Specifika zprostředkování pojištění v „pobrexitovém“ Spojeném království


			Specifika zprostředkování pojištění v „pobrexitovém“ Spojeném království
8.3.2021 Zahraničí

Je skutečností, že Spojené království jako největší evropské finanční centrum opustilo vnitřní trh EU. Nyní tak začaly překotné přesuny kapitálu a pracovních míst. Není to však zcela tak hektické, jak se předpokládalo, protože mnohé společnosti reagovaly s předstihem, jako například Lloyd´s, a zřídily si v EU dceřinou společnost. Jaká je úloha a postavení pojišťovacích zprostředkovatelů na britském trhu ve stínu nové pobrexitové situace?

Na britském pojistném trhu se pohybují jednak malí a střední pojišťovací makléři, kteří působí např. v menších městech a zprostředkovávají pojištění budov a domácnosti či autopojištění, a pak také mega hráči, jako např. MARSH, Aon, Willis či JLT, kteří operují globálně a přesvědčují vedoucí upisovatele Lloyd´s, aby poskytli komplexní krytí šité na míru. Podobně jako v Německu rozlišuje britské právo upravující zastoupení, zda zástupce vystupuje jako zástupce (agent) pojistníka nebo pojistitele. Nemůže ani v UK sloužit dvěma pánům. Je ovšem zcela běžné, že jedna makléřská organizace vystupuje střídavě jako pojišťovací makléř a jako pojišťovací zprostředkovatel[1], který jedná vlastním jménem, ale na účet příslušné pojišťovny.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Pojišťovací agenti starého střihu, jež lze srovnat s výhradními pojišťovacími zástupci, prý v UK vyšli z módy. Pojistitelé mají obavy ze vznikajících fixních nákladů a z možných chybných jednání těchto osob, jež jim mohou být bez dalšího připočtena k tíži. Kromě toho pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojištění domácnosti, tedy poměrně nekomplikované pojistné produkty, se ve značné míře prodávají přes online kanály, to znamená bez zapojení pojišťovacího zprostředkovatele. Daný trh byl ovlivněn i tím, že britské banky si spálily prsty prodejem předražených pojištění zbytku dluhu přes bankovní přepážku. Musely nakonec vrátit 37,5 mld. GBP.

Aktuálně se v UK rozvinula diskuze o tzv. franšízových agentech (“franchised agents”), tj. o zorganizování systému zástupců ve stylu McDonald‘s, kdy zástupce nemá žádnou volnost, pokud jde o veřejnou prezentaci. Nebezpečí těchto konstrukcí je podle autorů sledovaného článku v tom, že soudy by mohly z příslušného vztahu vykonstruovat faktický pracovní poměr, podobně jako u zdánlivě samostatných řidičů Uber.


Mohlo by vás zajímat: Dušan Quis: Český pojistný sektor je v době pandemie připraven pomoci


Vrátíme-li se k fungování pojišťovacích agentů na trhu v UK, resp. k otázce, zda a kde ještě působí, tak předně je nutno brát v úvahu, že v UK mají pojišťovací makléři dominantní postavení již po desetiletí. Odborníci si matně vzpomínají, že ještě v 70. letech minulého století nabízeli pojišťovací agenti např. pojištění nákladů pohřbu. Ale šířeji se neprosadili. Dominantní pozici pojišťovacích makléřů ilustrují údaje Asociace britských pojišťovacích makléřů (British Insurance Brokers‘ Association - BIBA). BIBA vznikla v roce 1977 a nyní má 1 800 členů, kteří zaměstnávají 100 000 osob a zprostředkovávají 67 % neživotního pojištění, což odpovídá 66,5 mld. GBP ročního pojistného.

Vývoj britského makléřského trhu byl vcelku zajímavý. Ještě na počátku 80. let minulého století bylo v UK cca 10 000 pojišťovacích makléřů. Tento počet se ve střednědobém horizontu značně snížil. Dříve v podstatě neexistovala omezení přístupu na trh, takže makléřské organizace často opouštěly celé týmy, ale s goodwill zaměstnavatele, a zakládaly si vlastní firmu, kterou ovšem po několika letech zase prodaly velkému pojišťovacímu makléři. Časem ovšem vznikly rozsáhlé požadavky na zřízení nových firem, a to nejen na regulatorní straně, ale rovněž v oblasti IT systémů a řízení rizik.


Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek: Nemám obavy, že by krize měla na pojišťovnictví ničivé dopady


K pohybu dochází i mezi velkými hráči. Aon chce získat svého konkurenta – rovněž pojišťovacího makléře – společnost Willis Towers Watson. Firemní holding společnosti Willis má od roku 2009 sídlo v Dublinu. Aon přemístil v dubnu 2020 s ohledem na Brexit své sídlo z Londýna rovněž do Dublinu. Tím pádem by fúzovaly dvě irské firmy, což vysvětluje zapojení Evropské komise, která dbá na férovou hospodářskou soutěž. Ze zpráv některých médií vyplývá, že počátkem ledna 2021 se obě společnosti finálně dohodly na sloučení (combination). Na druhé straně se dostávají i pojišťovací makléři do run-off.[2] Často se pak zjistí, že neexistují dostatečné rezervy, aby byly kompenzovány náklady léta trvající likvidace.

Specifičnost pojistného trhu UK podtrhuje také činnost trhu Lloyd´s of London. Autoři sledovaného článku poukazují na to, že tomuto trhu se neustále předhazuje příliš vysoká sazba nákladů ve výši 40 %. Na to mají však prý menší vliv neefektivní provozní procesy a vlastní finančně náročná regulatorní byrokracie. Rozhodující roli hrají provize (courtage – provize pojišťovacímu makléři za správu pojištění) a poplatky upisujícím agentům. Do roku 2025 má celková hodnota provizí (courtage) na pojistném trhu UK dosáhnout výše 19,9 mld. GBP.


[1] V původním německém článku je použit pojem „Assekuradeur“. Ten je definován několika způsoby. V tomto článku je použita jedna z definic, která naznačuje rozdíl od pojišťovacího makléře.  Jiná definice uvádí, že jde o vícenásobného pojišťovacího agenta apod.
[2] V případě pojistitelů se run-off definuje jako zastavení obchodní činnosti, resp. pojistitel již neuzavírá nové pojistné smlouvy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články