Martin Diviš: Pojišťovny jsou klientům blíž než dříve


			Martin Diviš: Pojišťovny jsou klientům blíž než dříve
31.12.2020 Rozhovory

„Pojišťovny jsou silné a významné firmy a představují pevný a důležitý segment hospodářství,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Kooperativa pojišťovny a také prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš při hodnocení vývoje českého pojistného trhu a role asociace. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Jaké je, pane prezidente, hlavní poslání České asociace pojišťoven? 

Asociace hraje klíčovou a nezastupitelnou úlohu v partnerském dialogu, který vede nejen s orgány regulátora a dohledu, ale i s pojišťovnami a dalšími aktéry pojistného trhu tak, abychom dokázali řešit vše podstatné, co se pojištění a pojišťovnictví týká. Velmi důležitá je i role České asociace pojišťoven v oblasti vzdělávání a informování veřejnosti, tedy snaha pomoci našim klientům porozumět výhodám i nástrahám pojištění. Je to neustálý proces a dlouhá cesta, která ovšem ve výsledku výrazně přispívá ke zlepšení vnímání pojišťovnictví.

Kromě toho je asociace samozřejmě klíčovým podpůrným místem pojišťoven např. při zavádění nových předpisů, nařízení a legislativy; je pro nás ale také prostorem rozvoje trhu, inspirace a setkávání. Pojistný trh v tomto směru považuji za velmi specifický, protože řadu problémů, záměrů, priorit či obav máme všichni společnou a musíme ji v zájmu svých zákazníků také pospolu řešit. Jakkoli jsme v obchodě všichni konkurenty, určitě potřebujeme ve vztahu se státem, ministerstvy, s EU, regulátorem či zákonodárci jednoho partnera a jeden silný hlas „za trh“ – a tím je právě Česká asociace pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: CZECH INSURANCE AGENCY rozšířila řady STAR INSURANCE GROUP


Kam se Česká asociace pojišťoven a potažmo i české pojišťovnictví za éru Vaší působnosti na postu prezidenta asociace posunuly? 

Kromě zvýšení profesionality v provozu i v řízení pojišťoven či velkých změn v legislativě a v dalších oblastech bych hlavně vyzdvihl fakt, že pojišťovny jsou dnes klientům rozhodně blíž než dříve. Nemyslím větším počtem poboček, ale tím, že jsme díky moderním technologiím za posledních 5–7 let zásadně zlepšili a zkvalitnili služby a kontakty se zákazníky. Pojišťovny mnohem lépe a rychleji řeší klientské požadavky a potřeby, ať už v obchodě, servisu, či likvidaci; dnes už běžně komunikují e-mailem či přes sociální sítě. A komunikují mnohem „lidštěji“ a srozumitelněji než třeba před 10 lety.

Nejen s ohledem na své mnohaleté působení v čele České asociace pojišťoven mohu posuzovat historii poměrně dlouhou, protože v oblasti pojištění pracuji již skoro 25 let. Důraz na kvalitu zákaznické zkušenosti zesílil i díky směrnici IDD, která na každého účastníka pojišťovnického sektoru klade více odpovědnosti a vytváří větší důraz na povinnost jednat v nejlepším zájmu zákazníka. Na druhou stranu jsou pojišťovny v tomto ohledu prostřednictvím samoregulačních standardů dokonce mnohem dál, než ukládá legislativa. Zároveň se neustále zvyšuje odbornost celého trhu – i díky zkouškám odborné způsobilosti, jimž je asociace garantem a v jejichž kontextu vystupuje jako zkušební autorita. Větší otevřenosti vůči klientům jsme dosáhli také zřízením Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven, která již během prvního roku svého působení pomohla v celé řadě případů najít adekvátní řešení. Tedy shrnuto a podtrženo – pojišťovny v oblasti služeb, produktů i komunikace zásadním způsobem posílily skutečně klientský přístup, což je určitě dobře. Více klientům nasloucháme, více jim naši nabídku vysvětlujeme a umíme se za případné chyby i omluvit. Mnohem více se věnujeme tématům CSR, tedy podpoře charity, dobročinnosti a vůbec společnosti, v níž působíme. Investujeme do prevence i do asistence a celkově klientům ulehčujeme život, když se jim něco stane. A v neposlední řadě dokážeme vše řešit mnohem méně byrokraticky než dříve. Dnes skutečně platí, že pojišťovny jsou tady pro společnost, pro lidi a pro klienty, a nikoli naopak. A to mě moc těší.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Koronamrška nahnala lidi do ložnic...


