Insurance Europe: Indie a zajistný trh… překážky, ale i nadějné vyhlídky


			Insurance Europe: Indie a zajistný trh… překážky, ale i nadějné vyhlídky
23.1.2023 Zahraničí

Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení týkající se odpovědi Poradní komise pro zajištění (RAB) na konzultaci Indického orgánu pro regulaci a rozvoj pojišťovnictví (IRDAI) k návrhu na úpravu regulace zajištění. Orgán IRDAI navrhl pořadí změn, které by podle názoru RAB mohly přinést pozitivní výsledky, pokud jde zejména o otevřenější a více vyvážený zajistný trh v Indii.

Nejdříve se podívejme na komisi RAB a na její roli v evropském pojišťovnictví. RAB je specializovaný subjekt, který zastupuje zájmy evropského zajistného trhu. Je v něm zastoupeno na úrovni výkonných ředitelů sedm největších evropských zajišťoven, a to:  Gen Re, Hannover Re, Lloyd’s, Munich Re, PartnerRe, SCOR a Swiss Re. Současně je důležité zmínit, že roli sekretariátu této komise zajišťuje Insurance Europe. Zajišťovny sdružené v RAB produkují zhruba 60 % celkového světového zajistného. Je proto logické, že RAB podporuje stabilní, inovativní a konkurenční tržní prostředí a má zájem o takové regulatorní a tržní prostředí či rámec, který usnadňuje přenos rizika v globálním měřítku.[1]


Mohlo by vás zajímat: Mirek Trnka: Čeká nás rozkolísaná budoucnost


V prohlášení se pak konkrétně uvádí, že RAB podporuje návrh orgánu IRDAI postavit pobočky zahraničních zajišťoven – Lloyd’s India a International Financial Services Centre Insurance Officers – na úroveň indické státní zajišťovny. Nicméně takové změny by měly být učiněny ve spojení s dalšími úpravami stávajících indických zákonů a jiných právních předpisů tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro činnost poboček zahraničních zajišťoven. Tyto pobočky by například měly být považovány za rezidenty podle zákona o dani z příjmů. Navíc by měly být odstraněny nebo zmírněny požadavky na udržování upsaného kapitálu nebo na repatriaci kapitálu či přebytku, jež jsou nyní na pobočky zahraničních zajišťoven uplatňovány. Vadí rovněž restrikce ohledně outsourcingu některých funkcí, neboť omezují pobočky zahraničních zajišťoven ve využívání služeb jiných členů jejich skupiny, nebo služeb od prvotřídních globálních poskytovatelů služeb.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva o finanční stabilitě: Pojišťovací sektor jako celek zůstal odolný


Kromě toho RAB ve své odpovědi prezentuje vůči určitým návrhům i zásadní námitky. Například nesouhlasí s navrhovaným požadavkem, aby přeshraniční zajišťovny ponechaly 50 % zajistného u cedentů (postupujících pojistitelů) jako kolaterál. Obdobně RAB doporučuje odstranit 50 % retenci (vlastní vrub či spoluúčast) u zajistného v případě poboček zahraničních zajišťoven se sídlem v Indii. Z výše uvedeného je zřejmé, že přes navrhované jisté uvolnění a otevření zajistného trhu v Indii existuje ještě celá řada překážek, které je třeba vyřešit.  


[1] https://www.insuranceeurope.eu/mediaitem/f5c208ad-d045-4578-ae38-fc62d5cb0c43/RAB%20country%20factsheet%20-%20India%20-%20April%202021.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články