Skupina SCOR zvýšila v 1. pololetí 2019 čistý zisk o 9,2 %


			Skupina SCOR zvýšila v 1. pololetí 2019 čistý zisk o 9,2 %

Francouzská zajišťovna SCOR, která je čtvrtou největší zajišťovnou ve světě, zveřejnila jako jedna z prvních finančních institucí své ekonomické výsledky za 1. pololetí 2019. Z nich prohlášení jednoznačně plyne, že tato zajišťovací skupina splnila ve sledovaném období své cíle stanovené v příslušném strategickém plánu, a to přes některé regulatorní a geopolitické překážky.

Skupina SCOR vyzvedla především fakt, že se podařilo dosáhnout silného a ziskového růstu a robustní solventnosti. V 1. pololetí 2019 činilo celkové hrubé předepsané pojistné 8010 mil. EUR a zvýšilo se oproti stejnému období předchozího roku o 6,3 % při běžných devizových kurzech, resp. o 2,6 % při stálých kurzech. V neživotním zajištění představoval nárůst pojistného 13,9 % při běžných devizových kurzech, resp. 10,4 % při stálých devizových kurzech.


Mohlo by vás zajímat: Nařízení PEPP zveřejněno. Co čeká klienty?


Hrubé předepsané pojistné v segmentu životního zajištění vzrostlo o 1,2 % při běžných devizových kurzech, ale při použití stálých devizových kurzů pokleslo o 2,6 %. Tento výsledek v životním zajištění byl ve značné míře ovlivněn obnovou určitých dohod o finančních řešeních, jako je například obchod založený na poplatcích (spíše než na pojistném). Bez zahrnutí těchto dohod by se hrubé předepsané pojistné v segmentu životního zajištění zvýšilo o 7,9 % při běžných devizových kurzech, resp. o 3,8 % při stálých kurzech.

Z dalších zveřejněných informací a údajů, týkajících se 1. pololetí 2019, lze hlavně uvést, že:

  • v globálním neživotním zajištění byla kromě silného růstu realizována i technická ziskovost, která byla tažena obnovou smluv v roce 2019 a efekty z úspěšné obnovy ve druhém pololetí 2018, a to obzvláště v USA. Toto tvrzení dokládá SCOR excelentní čistou kombinovanou kvótou[1] ve výši 93,7 %, což je pod úrovní strategického cíle, který byl vytýčen v rozmezí 95 – 96 %;
  • technický zisk byl vykázán i v segmentu životního zajištění. Tento výsledek podpořil růst obchodu v Severní Americe a na asijských trzích. Technická marže činila 7,2 %;
  • výnos z investovaných aktiv představoval 2,8 %;
  • čistý zisk skupiny byl vykázán ve výši 286 mil. EUR a byl o 9,2 % vyšší ve srovnání s 1. pololetím 2018. Ukazatel ROE[2] dosáhl úrovně 9,8 % a překročil tak v 1. pololetí 2019 stanovený strategický cíl.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

[2] Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu

Zdroj: SCOR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články