Kterým tématům se Česká asociace pojišťoven aktuálně věnuje?

Na půdě asociace otevíráme celou řadu oborových i zásadních celospolečenských témat. Aktuálně samozřejmě řešíme situaci kolem pandemie, která nepochybně změní trh, nabídku pojištění, naše služby i komunikaci s klienty. Přizpůsobit se nové době musíme všichni, pojištění a pojišťovnictví nevyjímaje. Aniž bych si troufal prorokovat, co vše se změní, chtěl bych určitě říci, že z ekonomického hlediska úplně zásadní vliv na trh neočekávám – rozhodně ne na jeho stabilitu. Makroekonomické dopady pandemie koronaviru se částečně sice projevují již dnes a nelze podceňovat jejich krátkodobý ani dlouhodobý dosah, avšak pojišťovny v ČR jsou dostatečně silné, odolné vůči vnějším šokům a solventní, a navíc „zvyklé“ na obtížné, až katastrofické scénáře, takže současnou situaci zvládají a zvládnou. To nejpodstatnější, co mohou dělat, je plnit svoji roli, tj. pomáhat klientům s porozuměním rizikům, která je ohrožují, a s nabídnutím adekvátního řešení. Nicméně určitý dopad zejména do segmentů, jako je cestovní pojištění, je nevyhnutelný.

Jedním z dalších důležitých témat je např. omezená dostupnost kapacit dlouhodobé péče, kvůli čemuž jsme ustavili speciální pracovní skupinu. Jedná se o problematiku, která velmi souvisí s řešením nedostatku peněz ve zdravotnictví prostřednictvím komerčního zdravotního pojištění. Toto téma řešíme již léta, a představitelům vlády a zákonodárcům naše řešení nabízíme zatím neúspěšně. Prodlužující se doba dožití, změny ve věkové skladbě obyvatel a zvyšující se náklady na zdravotní péči do budoucna vyvinou enormní nároky na státní rozpočet a na udržitelnost financování zdravotní a sociální péče. Je třeba si uvědomit, že jde o problém dneška, nikoliv o stav, který bychom měli řešit za 20 či 50 let, kdy se situace zhorší do neúnosných rozměrů. Jsem rád, že jsme otázku zajištění dlouhodobé péče otevřeli. Snažíme se ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je možná, potřebná a – nebál bych se říci – nutná. A to zejména v situaci, v jakém stavu, respektive schodku, se letos a příští rok státní rozpočet ocitne. Věřím, že pojišťovny dokážou klientům i jejich blízkým zajistit důstojnou a kvalitní péči.


Mohlo by vás zajímat: Vláda schválila strategii kybernetické bezpečnosti na následujících pět let


Rozvedeme-li ještě téma koronaviru, může současná situace posílit význam životního pojištění?

Životní pojištění roste jen velmi mírným tempem, protože lidé si umí mnohem snáz představit, jakou škodu jim může napáchat vichřice, oproti tomu ale nedomýšlejí důsledky výpadků příjmu, které mohu být daleko fatálnější. Bylo by asi přehnané očekávat, že současná situace výrazně zamíchá s podíly životního a neživotního pojištění. Přesto považuji za podstatné, aby veřejnost a naši klienti pochopili, že je mimořádně důležité zajistit si budoucí příjmy pro případ nemoci, úrazu či invalidity nebo zaopatřit svou rodinu pro případ smrti výdělečně činného člena. Už několik let pozorujeme trend, kdy se klienti o tato vážná rizika zajímají mnohem více a životní pojištění se tak přirozeně navrací ke své klíčové roli – ochránit lidi a rodiny před fatálními riziky. A to je určitě správně.

