Jiřina Nepalová: Přínos pojišťovacího makléře pro klienta významně roste


			Jiřina Nepalová: Přínos pojišťovacího makléře pro klienta významně roste

Jak vypadal pomalu končící rok optikou makléřského trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2022? Své postřehy představuje Jiřina Nepalová, zakladatelka pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA a od roku 2015 také předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

Další covidový rok se blíží do svého finále. Jak byste ho ohodnotila z pohledu a výkonů členů Asociace českých pojišťovacích makléřů?

Covid-19 ovlivňuje a mění zvyklosti, a to ve všech sférách, byznysových i sociálních. Pravděpodobně tady s námi ještě dlouho zůstane. Platí, že zejména v těžkých obdobích se pozná, kdo je připraven poskytnout opravdovou službu, v našem případě postarat se klienty. Členové Asociace ukázali, že naše služba je velmi užitečná. Pandemie nás v AČPM také více spojila, a i když jsme konkurenti, tak mám radost a děkuji všem členům, že se zapojili do řešení nových oblastí, tak abychom se přizpůsobili situaci, kterou pandemie přinesla. Společně jsme koordinovali komunikaci s pojistiteli, předávali jsme si zkušenosti. Makléři iniciovali, aby pojišťovny vyšly vstříc klientům v těžké době, našly správné postupy. Například jak zajistit zdánlivě jednoduchou věc, jakou je podpis pojistné smlouvy pro firmu elektronicky nebo řešení pojistných událostí v době lockdownu. Došlo k většímu propojení s pojistiteli, zvýšila se efektivita a také se rozpohybovala digitalizace. Pojišťovací trh prokázal, že se klienti mohou jak na pojišťovací makléře, tak na pojistitele spolehnout. To je významná věc a skvělá zkušenost.

Téměř denně se musíme také věnovat dalším povinnostem z pohledu regulace, například novým zkouškám a následnému vzdělávání podle ZDPZ. Navíc jsme museli přizpůsobit fungování firem covidovým opatřením, plynoucím z nařízení vlád. Záměrně říkám vlád, protože aktivity našich členů mají mezinárodní přesah. A co se týká výkonu, řekla bych, že dosavadní výkon našich členů je perfektní. Nejde totiž jenom o čísla, jestli rozumíte.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Alena Macková


Svět stále čelí dříve nevídaným výzvám, jako jsou klimatické změny (tornádo), globální pandemie nebo ekonomické vlivy, jako třeba inflace utržená ze řetězu. Mohou tyto faktory podle Vašeho názoru nějak změnit samotnou podstatu pojištění?

Tornádo na Moravě byla katastrofa, která velmi prohloubila spojení sil a zkušeností makléřů a pojistitelů, přišla vlna sounáležitosti, pomoci, porozumění. Naše týmy, myslím pojišťovny a makléře, pracovaly v terénu, potkávaly se mezi troskami budov, byly oporou majitelům firem a rodinám, z nichž někteří přišli o veškerý majetek. Na Moravě se neřešil konkurenční boj, ale to, jak společně pomoci a co nejrychleji dodat prostředky na opravu zničeného majetku. Za to všem patří velké poděkování. Celou společnost postihují i další negativní vlivy, rostoucí cena energií, komplikace s dodávkami komponentů, zvyšující se ceny materiálu atd. Ať už jde o vlivy ekonomické či klimatické, do budoucna bude potřebné hledat různé alternativy řešení krytí rizik. Více se musíme zajímat o jejich řízení ve firmách. Bude vyžadován větší analytický přístup tak, aby se klient mohl správně rozhodnout. Role a přínos kvalitního a zkušeného pojišťovacího makléře pro klienta významně naroste.

Jak podle Vás pandemické období ovlivnilo hráče na trhu? Jací jsou makléři pod vlivem covidových restrikcí a pozorujete nějaké změny i u klientů, případně pojišťoven?

Pandemie ovládla naše životy, i v médiích je to hlavní téma. V naší branži je velmi důležitá komunikace, budování vztahů, vzájemná interakce. Covidová opatření omezují svobodu a je to pro většinu z nás složité, ale nic se nedá dělat, řešení pandemie si to vyžaduje a je nutné to respektovat. Omezení možnosti osobního kontaktu na druhou stranu urychlilo digitalizaci, více využíváme práci z domova. Rádi se ale k osobním schůzkám s klienty a partnery zase vrátíme, jen co to bude možné.


Mohlo by vás zajímat: Proč ČNB zvyšuje úrokové sazby?


Nejuznávanější profesní anketa Pojišťovna roku, organizovaná Vaší Asociací, se kvůli covidu už podruhé nedočká svého slavnostního galavečera, resp. po jeho loňském zrušení byl ten letošní odložen na květen 2022. Mohla byste popsat, jak to bude s touto významnou oborovou akcí vypadat?

Velmi mě mrzí, že nám situace neumožnila uskutečnit setkání při příležitosti vyhlášení vítězů ankety Pojišťovna roku 2021 podle plánu a že jsme byli nuceni tuto slavnost přesunout na 25. květen 2022. Vlastní hodnocení v anketě tím však nijak neutrpělo, spíše naopak – prodloužení termínu dovolí, aby se hlasování zúčastnili i ti, kdo na to zatím neměli prostor. O to více se budeme těšit na galavečer na jaře příštího roku – toto tradiční setkání všech významných hráčů napříč pojistným trhem je podle mého názoru nenahraditelné!

Jaké jsou podle Vás nejvýznamnější úkoly, na které se Asociace českých pojišťovacích makléřů bude muset v dalším období soustředit?

Každé období přináší nové situace a naším úkolem je, abychom jako vysoce odborná profesní asociace dokázali rychle reagovat na vše, co nastane. Nesmíme uhýbat před neustálým rozvojem v oblasti vzdělávání. Musíme pečlivě sledovat vývoj legislativy a usilovat o to, aby dále postupoval takovým směrem, který nám umožní se především starat o naše klienty. Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem našim členům za podporu, za skvělou práci, za péči o klienty. Také děkuji pojistitelům, že se i v této složité době naše spolupráce vyvíjela pozitivním směrem.

Ze srdce všem přeji krásné Vánoce a šťastný rok 2022.

Děkuji Vám za rozhovor.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články