Skupina Allianz se zaměřuje více na Afriku. Vyplatí se jí to?


			Skupina Allianz se zaměřuje více na Afriku. Vyplatí se jí to?
24.1.2023 Zahraničí

Na portálu Versicherungswirtschaftheute (VWH) byl zveřejněn článek o tom, že skupina Allianz se silně angažuje na pojistných trzích budoucnosti. Těmi jsou myšleny Čína a Indie.  Allianz má však v hledáčku také africký kontinent.

Afrika se totiž stává pro pojistitele zajímavým a slibným teritoriem. Christopher Townsend, člen představenstva Allianz, nedávno prohlásil, že Afrika je nyní jako Asie před 20 lety. Ví o čem mluví, neboť strávil značnou část své profesní kariéry v Asii. Proto chce Allianz v budoucnu více investovat do udržitelných projektů v nově se rozvíjejících zemích Afriky a jižní Asie. Podle Townsenda bude trh v příštích 10 letech silněji ovlivňován či dokonce určován udržitelností než je tomu dnes. To je prý také jeden z důvodů, proč chce tento mnichovský koncern zlepšovat svoji nabídku produktů a služeb. Prostě bude nutno reagovat na nové požadavky klientů.


Mohlo by vás zajímat: Vladimíra Ondráková: Nejdůležitější je dělat věci, které mají smysl a cíl


Již letos byl učiněn v Africe významný krok. Na jaře 2022 byl dán život společnému podniku založenému s jihoafrickou společností Sanlam. V budoucnu se má tento podnik stát největším panafrickým poskytovatelem finančních služeb, kromě bankovního sektoru. Oba kooperační partneři – Allianz a Sanlam – hodlají působit celkem v 29 afrických zemích, s výjimkou Jižní Afriky. Townsend ovšem upozorňuje na jednu klíčovou podmínku, kterou je pro investory spolehlivý právní rámec a vláda práva. To je nanejvýš důležité, aby pojistitelé mohli v nově se rozvíjejících a rozvojových zemích posoudit a ocenit rizika. Výhodou v tomto případě spolupráce je, že společnost Sanlam sdílí podnikatelské hodnoty Allianz a její cíl zajistit budoucnost pro své klienty. Nasazení Allianz v Africe by mělo být dlouhodobé, mezigenerační a orientované na růst.

Dalším významným počinem Allianz je pilotní projekt v Ghaně týkající se parametrického pojištění. Záměrem je rychle a nebyrokraticky řešit škody a tak co nejdříve vyplatit pojistné plnění obyvatelstvu. Parametrem či spouštěčem bude určitá síla větru v případě vichřice, nebo překročení jisté hranice, pokud jde o množství srážek.


Mohlo by vás zajímat: Slizký finanční poradce, Alzák a zelená karta v mobilu


Otázkou ale je, jak se bude africký pojistný trh skutečně vyvíjet. Poradenská společnost McKinsey & Company vycházela před pandemií z toho, že africký pojistný trh poroste do roku 2025 třikrát rychleji než pojistný trh v Evropě. Pandemická krize tento růstový trend poněkud utlumila, ale experti zmíněné poradenské společnosti jsou nadále přesvědčeni, že pojistný trh je krátce před průlomem, resp. před značným vzestupem. Mezi jednotlivými africkými zeměmi jsou podstatné rozdíly. Největší pokrok byl prý dosažen v Jižní Africe, kde se pojistné v roce 2018 dostalo na 40 mld. EUR. Se značným odstupem následuje Maroko (4,04 mld. EUR), Keňa (1,88 mld. EUR) a Egypt (1,39 mld. EUR). V poslední době se také výrazně posiluje význam Afriky jako důležitého dodavatele energií, neboť byla otevřena nová ropná a plynová pole.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články