Daří se pojišťovnám na českém pojistném trhu naplňovat svoji společenskou roli?

Pojišťovny klientům ročně vyplatí pojistná plnění přibližně v hodnotě 90 mld. Kč a v ekonomice tak představují významný stabilizační prvek. Z tohoto pohledu tedy určitě ano. Silnou stránkou pojišťoven je ovšem i to, že dobře rozumějí rizikům. Pojišťovny umí využít svých mnohaletých zkušeností a velkého množství získaných dat k přesným odhadům, které jsou předpokladem udržitelného byznysu a bezpečí klientů. I díky tomu se v posledních 5–6 letech velmi významně věnují také společenské odpovědnosti a pomoci potřebným, čehož si velmi cením. Pojišťovny jsou silné a významné firmy a představují pevný a důležitý segment hospodářství a je moc dobře, že se o svůj úspěch umíme takto rozdělit se společností, v níž jej dosahujeme.


Mohlo by vás zajímat: Kontrola klientů finančních institucí v boji proti praní špinavých peněz


Se kterými úkoly se bude muset český pojistný trh v nejbližších letech vypořádat?

Vedle toho, že se pojišťovny musí vyrovnávat s vnějšími vlivy, jako jsou dopady pandemie koronaviru nebo evropská regulace, revoluci do pojištění přinášejí také big data či umělá inteligence. Nejen pojišťovnám se dnes otevírají nové možnosti v hledání efektivnějšího způsobu práce díky využívání moderních technologií. Změny budou na základě zmiňovaných vnějších vlivů nakonec přicházet možná i rychleji, než se původně plánovalo. Stále více firem přesouvá prodej svých produktů a komunikaci se zákazníky do on-line prostředí – a pojišťovny v tom nejsou výjimkou. Čím dál tím víc našich kolegyň a kolegů pracuje z domova, a letos se tím tedy pochopitelně zásadně urychlují procesy digitalizace, vzdáleného přístupu a vzdálené komunikace. S tím roste otázka pojištění proti kybernetickým rizikům, která jsou nejen v zahraničí, ale i u nás na vzestupu, ačkoliv propojištěnost a povědomí o těchto hrozbách zatím neodpovídají realitě.

Na veřejnosti se netajíte svojí velkou zálibou – létáním. Co rozhodlo, že jste se v mládí nestal pilotem na plný úvazek?

Nebyla to pro mě prostě nikdy práce ani zaměstnání – takto jsem o řízení letadla nikdy neuvažoval, neboli létání vždy bylo, je a bude koníčkem. Je sice pravda, že s licencí dopravního pilota bych se pilotováním asi mohl živit, ovšem zřejmě ne v současné době, která postihuje letectví a turistiku velmi vážně. Ale nikdy jsem tímto směrem neuvažoval. Je to pro mě ventil, čištění hlavy. Možnost podívat se na svět z jiné perspektivy. To by si měl ostatně zkusit každý z nás. Získat nadhled…

Jaké je Vaše životní přesvědčení?

Měj rád to, co děláš; mysli na ostatní a na svět okolo; pracuj a žij s rozhledem a nikdy si nemysli, že víš všechno. Neříkám, že každý den – to by znělo dost jako klišé –, ale přinejmenším každý měsíc mi pojišťovnictví připraví nějaké překvapení či zajímavost. Takže jsem postupem času, a také postupem kariérním, k některým důležitým životním přesvědčením v podstatě dospěl: Uč se a vzdělávej se. Bude se ti to jednou hodit. Druhé je: Snaž se rozlišit důležité od nepodstatného. A další je: Řešíš-li problém či těžkou situaci nebo naštve-li tě někdo, tak nepanikař. Dej tomu chvíli, nadhled, vyspi se na to a pak se k tomu vrať, přečti si to ještě jednou. Nic se nemá jíst tak horké, jak se to uvaří. Navíc to ani není zdravé. 

Děkuji Vám, pane prezidente, za rozhovor.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Libor Hlavička
Šéfredaktor
Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články