme spokojení a myslím, že rok 2022 lze, čistě z pohledu výsledků pojišťovny, nazvat nejúspěšnějším v historii.


Mohlo by vás zajímat: ČBA Hypomonitor: Banky loni poskytly hypotéky za 197 miliard


V současnosti zažíváme období, které jsme si ještě nedávno nedokázali představit. Jak ČSOB Pojišťovna zvládla období s covidem, které doplnil válečný konflikt na Ukrajině?

Covid ovlivnil vše, ale nemá smysl opakovat mnohými vyřčená slova o transformaci a digitalizaci. Toto platí samozřejmě i pro ČSOB Pojišťovnu. Zde jen zdůrazním, že digitální ekonomika ukazuje obrovské mezery v oblasti kybernetické bezpečnosti celé české společnosti. Zní to možná lehce cynicky, ale COVID 19, pokud byl v něčem přínosem, tak v tom že několikanásobně akceleroval digitální schopnosti střední a starší generace a přemýšlení o nové ekonomice.

Jaký je Váš osobní názor na válku na Ukrajině?

Nevěřil jsem, že v dnešní době je možné něco jako konvenční válka takovéhoto rozsahu a už vůbec ne hned za hranicemi Evropské unie. Celá válka nám ukazuje, jaké jsou skutečné hodnoty ve společnosti, kterých bychom si měli vážit. Že to, co vnímáme pro nás jako nezpochybnitelnou samozřejmost, je kousek od nás velká vzácnost – pocit bezpečí, rodina, a i například obyčejná práce. Současná situace nastavuje zrcadlo na hodnoty každého jedince v civilizované společnosti – respekt ke každému jednotlivci, jeho životu, jeho svobodě a jeho názoru.

Covid a válku „vhodně“ doplnila další rizika, jako je energetická krize či rostoucí inflace. Jak tyto negativní jevy konkrétně ovlivňují chod Vaší pojišťovny?

Aktuálně mluvíme o inflaci nebo energetické krizi, ale ještě nedávno to byly živelní události, konkrétně tornádo na jižní Moravě, které v mnohém poučilo celou společnost. Tak jak tyto faktory ovlivnily společnost, ovlivnily i naši pojišťovnu. Je vidět, že v době ekonomických problémů, si mnoho lidí uvědomuje, že mít domácnost nepojištěnou, nemít krytou hypotéku životním pojištěním je něco příliš riskantního a s tímto rizikem by se jim špatně spalo. Význam pojištění v těžších dobách roste, ale roste i odpovědnost pojišťoven chovat se ke klientům vstřícně a s ohledem k nelehké situaci, ve které se mohou ocitnout.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Indie a zajistný trh… překážky, ale i nadějné vyhlídky


Pozorujete, že by klienti kvůli těmto krizím rušili v souvislosti s placením pojistného své smlouvy?

Obvykle je to jedna z posledních věcí, kterou klienti přestanou platit, protože z podstaty vám vždy kryje existující hodnoty – zdraví, domov, auto. Většina klientů nechce příliš riskovat. Vidíme však větší tlak na revizi pojištění z důvodu rostoucích cen.

Připravujete v nejbližší době nějaké produktové novinky, na které by se mohli klienti těšit?

V jubilejním roce 2022 jsme uvedli na trh nové životní pojištění Náš život. V něm klademe velký důraz na rychlou výplatu při pojistné události a také aby klient, který je jednou přijat do pojištění, měl maximální jistotu krytí pojistné události. Z hlediska nákladovosti Náš život pro klienta patří mezi nejlepší na trhu. Další novinkou je pojištění domácnosti Náš domov, které prošlo řadou inovací a významně motivuje k ekologickému způsobu bydlení.

Jak obecně hodnotíte kondici pojistného trhu v roce 2022,  jakou má pozici v kontextu české ekonomiky a jaký podle Vás bude rok 2023?

Kondice pojistného trhu v České republice byla v roce 2022 velmi dobrá. Trh jako celek trvale roste, i když bychom si asi všichni uměli představit, že by to mohlo být rychlejším tempem. Solvency ratia jsou velmi dobrá. Propojištěnost v České republice má ale stále ještě velké rezervy. Nemám pochyb o tom, že tak, jak si trh poradil se všemi nástrahami několika posledních let, ať už to byla zmíněná koronavirová krize, mimořádné škodní události, válečný konflikt na Ukrajině, tak si poradí i s ekonomickými nástrahami budoucnosti, a to hlavně s inflací. Pojišťovny jsou velmi odpovědné a jsou si vědomy důležité role, kterou hrají v celé české společnosti. Rok 2023 pak bude o tom, jak rychle se dokážeme vypořádat s ekonomickou realitou, které čelíme, a to především se škodní inflací a ochlazením trhu.


Mohlo by vás zajímat: Michal Fremr: Vysoká míra odbornosti a profesionality je v naší profesi klíčová


Důvěřují podle Vás současní klienti pojišťovnám a jak je těžké vzbudit v lidech zájem o pojistné produkty?

