Vývoj pojišťovnictví pohledem šéfa skupiny Zurich Maria Greca


			Vývoj pojišťovnictví pohledem šéfa skupiny Zurich Maria Greca

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute byl zveřejněn článek Tobiase Daniela pod názvem „Co vlastně dělá Mario Greco“? Pro většinu čtenářů je dodejme, že Mario Greco je od března 2016 výkonným ředitelem pojišťovací skupiny Zurich. Autor se ve zmíněném článku věnuje jeho manažerským aktivitám, docíleným výsledkům, záměrům i vůdčím myšlenkám. Jelikož článek se netýká jen skupiny Zurich, ale má jistý přesah k vývoji pojišťovnictví v Evropě a ve světě, je vhodné jej blíže prezentovat, nemluvě o tom, že si lze udělat určitou představu o fungování vrcholného manažera pojišťovací skupiny.

V úvodu článku se konstatuje, že ihned po nástupu do funkce nasadil Mario Greco tvrdý konsolidační kurz, který se, jak se ukázalo se v minulých letech, vyplatil. Řídicí struktura je štíhlejší, majetkový obchod zdravější a zdařily se i personální tahy. Ale podle autora článku však Greco nemá stále dost. Kromě výše uvedeného zalepil díru v podnikání v USA a prakticky splnil úsporný program ve výši 1,5 mld. CHF. Ve střednědobém horizontu se mu podařilo ozdravit pojištění majetku, a to tak, že koncem roku 2020 převzal v USA majetkové/škodové a úrazové pojištění od skupiny MetLife. Přitom zpočátku se prý Greco stavěl k nákupům defenzívně. Koupě daného pojistného kmene od MetLife za 3,94 mld. USD ale ukazuje, že jeho počáteční přístup je již překonaný.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Pandemie jako hollywoodský film. Nové zkoušky zkvalitní trh


Tuto změnu přístupu samozřejmě umožnily dobré výsledky. V roce 2019 realizovala skupina Zurich tvrdá restrukturalizační opatření, ale zároveň profitovala z dobrých obchodů na finančních trzích a z poklesu výdajů na pojistná plnění z titulu přírodních katastrof. To se odrazilo v nárůstu zisku o 16 % na 5,3 mld. USD (cca 4,9 mld. EUR), což umožnilo zvýšení dividendy. Růst zisku byl podpořen zejména majetkovým/škodovým pojištěním a úrazovým pojištěním, jež stála také za přírůstkem předepsaného pojistného ve výši 2 %. Autor článku se následně vrací k počátkům Greca ve skupině Zurich a zmiňuje, že musel řešit řadu závažných problémů, např. mnohé ztrátové smlouvy. Z těchto důvodů musel odpískat převzetí konkurenta – skupiny RSA Insurance Group plc.  Ale jednal, zbavil se některých činností, snížil náklady a urychlil procesy.


Mohlo by vás zajímat: Ľubor Vrlák: Svět už nikdy nebude stejný jako dřív


Zdá se také, že ani koronavirová krize nezasáhla Zurich zatím nějak zvlášť tvrdě. Počítá se s dodatečným zatížením z titulu pandemie ve výši okolo 450 mil. USD. Přitom vzrostly příjmy z pojistného v prvních devíti měsících roku 2020 o 3 % na 27,26 mld. USD. Otázkou ale je, jaké budou škody z přírodních katastrof v roce 2020. S ohledem na těžkou hurikánovou sezónu a jiné dopady špatného počasí Zurich očekává, že ztráty z přírodních katastrof by mohly být ve druhé polovině roku 2020 o 2procentní body vyšší, než je to v tomto období roku obvyklé. Jestli se tato prognóza vyplní, ukáží předběžné výsledky za rok 2020, jež mají být zveřejněny dne 11. února 2021. Pro všechny pojistitele je nesporně výzvou současná pandemie. K ní se Greco vyjádřil počátkem ledna 2021 následovně: „Poslední celosvětovou pandemií byla španělská chřipka. Na základě této zkušenosti jsme vytvořili naše modely. V našich scénářích jsme počítali s horším průběhem a více případy. Podíváme-li se zpět, tak se podařilo dopady pandemie řídit lépe, než jsme očekávali v těchto scénářích.“