Důvěra se během let prohlubuje a zlepšuje. Teď to posuzuji z pohledu pojišťovny, která slaví 30 let na trhu. Jak pojišťovna, tak její klienti se posouvají společně, protože se od sebe navzájem učí. A pokud vám klient důvěřuje, vzbudit u něj zájem o pojištění je pak o to snazší. Nicméně je třeba si přiznat, že pro drtivou většinu klientů není pojištění nějaké vzrušující téma, nad kterým by chtěli trávit více času, než je nutné. Určitě je stále potřeba klienty na možná rizika upozorňovat a edukovat je.

Mimochodem – někteří specialisté mají obavu ze vstupu globálních technologických společností, jako Google či Amazon, do finančního systému. Vnímáte je také jako hrozbu pro pojišťovny?

Nevnímám to jako přímou hrozbu. Mohou být zdrojem nových příležitostí nebo pojistných rizik, které mohou pojišťovací sektor dále posunout. Nelze ale upřít, že vstup takto či podobně velkých nadnárodních společností určitě ovlivní každý typ businessu, ve kterém se angažují, a to nemálo. Někdy velmi pozitivně, někdy méně.

Blíží se podle Vás doba, kdy bude životní pojištění sjednáváno klienty digitálně online bez pomoci poradce?

V určitých formách věřím, že bude životní pojištění sjednatelné zcela online a procesně to není problém. Pokud ale bude mít někdo zájem o plnohodnotné životní pojištění, tak vzhledem ke dlouhodobosti a závažnosti tématu života a zdraví je osobní konzultace nezastupitelná. Každý člověk je jedinečný a pro správné nastavení životního pojištění je nutné potřeby klienta vnímat jeho očima, a to dnes technologie určitě nedokáže.


Mohlo by vás zajímat: Skupina Allianz se zaměřuje více na Afriku. Vyplatí se jí to?


Jak obecně vnímáte srovnání ve vývoji segmentů životních produktů a těch neživotních. Existuje podle Vás cesta, jak životnímu pojištění vrátit jeho „zašlou slávu“?

V České republice stále více převažuje potřeba mít pojištěný hlavně majetek než vlastní život a zdraví, ale i to se postupně mění. Kvalita a rozsah produktů v neživotním pojištění se posouvá velmi rychle, rozšiřují se rozsahy rizik, pojistné podmínky jsou více proklientské a zrychluje se likvidace, což zvyšuje kvalitu produktu. Navíc se pomalu prosazují nová rizika jako cyber risk. V životním pojištění dochází k vývoji o trochu pomaleji, ale zásadní je posun k čistým rizikovkám. Zde vidím ještě prostor v nedostatečném povědomí klientů o potřebách a výhodách kvalitního pojištění života na hlavní rizika – smrt, invaliditu a vážné choroby.

Moravské tornádo ukázalo v plné nahotě problém podpojištěnosti českých nemovitostí. Jak by se měl trh podle Vás s tímto stavem vypořádat?

Problém podpojištění samozřejmě existuje, ale zmenšuje se. Tornádo bylo jakýmsi spouštěčem, kdy lidé v masivnějším měřítku začali přemýšlet, zda mají správně pojištěnou nemovitost, a to nejen na Moravě. Je důležité, aby pojišťovny byly aktivní v komunikaci růstu cen stavebních prací a aktivně oslovovaly klienty. Ti očekávají, že pokud není jejich smlouva korektně nastavena, že jim pojišťovna dá vědět. Toto očekávaní klient má bez ohledu na to, zda má pojišťovna od klienta dostatek informací. Důležitá je tak hlavně aktivní komunikace s klientem. Je ale pravda že hodně klientů si své nemovitosti chodí sami aktivně dopojistit.


Mohlo by vás zajímat: Gaël Loaëc: V neživotním pojištění jsme zaznamenali meziroční růst 23 %


Jak byste okomentoval aktuální trendy v oblasti povinného ručení?

Co vidíme na datech je, že za poslední období skutečně výrazně vzrostla průměrná výše škody. A to jak v případě povinného ručení, tak havarijního pojištění. Škodní inflace nekopíruje tu, kterou vidíme v celé ekonomice. Je v mnoha oblastech mnohem vyšší a podle typu škody se bavíme i větších desítkách procent.  Vzhledem k dlouhodobě nízké maržovosti autopojištění na trhu lze očekávat, že vývoj cen pojistného bude kopírovat nárůst cen náhradních dílů, aut jako takových a také prací v autoservisech.

Lehce osobní dotaz, jste ředitelem opravdu velké společnosti, to je jistě náročně na čas. Jak zvládáte problematiku work-life balance?

Mě práce v pojišťovně velmi naplňuje a opravdu baví. Tím pádem je pro mě úspěch pojišťovny přirozeným zdrojem osobní energie. Dochází tak logicky ke splývání pracovního a volného času. Pokud bych se na to podíval čistě optikou work-life balance, tak ty rezervy by tam určitě byly.

A mohl byste se na závěr podělit s nějakou profesní zásadou, která vám v bohaté kariéře vždy dobře posloužila?

Vždy se mi vyplatilo dívat se více dopředu a soustředit se na to, co je dlouhodobě důležité. Ne to, co je právě urgentní. Zároveň ale zůstat pragmaticky nohama na zemi. Ale to, co považuji za nejdůležitější jak v osobním životě, tak kariéře je skutečný respekt k lidem, a to i k těm se kterými si rozumíme méně. Většina lidí má své silné stránky a my je jen někdy nevidíme, a to je dobré mít na paměti.

Děkuji Vám za rozhovor.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články