Mohlo by vás zajímat: Vakcína jako hlavní motor globálního ekonomického růstu v druhé polovině roku


Greco zdůraznil, že pandemie COVID-19 sice nahlodala zisk, nikoli však kapitál. Podle jeho názoru obor krizi přežije, nijak silně se nezmění a nebudou žádné insolvence. Ve výsledcích roku 2020 zanechá pandemie samozřejmě stopu. Bylo nutno uhradit škody způsobené zastavením ekonomické činnosti a jiné následky, pokud se jednalo o pojistné události. Greco je ale názoru, že obor zároveň zažívá technickou revoluci a dochází k novému geografickému vybalancování směrem do Asie a Číny. COVID-19 tyto trendy jen urychlil.   

Pokud jde o pojištění pro případ uzavření provozu (Betriebsschließungsversicherung – BSV), tak Greco prý v mediálně vyostřené debatě vsadil brzy na kulanci.[1] Již v květnu 2020 prohlásil, že ve Švýcarsku obdrží všechna restaurační zařízení, která jsou pojištěna u Zurich pro případ epidemie, plné pandemické krytí. Ostatní podniky obdrží kulanční výplaty z fondu solidarity pojišťovny Zurich. Autor sledovaného článku v této souvislosti konstatoval, že na rozdíl od německé konkurence by měl takový postup ušetřit švýcarskému pojistiteli výdaje za právní a soudní spory.  


Mohlo by vás zajímat: ČBA: Česká ekonomika letos poroste o 2,6 %, příští rok o 4,6 %


Za výkon a plnění cílů musí manažerovi náležet patřičná odměna. V tomto ohledu je v článku uvedeno, že v roce 2019 vydělal Greco značně více než jeho kolega – výkonný ředitel Allianz SE Oliver Bäte. Jeho příjem činil 9,3 mil. CHF a skládal se ze základního platu, krátkodobých a dlouhodobých variabilních odměn a jiných odměn (např. penze).

Podle autora článku to ale vypadá, že Greco určitě neusne na vavřínech. V jednom z dalších interview se vyslovil pro další změny. Pojišťovnictví prý musí v budoucnu silněji brát v potaz sociální zodpovědnost. Zurich se tak zavázal nevyčleňovat v budoucnu žádné činnosti na dodavatele, jestliže cílem je toliko snížení nákladů. Příslušné činnosti mají být převedeny na třetí osobu jedině tehdy, pokud interně nejsou k dispozici potřebné odborné znalosti a schopnosti. Greco počítá také s podstatným poklesem služebních cest. Digitální konference jsou podle jeho názoru nejen lacinější, ale jsou i efektivnější. Proto věří, že služební cesty s použitím letadla dosáhnout zhruba 50 % ve srovnání s jejich původním rozsahem před COVID-19. Naopak soukromé cesty letadlem by se však měly zotavit.


Mohlo by vás zajímat: Následky pandemie přinášejí nová rizika do pojištění manažerské odpovědnosti


Již delší dobu se Greco zabývá digitální přestavbou pojišťovací skupiny Zurich. V září 2020 Zurich přetáhl z čínského pojišťovacího koncernu Ping An technologického šéfa Ericsona Chana. Ten se od 1. října 2020 stal členem koncernového vedení Zurich. Do jeho působnosti patří koncernové údaje a tím také zodpovědnost za celý IT provoz a všechny IT služby skupiny Zurich. Před nástupem do Ping An zastával Chan v období 1998–2016 různé vedoucí pozice v technologické oblasti u Standard Chartered Bank v Hongkongu, Šanghaji a Singapuru.  


[1] Kulanční (kulantní, velkorysé, vstřícné) odškodnění. Vymezuje se např. takto: 1. kulantní odškodnění připadá v úvahu pouze tehdy, jestliže prokázání škody nebo výše škody je problematické. Orgán dohledu připouští takové odškodnění pouze ve výjimečných případech, aby se například zabránilo soudnímu projednávání apod.- SRN. 2. nesprávně se jako kulantní odškodnění označuje případ, kdy pojistitel vyplatí pojistné plnění jen proto, aby nebyly narušeny jinak výnosné obchodní kontakty s daným pojistníkem.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články